Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 738 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Refuz semnatura autorizatie de constructie
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Refuz semnatura autorizatie de constructie

Buna ziua
Am depus dosarul la primarie pentru o autorizatie de constructie. Dosarul a fost semnat de aproape toti cei care trebuiau sa semneze. Mai trebuia o singura semnatura, cea a juristului( secretarul primariei). Ajuns la el refuza semnarea dosarului si imi scrie cu pixul il locul semnaturii ca trebuie acordul vecinilor. In certificatul de urbanism final nu este bifata aceasta cerinta. Nu este abuziv faptul ca mi s a cerut acest lucru, desi in certificatul de urbanism nu este bifat acest lucru? Ce trebuie sa fac? Multumesc
Acceptul vecinilor este prevazut in documentatia care se depune pentru obtinerea autorizatiei de ctie. de la primarie.
Juristul este cel care semneaza pentru legalitatea demersului in discutie.
Acceptul vecinilor nu este prevazut in documentatia pentru autorizatia de constructie. Mai exact in certificatul de urbanism final la clauze acesta cerinta nu este bifata, drept urmare nu este nevoie de acceptul vecinilor
Buna seara!
Acceptul vecinilor este necesar pentru emiterea autorizatiei numai in cazul in care legea obliga solicitantul, beneficiarul autorizatiei la solicitarea si primirea lui.
Daca legea obliga a avea acest acord al vecinilor, atunci emitentul autorizatiei ar incalca legea privind emiterea actului administrativ.
Daca legea prevede acordul vecinilor, dar primaria a omis sa il ceara, aceasta este obligata sa repare greseala solicitandu-l in vederea autorizarii, evitand sanctionarea administrativa in baza legii nr. 554/2004.
Ceea ce relatati dvs reprezinta 2 lucruri distincte:
1. Daca legea prevede dar certificatul de urbanism nu prevede inseamna ca certificatul nu este conform legii, actul administrativ putand fi "amendat" la instanta de contencios administrativ, in baza legii nr. 554/2004, printr-o actiune de "verificare" a legalitatii emiterii actului.
2 Legislatia obliga la indeplinirea tuturor cerintelor din certificatul de urbanism sau documentatia pentru autorizatia de construire in conditia in care aceste cerinte sunt prevazute de lege. Daca legea prevede acest acord pentru emiterea autorizatiei, atunci acesta trebuie sa existe.

Dar se pune intrebarea cand a gresit primaria? Cand a considerat ca nu trebuie acordul si nu l-a trecut in certificat sau cand a considerat ca trebuie acordul si l-a trecut ca fiind necesar pentru autorizatie? Acest lucru trebuie analizat: daca legea obliga la luarea acordului vecinilor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 7 din Legea 50/1991

(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica - D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

(9) Autorizatia de construire se emite daca sunt indeplinite cumulativ conditiile CERUTE PRIN PREZENTA LEGE. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, in momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti privind imobilul - teren si/sau constructii -, responsabilitatea apartinand solicitantului.

Art. 26 din Legea 50/1991

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

h) neemiterea certificatelor de urbanism in termenul prevazut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile LEGALE NECESARE IN RAPORT CU OBIECTIVUL DE INVESTITII, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la art. 6 alin. (1);

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:
– in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;
– in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, APROBATE POTRIVIT LEGIi;
– in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile LEGALE NECESARE sau care nu sunt verificate potrivit legii;
– in lipsa EXPERTIZEI TEHNICE privind punerea in siguranta a intregii constructii, IN CAZUL LUCRARILOR DE CONSOLIDARE;
– IN BAZA ALTOR DOCUMENTE DECAT CELE CERUTE PRIN PREZENTA LEGE;

Anexa 1
CONTINUTUL - CADRU
al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - SI NUMAI DACA sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, PRECUM SI IN CAZUL amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Necesitatea acordului vecinilor in raport cu obiectivul de investitii este reglementata de art. 27 din Normele Metodologice si de Anexa 1 din Legea nr. 50/1991.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 (*actualizate 19.03.2014*) de aplicare a Legii nr. 50/1991

