avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 356 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Acte necesare fabrica brichete din paie
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Acte necesare fabrica brichete din paie

De ce acte am nevoie pentru a inchiria o hala si a face-o punct de lucru pentru o fabrica de brichete de paie?
Ultima modificare: Luni, 29 Octombrie 2018
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: Constantin Vera , Contabil 14:49, 29 Octombrie 2018
Buna ziua,

Dupa declararea punctului de lucru la ONRC trebuie declarat in 30 de zile si ANAF.

Referitor la declarare punct de lucru la ONRC gasiti aici formulare si documente necesare:

[ link extern ]

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.) - art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Cererea de înregistrare (original) - formular;
-Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:
*persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3);
*persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (modei 3);
-Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original) - detalii;
-La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare - detalii, (copie) - detalii;

Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.

La desfiinţare, certificatul constatator de autorizare a activităţii;
Dacă este cazul:
avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este cazul.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Punct de lucru anairam_unid anairam_unid Ce acte sunt necesare pt deschiderea unui nou punct de lucru? (vezi toată discuția)
Doresc sa infintez un srl ralucaciobanu ralucaciobanu Buna ziua doresc sa infintez un srl pentru vanzare produse copii numai pe internet ce acte imi trebuie ? Va multumesc (vezi toată discuția)
Suspendarea unui punct de lucru GinaStaicu GinaStaicu Abia am înființat o firma și am deschis un punct de lucru intr-un spațiu în care nu am avut încă activitate. Acum as vrea sa deschid un punct de lucru ... (vezi toată discuția)