avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 839 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Placă și renovare acoperiș locuință
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Placă și renovare acoperiș locuință

Dacă vreau sa torn placa si sa renovez acoperis am nevoie de aprobare?
Ultima modificare: Joi, 26 Decembrie 2019
Manuela Rășină, administrator
Cel mai recent răspuns: -ELLA- , utilizator 01:44, 12 Ianuarie 2020
Daca schimbati solutia tehnica din proiectul initial aveti nevoiede proiect modificator si autorizatie de ctie. de la primarie.
Va trebui sa completati si cartea funciara si cadastrul.
Multumesc pentru raspuns ....Ma puteti ajuta ? .Mai exact vreau sa daram acoperișul vechi al unei case ,sa fac stalpi si sa fac masarda.
Ultima modificare: Joi, 26 Decembrie 2019
Cristina041980@yahoo.com, utilizator
nu am firma de proiectare si nici firma de ctii. Nu ma ocup cu obtinerea de autorizatii.
Gasiti pe internet firme care au aceste domenii de activitate.
Multumesc pentru sfat .
[ link extern ]

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Art. 11
(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta și/sau aspectul arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b):
a) reparatii la imprejmuiri, atunci când nu se schimba forma acestora și materialele din care sunt executate;
b) reparatii la acoperișuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora;
c) reparatii și inlocuiri de tâmplarie interioara;
d) reparatii și inlocuiri de tâmplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor și tâmplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari;
e) reparatii și inlocuiri de sobe de incalzit și ale coșurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada și culorile cladirilor;
h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum și reparatii la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;
i) montarea sistemelor locale de incalzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii și formei arhitecturale a elementelor de fatada, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare;
2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei și/sau a acoperișului - daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/șarpanta - la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
k) lucrari de intretinere periodica și reparatii curente la infrastructura de transport și la instalatiile aferente;
l) lucrari de branșamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
m) lucrari de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;
n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale ușoare;
o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/ desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
p) introducerea de retele și echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum și introducerea de retele și echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice interioare existente;
q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii și stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;
r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie și impaduriri pe terenuri degradate;
s) lucrari de constructii funerare subterane și supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
ș) lucrari pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfașurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta și/sau aspectul arhitectural al constructiilor amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, ori daca acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate:
a) lucrari de reparatii și/sau intretinere la constructii existente, care nu afecteaza volumul, forma cladirii și decoratia fatadelor și care nu reprezinta extinderi, demolari sau modificari structurale:
(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupa caz;
(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze materialul, culoarea și textura finisajului;
(iii) lucrari de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, in cazul in care aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii;
(iv) reparatii/inlocuiri de tâmplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplariei;
b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, precum și inlocuiri de tâmplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrari de reparatii și inlocuiri la pardoseli;
d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare;
e) reparatii și inlocuiri de sobe de incalzit și ale coșurilor de fum aferente, pastrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;
f) reparatii la imprejmuiri, acoperișuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, atunci când nu se schimba forma acestora și materialele din care sunt executate;
g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifica conceptia spatiala interioara;
h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;
i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii și stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.
(3) La constructiile cu caracter special având destinatia de unitati sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor și in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta și/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare și exterioare, reparatii și inlocuiri de tâmplarie interioara și exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor și tâmplariei, reparatii la acoperișuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora și materialele din care sunt executate, reparatii și inlocuiri la pardoseli și la instalatiile interioare.
(4) In cazul constructiilor monument istoric și al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale și a serviciului deconcentrat al autoritatii centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural și in baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile și termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari.
(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii notificarii, iar la depașirea termenului prevazut se considera ca lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit.
(6) Procedura și formatele notificarii și, respectiv, emiterii acordului scris prevazute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul protejarii patrimoniului cultural.
(7) Se pot executa fara autorizatie de construire:
a) lucrari pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii și comercializarii presei, cartilor și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii și platforme, in suprafata de maximum 12 mp, in baza avizului de amplasare și care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri și/sau branșamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice;
b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in care pentru acestea nu sunt necesare și lucrari asupra infrastructurilor fizice de sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din domeniul comunicatiilor electronice și/sau de operatorii de retea;
c) lucrarile geofizice de cercetare și prospectiune a potentialului petroligen, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, prospectiuni geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii.
(la 02-11-2019, Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 30 octombrie 2019 )

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buna seara in urma cu multi ani am construit o copertina langa ... Gyongyi Băleanu Gyongyi Băleanu Buna seara In urma cu multi ani am construit o copertina langa casa acoperita cu fibra de sticla ondulata.in 2018 sub greutatea zăpezii a cedat și având ... (vezi toată discuția)
Renovare AntoniaSiLuca AntoniaSiLuca Buna ziua,pt o casa batraneasca din chirpici la care intenționez să decopertez pereții si sa ii întăresc cu plasa am nevoie de vreo autorizație?Si am si ... (vezi toată discuția)
Autorizatie de constructie? Hopeless Hopeless Vreau sa stiu si eu daca pentru a-mi largi bucataria prin desfiintarea unei debarale (usa si 22 cm de perete din caramida care nu modifica structura de ... (vezi toată discuția)