avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 649 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... CLAUZE SPECIFICE ale CIM
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

CLAUZE SPECIFICE ale CIM

Buna ziua!
Imi poate spune cineva care sunt clauzele specifice ale CIM, altele decat cele prevazute de Codul Muncii.
Singura clauza pe care am reusit sa o gasesc pana acum ( excluzand cea de formare profesionala, de neconcurenta, confindetialitate si de mobilitate ), este clauza de constiinta ( nu poti sa-i impui unui adventist sa lucreze sambata ).
Alte idei?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 19:04, 10 Decembrie 2009
~ Conținut șters la cerere ~
În contractul individual de munca se disting doua categorii de clauze:
A) clauze esentiale, reglementate de art.17 alin.(2) din Codul Muncii;
B) clauze specifice, reglementate de art.20-26 din Codul Muncii.
A) Clauzele ESENTIALE ale contractului individual de munca (art.17-19 din Codul Muncii):
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, an lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca an diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaza sa asi produca efectele;
g) an cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
j) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normala a muncii, exprimata an ore/zi si ore/saptamana;
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
m) durata perioadei de proba.
Potrivit art.17 alin.(2-4) din Codul Muncii elementele sus-mentionate trebuie sa constituie si sa se regaseasca în continutul unei informari prealabile încheierii contractului individual de munca, respectiv modificarii acestuia. Orice modificare a unuia din aceste elemente în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunostiintarii în scris a salariatului, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.
Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei privind continutul contractului sau al actului aditional.
Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de munca, între parti poate interveni un contract de confidentialitate.
In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare, informatiile prevazute la art. 17 alin. (2) din Codul muncii , precum si informatii referitoare la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate;
b) moneda în care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
g) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata, libertatea sau siguranta personala.
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz
Aceste elemente se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate.

Potrivit art.19 din Codul Muncii, în situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare în termenul de 15 zile salariatul este în drept sa sesizeze, în termen de 30 de zile, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.

B) Clauzele SPECIFICE ale contractului individual de munca (art.20-26 din Codul Muncii):
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
• Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat ca dupa încetarea contractului individual de munca sa nu presteze, în interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate în interes propriu sau în favoarea unui tert care se afla în relatii de concurenta cu angajatorul sau si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara.
Clauza de neconcurenta îsi produce efectele NUMAI DACA în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod EXPRES activitatile care sunt interzise salariatului, cuantumul indemnizatiei, perioada, tertii interzisi si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul.
Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp, pe durata prevazuta în contract.
Clauza de neconcurenta îsi produce efectele pâna la cel mult 2 ani de la data încetarii contractului individual de munca. Aceasta prevedere legala nu se aplica în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs de drept cu exceptia cazurilor prevazute la art.56 lit.d) (comunicarea deciziei de pensionare), lit.f) (reintegrarea titularului postului), lit.g) (condamnare penala privativa de libertate), lit.h) (retragere aviz/autorizatie) si lit.j) (la expirarea termenului, pentru CIM pe durata determinata) ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Indemnizatia de neconcurenta lunara nu este de natura salariala si este deductibila din profitul impozabil. Se impoziteaza la persoana beneficiara.
Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.
La sesizarea salariatului sau a inspectorului teritorial de munca, instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.
În cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta, salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune - interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorul.
• Prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca, în considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca. În acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura.
• Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului, în conditiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca.
La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti conform propriei optiuni, ca respectarea confidentialitatii informatiilor.
Modelul contractului individual de munca este aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.64/2003, modificat prin Ordinul 76/2003 (Monitorul Oficial nr.139/2003, respectiv 159/2003).

Multumesc pentru stradanie, insa, prevederile Codului Muncii le cunosc. Ceea ce ma intereseaza pe mine sunt alte clauze ( lasand deoparte cele stipulate in Codul Muncii ) pe care dumneavoastra le cunoasteti, sau le-ati intalnit in activitatea pe care o desfasurati.
Insa multumesc inca o data celor care au raspuns!
Clauzele facultative din contractului individual de muncă nu pot fi enumerate exhaustiv, atât timp cât, în baza principiilor generale de drept, părţile pot negocia orice clauză care nu contravine prevederilor imperative ale legii şi bunelor moravuri.
Clauze specifice nereglementate de Codul Muncii :
1.Clauza de conştiinţă
2. Clauza de stabilitate
3. Clauza de risc
4. Clauza de delegare de atribuţii
5. Clauza de obiectiv

Pentru mai multe detalii : www.avocatnet.ro/content/for...
Multumesc foarte mult!
De acestea aveam nevoie....

Alte discuții în legătură

Contract confidentialitate iza_eli2013 iza_eli2013 Buna ziua , am o patiserie cu covrigarie in Braila si am o problema , in momentul cand imi pleaca un angajat imi vinde ori retele unde se angajeaza ori ... (vezi toată discuția)
Incalcarea obligatiei de fidelitate prevazuta in cim bobocu81 bobocu81 buna un angajat al unei Sc, desafasoara activitati concurente, cu echipamentele frimei, masina, statii de masurare, conbustibil, consumabile...ce masuri se ... (vezi toată discuția)
Inspector resurse umane mandriva mandriva Exista vreun spor de care poate beneficia inspectorul RU? de confidentialitate, sau altceva? daca da, in ce temei legal? (vezi toată discuția)