avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 541 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - impozit pe venitul ... Impozit in caz de pierderi inregistrate pe SRL.
Discuție deschisă în Fiscalitate - impozit pe venitul microîntreprinderilor

Impozit in caz de pierderi inregistrate pe SRL.

Sunt la primul meu SRL deci rog sa mi se scuze necunostiintele in domeniu.
SRL-ul la care sunt unic actionar cu 2 angajati este pe pierdere datorita platii salariilor (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile si sunt pe minus deocamdata). Datorez ceva impozite in acest caz sau nu?
In cazul in care intr- anumita luna obtin profit dar in alta luna sunt din nou in pierdere, chiar mai mare decat profitul din luna precedenta se plateste impozit? Cum se calculeaza lunar, trimestrial, anual?
Cel mai recent răspuns: Adolfina Pop , Consultant fiscal 09:02, 17 Martie 2019
Buna ziua,

Sunt reguli specifice de calcul ce se aplica diferentiat , in functie de tipul societatii : platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii 1% sau 3%sau impozit pe profit 16%.
Impozit pe micro 1% (ptr micro cu salariati) se calculeaza trimestrial si se aplica la valoarea fara tva a facturilor emise de ex. indiferent ca aveti sau nu profit.
Ultima modificare: Marți, 12 Februarie 2019
Constantin Vera, Contabil
Daca optez pentru impozit pe profit de 16% si am pierderi, dar ocazional am profit cum se calculeaza impozitul?
Ptr trecere la impozit pe profit prin optiune trebuie sa aveti capital social 45000 si minim 2 salariati. Sau cifra de afaceri peste 1000000 euro. Se aplica 16% la venituri minus cheltuieli cumulate de la 1 ianuarie a fiecarui an. Impozitul pe profit se calculeaza trimestrial, iar pierderea de la martie de ex, se va cumula cu profitul de la iunie, platind un impozit mai mic la iunie.
Ultima modificare: Marți, 12 Februarie 2019
Constantin Vera, ContabilCodul fiscal prevede :
"ART. 53 - Baza impozabilă

(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;

c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

d) veniturile din subvenții;

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferențe de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul "709", potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul "609", potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;

c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. în situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

(3) În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii "
"ART. 52 - Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

(3) Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv."

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Calcul impozit venit microîntreprinderi manicaandrei manicaandrei Buna seara, Vreau sa știu cât se plătește pentru o microîntreprindere și cum se calculează. (vezi toată discuția)
Baza impozit 1% microintreprindere cateldestept cateldestept Veniturile din vanzarea mijloacelor fixe (cont 7583) intra in baza impozitului 1% pe venitul microintreprinderilor? (vezi toată discuția)
Calcul impozit venit siarto siarto Buna ziua. Ma intereseaza ce venituri trebuie luate in calcul pentru impozitul pe venit? Productia neterminata nu se ia in calcul dupa cate stiu eu (vezi toată discuția)