Art. 27 Acordul vecinilor

(1) ACORDUL VECINILOR, prevazut la pct. 2.5.6. al sectiunii I "Piese scrise" a cap. A. "Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.", prevazut in anexa nr. 1 la Lege, ESTE NECESAR IN URMATOARELE SITUATII:

a) PENTRU CONSTRUCTIILE NOI, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora;
b) pentru lucrari de constructii necesare in vederea SCHIMBARII DESTINATIEI IN CLADIRI EXISTENTE;
c) in cazul AMPLASARII DE CONSTRUCTII cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor in care, prin ridicarea unei constructii noi in vecinatatea imediata a unei constructii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare. Cauzele acestor situatii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cota mai adanca decat cea a talpii fundatiei constructiei existente, afectarea gradului de insorire.
(3) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) corespund cazurilor in care, urmare investitiei noi pot fi create situatii de disconfort generate de incompatibilitati intre functiunea preexistenta si cea propusa, atat in situatia in care se aduc modificari de destinatie a spatiilor in interiorul unei cladiri, cat si in situatia in care functionalitatea unei constructii noi este incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei in care urmeaza sa se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea functiunii de locuit prin implementarea unor functiuni incompatibile datorita zgomotului, circulatiei, degajarii de noxe, etc.
(4) ACORDUL VECINILOR SE VA DA CONDITIONAT DE ASIGURAREA, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, A MASURILOR DE PUNERE IN SIGURANTA A CONSTRUCTIEI PREEXISTENTE rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului NOII CONSTRUCTII. (5) Acordul vecinilor este valabil numai IN FORMA AUTENTICA.
(6) REFUZUL NEJUSTIFICAT DE A-SI DA ACORDUL SE CONSTATA DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA COMPETENTA, HOTARAREA ACESTEIA URMAND SA FIE ACCEPTATA DE CATRE EMITENTUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE IN LOCUL ACORDULUI VECINILOR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In situatia in care Primaria va refuza emiterea Autorizatiei de Construire,
veti putea uza de dreptul de a va adresa instantei de judecata competente, in baza art. 8 (1) din Legea nr. 554/2004.

ART. 8 Obiectul actiunii judiciare
(1) Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea in tot sau in parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.*)

Art. 2 (2) Se asimileaza actelor administrative unilaterale si refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dupa caz, faptul de a nu raspunde solicitantului in termenul legal.

ART. 18 Solutiile pe care le poate da instanta
(1) Instanta, solutionand cererea la care se refera art. 8 alin. (1), poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa.
(2) Instanta este competenta sa se pronunte, in afara situatiilor prevazute la art. 1 alin. (6), si asupra legalitatii operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii.
(3) In cazul solutionarii cererii, instanta va hotari si asupra despagubirilor pentru daunele materiale si morale cauzate, daca reclamantul a solicitat acest lucru.
In cazul in care acordul vecinilor nu a fost mentionat in certificatul de urbanism, nu sunteti obligata sa depuneti la dosarul pentru obtinerea autorizatiie de construire acest act, astfel ca solicitarea din partea juristului primariei este ilegala, primaria fiind obligata sa va elibereze autorizatia de construire.

Formulati plangere prealabila adresata primariei si in cazul in care raspunsul nu este unul favorabil va trebui sa ii actionati in judecata pentru a-i obliga la emiterea autorizatiei.

Formulati acesta plangere, pt ca oricum in situatia in care va hotarati sa ii chemati in judecata va trebui mai intai sa formulati plangere prealabila.
Ultima modificare: Vineri, 17 August 2018
Avocat Cristina CIUREA, Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Necesitatea aprobarii vecinilor pentru constructia unei case cretzustancu cretzustancu buna seara, va rog sa imi spuna si mie cineva daca in virtutea unei prevederi legale mai vachi sau mai noi este necesara aprobarea vecinilor (data in fata ... (vezi toată discuția)
Cum pot obtine o autorizatie contructie tanase_iuliana tanase_iuliana buna ziua!imi uteti spune si mie de ce fel de autorizatii si alte documente am nevoie in situatia in care am zidit un geam interior si am daramat un zid.nu ... (vezi toată discuția)
Schimbare destinatie pod in pod locuibil sau mansarda Agapie mariana Agapie mariana Buna ziua, se da o casa cu regim de înălțime P+E in acte, are sarpanta...in consecinta are pod doar ca in realitate acest pod este o mansarda. Cum pot ... (vezi toată discuția)