avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 361 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice [Coronavirus - Covid-19] ... Contract de prestari servicii
Discuție deschisă în [Coronavirus - Covid-19] Răspunsuri la probleme juridice, fiscale și economice generate de criza actuală

Contract de prestari servicii

Buna ziua,

Am incheiat un contract de servicii de calatorie( croaziera) si vroiam sa stiu daca pot anula contractul in baza noii situatii pricinuita de Covid19 fara a achita penalitatiile de anulare.
Extras din contract:
6. Drepturile si obligatiile calatorului
6.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza
imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane care indeplineste toate conditiile
aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile (se
poate fixa si un termen mai lung) inainte de inceperea executarii pachetului. In acest caz, intre calatorul care nu poate
participa la calatoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si
Agentie (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de
calatorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie
cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat). Calatorul care transfera contractul privind
pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea
soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
6.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu
prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
6.3. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind
modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la art. 5.2 prezentul contract sau in timp util inainte de
inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in art. 5.6.2. si 5.6.3., hotararea sa de a opta
pentru:
6.3.1. sa accepte modificarea propusa; sau
6.3.2. sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.
6.4. In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se
considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita
despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
6.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art. 5.2.
din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri
ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
6.6. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul art. 6.3.2. sau Agentia anuleaza
calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
6.6.1. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propusa
de Agentie;
6.6.2. sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu rambursarea
diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii
noului contract de prestare de servicii de calatorie;
6.6.3. sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in
orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;
6.7. In cazul situatiei mentionate la art. 6.6.3., calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei
cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor prezentului contract sau in baza unei
hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
6.7.1. numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim
stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in
contract, dar nu mai tarziu de:
6.7.1.1. 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
6.7.1.2. 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
6.7.1.3. 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
6.7.2. Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt
prevazute la art. 5.6.2.-5.6.3. si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de
inceperea executarii pachetului;
6.7.3. anularea s-a facut din vina calatorului.
6.8. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in
care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul
creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul
pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
6.9. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea
financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente
de pret urmand a fi suportate de catre calator.
6.10. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii,
aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI
la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
6.11. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte
taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
6.12. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere/la imbarcare actele sale de identitate, precum si
documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii
serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa
prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru
asigurari sociale, la zi.
6.13. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul
contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia
nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
6.14. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de
exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a
casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima,
Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a
se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina
Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu
il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de
orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
6.15. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de
imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
6.16. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa
respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la
ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de
excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele
specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
6.17. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de
acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare
si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi
consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai
devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a
calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.
6.18. Repartizarea camerelor/cabinelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier/liniile de croaziera in functie
de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei/cabinei,
etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
6.19. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se
extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.20. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel/cabina si bunurile din dotarea
acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse
sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
6.21. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele
si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a
nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
6.22. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie
refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta,
calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.23. Calatorul se obliga sa furnizeze oricare si toate documentele si informatiile solicitate de AGENTIE in vederea
efectuarii rezervarilor aferente pachetului de calatorie, intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile lucratoare sau, daca
situatia o impune, intr-un alt termen comunicat de catre Agentie. Nefurnizarea acestor informatii/documente in
termenele prevazute exonereaza Agentia de orice fel de raspundere legala sau contractuala pentru obligatiile care nu
au putut fi indeplinite ca urmare a nefurnizarii documentelor/informatiilor solicitate, responsabilitatea apartinand in
totalitate Calatorului.
7. Renuntari, penalizari, despagubiri, delimitarea raspunderii
7.1. Taxe de anulare
TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA
Pentru croazierele de 14 nopti sau mai scurte:
De la momentul rezervarii si pana la 60 de zile inainte de data plecarii *50 €/pax
Intre 59 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii *25%
Intre 29 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii *40%
Intre 21 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii *60%
Intre 14 zile si 6 zile pana la momentul plecarii *80%
Sub 6 zile pana la momentul plecarii sau NO SHOW *100%
* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat
** sau pierderea depozitului (care dintre ele este mai mare)
Costul modificarii de nume este de 50 EURO pe persoana pe modificare si se poate solicita cu pana la 7 zile
inainte de imbarcare. In cazul in care s-au emis deja tichetele pentru rezervare si modificarea de nume se face
dupa emiterea tichetelor, se va mai percepe o taxa suplimentara de 25 EURO. Modificarea de nume se poate face
doar in cazul in care oferta pe care s-a rezervat permite acest lucru si nu impune alta taxa.
Orice modificare la rezervare, pachete de bauturi, excursie optionala, pachete de spa, etc se poate face si se pot
adauga pana cu 30 de zile inainte de navigare, dupa aceasta data nu se mai pot face modificari in acest sens.
7.2. Prin exceptie de la prevederile art. 7.1., calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea
executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare
care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ din
punct de vedere obiectiv executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ din punct de vedere obiectiv
transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati
efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.
Cel mai recent răspuns: Geanina DRIAN , Avocat 14:21, 19 Martie 2020
În teorie, puteti notifica incetarea contractului de servicii turistive motivat de evenimente care se circumscriu ariei art. 3 din O.U.G. nr. 2/2018 și solicita rambursarea integrala:
„circumstanțe inevitabile și extraordinare - o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”.

În practica, vom vedea cu toții ce va fi.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Recuperare avans vacanta adela88 adela88 Buna ziua, Am o problema: in luna februarie am rezervat o vacanta printr-o mare agentie de turism romaneasca. Am platit 2000 de lei avans prin plata ... (vezi toată discuția)
Majorare pret contract servicii turistice ContSters291855 ContSters291855 Buna ziua. Am incheiat un contract de servicii turistice pentru care am platit un avans. Urma sa platesc intreaga suma pana la 15 iunie. Ieri, 24 mai, agentia ... (vezi toată discuția)
Neaplicarea legii maria1956 maria1956 Buna ziua,,cum pot recupera banii pe vacanta? Agentia spune ca nu aplica OG 2/2018. Aici avem in vedere prevederile intens discutate ale art. 13, alin 3 din ... (vezi toată discuția)