Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 11294 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Președinte de asociație de locatari.Fișa postului ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Președinte de asociație de locatari.Fișa postului Bună seara, ...

Președinte de asociație de locatari.Fișa postului
Bună seara,
aș dori să știu atribuțiile unui președinte de bloc.
Mulțumesc !
Cel mai recent răspuns: 666ate , utilizator 21:01, 24 Iulie 2020
Consultati Legea 196/2018.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
L nr 196/2018
Articolul 57
Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:
a)în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile
cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă;
b)semnează documentele asociaţiei de proprietari;
c)supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale,
respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor
comitetului executiv;
d)aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului condominiului;
e)răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de
maximum 10 zile de la primirea acestora;
f)gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin asociaţiei de proprietari în raport cu
autorităţile publice;
g)prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociaţiei, oferind
toate informaţiile solicitate;
h)poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva
celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor legale şi statutare;
i)întocmeşte şi actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j)păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte
documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari;
k)întocmeşte tabelul convocator şi afişul pentru avizier pentru adunările generale şi asigură
semnarea acestuia de către proprietari;
l)asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile
înainte de data stabilită pentru aceasta;
m)afişează programul de încasări şi datele de contact ale administratorului, ale membrilor
comitetului executiv şi ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;
n)afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv în termen de
maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
o)în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile de proprietari, preşedintele convoacă
adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociaţiei;
p)informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricţiile referitoare la culoare,
aspect, materiale şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform
informaţiilor furnizate de autorităţile administraţiei publice locale;
q)conduce şedinţele adunărilor generale şi ale comitetului executiv;
r)afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu
administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei;
s)afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la
care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei
de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Mulțumesc frumos pentru timpul acordat răspunsului !

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fișa postului de președinte de asociația de locatari gothardetelka59 gothardetelka59 Bună seara,aș dori să știu care ar fi atribuțiile unui președinte al asociației de locatari (fișa postului) Mulțumesc (vezi toată discuția)
Cine semneaza contractele cu furnizorii? vali m vali m O iau pe urma utilizatorului flory_mr...scuze.. Cum interpretati art 66 litera i , unde scrie ca administratorul efectueaza formalitatile necesare in ... (vezi toată discuția)
Aviz comitet executiv 109-nord 109-nord Comitetul executiv trebuie sa avizeze toate documentele asociatiei. Adica , ce trebuie facut concret, va rog,dupa parerea dumneavoastra ? (vezi toată discuția)