avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 435 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Elev in practica
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Elev in practica

Pe perioada sezonului iunie-august voi avea in practica o eleva(17 ani) de la un liceu de profil(turism). Am un contract semnat cu liceul. La expirarea perioadei de practica doresc sa o angajez. Ce pasi sunt de urmat pentru angajare?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:10, 2 Februarie 2018
Aceeasi pasi ca si pentru orice persoana.
Desfasor activitatea ca PFA. Puteti sa-mi spuneti pasii unei angajari de la "0"?

Cornel Vasile a scris:

Aceeasi pasi ca si pentru orice persoana.

Pentru angajare sunt multi mai multi pasi de efectuat :
1. informarea salariatului , potrivit art.17 alin.3 C.mun., cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.

2. Daca partile cad de acord , atunci se va incheia c.i.m.

3. Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca (cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza).

4. Se completeaza si se transmite REVISAL-ul la ITM.
Transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32.
Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic (REVISAL), insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, se depune la sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala persoanele fizice sau juridice isi au domiciliul, respectiv sediul.
Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de munca a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, adresa de inaintare este insotita de o copie a certificatului de inmatriculare - in cazul angajatorului persoana juridica, respectiv o copie a actului de identitate - in cazul angajatorului persoana fizica.

5. Obtinerea parolei pentru transmiterea online a REVISAL-ului de către angajatori se face la sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:
a) solicitarea scrisă pentru eliberarea parolei;
b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obtinerea parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
c) copia certificatului de înmatriculare al angajatorului;
d) copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Fiind minora, exista prevederi speciale?
Exista prevederi speciale:
- În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
- tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.
- tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
- tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
- tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pot să mă angajez pe firma mea? MonicaCiomaguta MonicaCiomaguta La începutul lunii am înființat un SRL, activitatea începând de luna viitoare. În firmă, sunt administrator și asociat. Aș putea să mă angajez pe ... (vezi toată discuția)
Pasii pentru angajare personal ii maxima2016 maxima2016 buna ziua, care sunt pasii care trebuiesc urmati pentru a angaja o persoana pe intreprindere individuala? (vezi toată discuția)