avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 574 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Schmbarea sediului social
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Schmbarea sediului social

Buna ziua . Schimbarea sediului social dintrun judet in altul implica schmbarea numelui firmei ?
Cel mai recent răspuns: ALEXANDRA VASILE , Avocat 16:03, 21 Septembrie 2017
Buna ziua,

Nu presupune neaparat schimbarea denumirii. Presupune insa ca trebuie sa rezervati denumirea in noul judet.
In cererea pentru verificare disponibilitate si rezervare denumire firma , se bifeaza doar rezervare denumire firma ? Iar la rubrica "denumiri propuse in ordinea preferintelor " se mai completeaza ?
La denumiri propuse trebuie sa completati denumirea societatii dvs. Daca totusi aveti dubii, puteti sa sunati la ORC la informatii ca sa va dea mai multe detalii.
Ce acte trebuie sa prezint pe langa cererea de rezervare denumire firma ?
Accesati linkul onrc pentru mai multe detalii

[ link extern ]

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind schimbarea sediului profesioniştilor în alt judeţ
Operaţiuni prealabile
Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii.
Înregistrare
Cererea de înregistrare (original) - formular;
Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului (original) - detalii;
Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie - detalii;
Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular;
Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;
Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
Certificatul de înregistrare (original) - detalii;
Dacă este cazul:
avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Notă:
Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de la vechiul sediu care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
Dacă este cazul, la vechiul sediu se va efectua şi verificarea condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care, denumirea/sediul nu sunt disponibile se va proceda, prin amânarea soluţionării, la efectuarea menţiunii de schimbare denumire/schimbare sediu ales.
Certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de la noul sediu împreună cu certificatul de înregistrare menţiuni, certificatul constatator şi certificatul de radiere a societăţii de la vechiul sediu se vor elibera, la alegere, de către oficiul registrului comerţului de la vechiul sediu sau de la noul sediu.
Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
Cererea de menţiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operaţiuni şi se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză.
Formularele se distribuie la sediul ORC.
Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cat costa infiintarea unei srl-d? poplau20 poplau20 Buna ziua! Am citit mai multe stiri despre infiintare SRL-D, peste tot scrie ca e gratuit, trebuie platita numai timbrul,dosarul, si semnatura unui avocat pe ... (vezi toată discuția)
Infiintare societate cocavisan cocavisan Buna ziua, care sunt pasii si documentele necesare infiintarii unui srl? Multumesc! (vezi toată discuția)