avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 230 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... Servicii medicale
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

Servicii medicale

Buna ziua,
Cabinet medical ofera servicii medicale cu eliberarea fiselor pentru obtinerea permisului de conducere auto. As dori sa intreb daca pe factura emisa catre client se trec servicii medicale este corect din punct de vedere fiscal ? Multumesc anticipat
Ultima modificare: Vineri, 19 Octombrie 2018
george-neagu, moderator
Buna ziua,


Denumirea serviciilor prestate este obligatoriu de trecut pe factura asa cum prevede Codul fiscal la art 319 (20) pct h:


(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;

j) indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;

k) În cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea "autofactură;"

l) În cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) În cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, mențiunea "taxare inversă";

n) În cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, mențiunea "regimul marjei - agenții de turism";

o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, una dintre mențiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de artă" sau "regimul marjei - obiecte de colecție și antichități", după caz;

p) În cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea "TVA la încasare";

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeași operațiune. Norme metodologice
Ultima modificare: Vineri, 19 Octombrie 2018
Constantin Vera, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ce trebuie sa contina factura? WEO WEO Am niste nelamuriri in ceea ce priveste datele obligatorii pe care trebuie sa le contina o factura si in aces sens va cer ajutorul. Emitentul facturii este ... (vezi toată discuția)
Cnp si semnatura factura electronica alexandru08 alexandru08 Va rog sa imi spuneti, daca, conform codului fiscal, in cazul unei societati comerciale este obligatoriu la intocmirea facturii CNP-ul emitentului si/sau ... (vezi toată discuția)
Date privind expeditia (delegatul) - campuri pe factura lauricafl lauricafl Buna ziua. Pe facturile pe care le emitem avem urmatoarele date privind expeditia: Numele delegatului, Ci serie si numar, Mijloc de transport si numarul de ... (vezi toată discuția)