Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 8291 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Are calitate procesuală activă o persoană oarecare ...
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Are calitate procesuală activă o persoană oarecare din cartier (care nu este vecin) în cazul contestării unui PUD sau a unei autorizații de construire obținute vădit nelegal?

Am o dilemă: are calitate procesuală activă o persoană oarecare din cartier (deci care nu este vecin) în cazul contestării unui PUD sau a unei autorizații de construire obținute vădit nelegal?

De exemplu, în cartier se construiește un complex rezidențial aberant de mare pe o parcelă minusculă mai departe de locuința reclamantului, încălcând niște reguli de urbanism, deși are autorizație de construire validă.

Potrivit PUG, construcția ar fi trebuit autorizată prin PUZ (regulă general valabilă în acea zonă), dar primăria de sector a emis doar un PUD în baza căruia s-a obținut autorizația de construire...

Poate fi justificată calitatea procesuală activă doar prin faptul că se dorește păstrarea neaglomerată a cartierului și respectarea legii în general și a PUG-ului în special?

Mulțumesc!
Cel mai recent răspuns: Andr@ , utilizator 10:54, 26 Noiembrie 2018
Se poate justifica în acest context un interes legitim, de ordine publică?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Buna seara!

Nu ma pot pronunta cu exactitate, dar trebuie sa analizati indeaproape starea de fapt a lucrurilor raportata la motivarea in drept, la legislatia aferenta.
Si inca un aspect: nu toate instantele judeca in numele legii, avem practica neunitara, avem cazuri dovedite la CEDO privind incalcarea dreptului la un proces echitabil, avem hotarari judecatoresti cu motivarea "Instanta nu obliga la respectarea legii" ca urmare reclamantul este in culpa procesuala deoarece s-a adresat instantei de judecata pentru ocrotirea unui drept prevazut de lege..... avem de toate. Dvs. trebuie sa aveti si resurse financiare pentru sustinerea unei asemenea actiuni in instanta. Reflectati...

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Actualizata la data de 18.09.2018

Art. 12
(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, in conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.
(2) O data cu introducerea actiunii se pot solicita instantei judecatoresti suspendarea autorizatiei de construire sau desfiintare si oprirea executarii lucrarilor, pana la solutionarea pe fond a cauzei.

Art. 43^2
(1) Orice persoana interesata, care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizatia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dupa caz, emise de autoritatea administratiei publice locale competenta pentru investitiile prevazute la art. 43^1 alin. (1).
(2) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a autorizatiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dupa caz, persoanele prevazute la alin. (1) vor solicita autoritatii administratiei publice locale emitente revocarea actului, in tot sau in parte, daca acesta nu a produs efecte juridice.
(3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (2) este scutita de taxa de timbru si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.


LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (*actualizata*) contenciosului administrativ (actualizata pana la data de 02.08.2018*)

ART. 1 Subiectele de sesizare a instantei
(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.
(2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

ART. 2 Semnificatia unor termeni
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) persoana vatamata - orice persoana titulara a unui drept ori a unui interes legitim, vatamata de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si grupul de persoane fizice, fara personalitate juridica, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum si organismele sociale care invoca vatamarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice;
----------
(la 02-08-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 )
----------
d) act administrativ-jurisdictional - actul emis de o autoritate administrativa investita, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala;
n) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;
o) drept vatamat - orice drept prevazut de Constitutie, de lege sau de alt act normativ, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;
r) interes legitim public - interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice;
s) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si altele asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice administrative;
s) paguba iminenta - prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public;

ART. 4 Exceptia de nelegalitate
(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate.
Mulțumesc mult pentru răspunsul foarte detaliat! :)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Obligatia de a face ? DUM_LIVIU DUM_LIVIU Buna ziua, Locuiesc in Com 1 Decembrei , Jud Ilfov intr-un cartier \"rezidential\". Initial iesirea din cartier era asigurata printr-un sens giratoriu ... (vezi toată discuția)
Anularea unei dispozitii emise de primarie melcsy melcsy cum pot sa cer anularea unei dispozitii date de primarie? adica dispzitia de sistare lucrarilor de constructii?avem si autorizatie de construire si acordul ... (vezi toată discuția)
Intrebare despre actul administrativ Cool_username Cool_username Daca printr-un act administrativ se incalca o norma penala, dispozitia respectiva se ataca tot la sectia de contencios administrativ a instantei (avand in ... (vezi toată discuția)