avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 430 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Am sau nu nevoie de acord notarial?
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Am sau nu nevoie de acord notarial?

Buna seara!
Am o problema care pana acum nu am gasit raspuns.
Sunt proprietara la o casa mostenita de la tata, care are limita de proprietste la distanta de 0.60 m de gardul vecinului. Langa gardul vecinului pe proprietatea sa pana in spate este drum de acces al vecinului pentru terenul lui din spate. Adica mai exact pe toata lungimea limitei de proprietate .Vreau sa o reconsolidez,recompartimentez si extindere cu un etaj. Casa va fi in forma de dreptunghi,fara acoperis. Arhitectul mi-a facut proiectul, evalare ,tot ce tind de reconsolidare,inclusiv a fost autorizata lucrarea la inspectoratul de stat in constructii. Urmeaza sa depun dosarul la primarie pentru autorizatie.
Eu m'-am dus la vecinul sa ii cer acord notarial pentru ca sunt la distanta de 0.60.m de gard si ca ma extind cu un etaj. Vecinul a fost cu un NU categoric ,inventand diverse motive de "dispute" in trecut cu tata,care este mort de 15 ani si motiv ca ii umbresc curtea ,care de fapt este drum de acces lat de 4 m si lung de 30 m pentru terenul din spate. (Terenul din spate este de fapt intre casele vecinilor cu drum de acces pe langa proprietatea mea,asa cum am mentionat deja.) De fapt ii umbresc un drum de acces ,nu gradina.
Intrebarea este daca am neaparat nevoie de acord sz construiesc,in cazul in care depun documentatia la primarie si mi se da autorizatia de constructie, ce mai poate vecinul sa mai imi faca? Sunt vecin cu el de multa vreme si nu vreau sa ma cert cu el,dar nu am bani sa cumpar alt teren si nici nu mai pot locui in casa fara sa o refac. Cade pe mine!
As vrea foarte mult sa primesc un raspuns de la cei indreptatiti,caci pana acum mi-au radpuns oameni care nu sunt in domeniu.
Multumesc!

Daca primesc autorizatie de constructie ce o sa faca o sa dea primaria in judecata sau pe mine?
In acest caz cred ca ar trebui sa il dau eu in judecata sa imi spuna legal motivul pentru care nu vrea sa dea acordul notarial,nu doar ca a avut ciuda pe tata?
Ultima modificare: Vineri, 7 Septembrie 2018
Manuela Rășină, administrator
Cel mai recent răspuns: -ELLA- , utilizator 04:06, 23 Septembrie 2018
Buna seara!
Sunt multe de discutat in cazul dvs. si am unele nelamuriri ce reies din intrebarile pe care le-ati adresat.
Acordul vecinilor este cerut prin certificatul de urbanism. In documentatia catre ISC pentru avizare, in general este cerut si acordul vecinilor in cazul in care apare in certificatul de urbanism.
Legislatia in vigoare pentru problema dvs a mai fost aratata pe acest site, Studiati si normele de aplicare a legii 50/1991, unde se specifica conditiile in care este necesar acordul vecinilor.

Legea 50/1991
[ link extern ]

Art. 5
(1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:
a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;
d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.
(1^1) Eliminat.
(2) Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului prevazute la art. 2 alin. (2^1) lit. b) si d) se solicita si se obtin de investitor/solicitant in conditiile legii.
(3) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, obtinute potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire.

Art. 7
(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificata de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifica pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
----------
c) documentatia tehnica - D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
(1^2) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele prevazute la alin. (1).

(2) Documentatia tehnica - D.T. se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.
(3) In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia.
(3^1) Persoanele fizice cu atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (3).

(9) Autorizatia de construire se emite daca sunt indeplinite cumulativ conditiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, in momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti privind imobilul - teren si/sau constructii -, responsabilitatea apartinand solicitantului.

(10) Lucrarile de consolidare la cladirile incadrate prin raport de expertiza tehnica ori prin nota tehnica justificativa in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza in regim de urgenta, in conditiile prevazute la alin. (16).

Art. 26
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), c), e) si g), de catre investitor si executant;
----------
Lit. a) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 3 al art. 36 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), c), e) si g), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre investitor si executant;
----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 3 al art. 36 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;
e^1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 7^1 alin. (2), la desfiintarea acestora.
----------
Lit. e^1) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016, care modifica pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 6 mai 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014.
f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
----------
Lit. g) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifica pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
h) neemiterea certificatelor de urbanism in termenul prevazut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la art. 6 alin. (1);
----------
Lit. h) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care modifica pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
h^1) neemiterea autorizatiilor de construire in termenul prevazut la art. 7 alin. (1);
----------
Lit. h^1) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusa de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, care completeaza art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu pct. 25^1.
----------
i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:
– in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;
– in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
– in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
----------
Liniuta a 3-a de la lit. i) a alin. (1) al art. 26 a fost modificata de art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin inlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii" cu termenul "Documentatie tehnica - D.T.".
----------
– in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;
– in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);
k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7);
m) abrogata.
----------
Lit. m) a alin. (1) al art. 26 a fost abrogata de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
----------
n) neefectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii in conditiile prevederilor art. 37 alin. (2).
----------
Lit. n) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016.
----------
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. a);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. f);
– de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c);
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e^1);
----------
A patra liniuta a alin. (2) al art. 26 a fost modificata de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016, care modifica pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 6 mai 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 mai 2014.
– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la lit. h), h^1) si i);
– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. j) si k);
– de 2.000 lei, cele prevazute la lit. l) si n);
----------
A saptea liniuta a alin. (2) al art. 26 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 53 din 30 martie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016.
– de 1.000 lei, cele prevazute la lit. g).
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.
(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
(6) In conditiile prezentei legi nu se aplica sanctiunea avertisment.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exista prescriptie pentru constructia care nu respecta legislatia de urbanism? catinf catinf Buna ziua, Am cumparat o proprietate al carei vecin are toate constructiile la sub 60 cm de hotar, plus perete cu multe ferestre orientate catre proprietatea ... (vezi toată discuția)
Termenul de prescriptie pentru lucrari executate fara autorizatie de constructie danuttan danuttan Exista vreun termen de prescriptie pentru lucrari executate la un apartament, fara autorizatie de constructie? (vezi toată discuția)
Taxa regularizare autorizatie construire ion_raluca ion_raluca As dorii sa stiu ce procentaj se aplica pt calcularea taxei de regularizare pt locuinta (aceasta fiind prima locuinta a proprietarului) si ce procentaj se ... (vezi toată discuția)