avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 551 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Prima de instalare
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Prima de instalare

Buna ziua, vreau sa accesez prima de instalare deoarece pot sa ma angajez la o distanta mai mare de 50 km de casa dar nu stiu exact ce acte si conditii trebuie sa indeplinesc, ma puteti ajuta ?
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 14:41, 25 Februarie 2019
Pentru acordarea primei de instalare, persoanele vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:
a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12A sau anexa nr. 12B la Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
b) actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere;
c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) și (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, precum și că pentru persoana în cauză asigură sau nu asigură transportul ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente acestuia;
f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;
h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) lit. i) din lege, precum și că soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;
h^1) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură transportul ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente acestuia din fonduri publice persoanei respective, precum și că persoana și, după caz, soțul, soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care, împreună cu aceasta, constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) lit. h) din lege, precum și că soțul, soția acesteia nu au beneficiat de primă de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării, în situația solicitării primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege;
i) declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;
j) declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
k) certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prima de mobilitate digi2012 digi2012 Va rog sa-mi spuneti daca, fiind somer in plata, in cazul in care ma angajez(schimband domiciliul) in Bucuresti(domiciliul meu fiind la 100km distanta), pe o ... (vezi toată discuția)
Angajare persoana somera in varsta de 27 de ani care este la prima angajare frank09 frank09 Buna seara Daca o societate angajeaza un somer in varsta de 27 ani care este inscris la AJOFM Suceava,agentia Vatra Dornei ce beneficii poate avea?Angajatul ... (vezi toată discuția)
Prima de instalare/relocare (mutare cu job-ul in alt oras) RolandSachelarescu RolandSachelarescu Buna ziua stimati domni! Va rog sa ma indrumati asupra procedurii pe care eu si sotia mea trebuie sa o urmam ca sa beneficiem de prima de relocare oferita ... (vezi toată discuția)