avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 371 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Cartea de imobil și datele cu caracter personal. ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Cartea de imobil și datele cu caracter personal. După o ședință ...

Cartea de imobil și datele cu caracter personal.
După o ședință la bloc sa ales un nou președinte.
Acesta, dintr-un mare exces de zel, a început să mă șicaneze zilnic ca să-i dau CNP, Serie CI, Dată expirare CI, Locul nașterii, Locul de muncă, data achiziței imobilului, actul de achiziție a imobilului, etc
Motivația cereri acestor date ar fi "actualizarea cărții de imobil".
Eu una nu am încredere să-mi dau datele personale iar acesta invocă Legea 196/2008 și mă amenință cu Codul Penal pentru fals și fals în declarații, și tot felul de alte aiureli.
Da, în Legea 196/2008 scrie la Art 57 că Președintele asociației de proprietari întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare; Deci în conformitate cu legislația în vigoare, dar ce spune legislația în vigoare cu privire la colectarea de date cu caracter personal de către președintele asociației?
Eu am găsit pe internet "Norma metodologică de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români din 04.10.2006" în care se precizează la CAP VI, Art.92: Șefii unităților de poliție pe a căror rază teritorială este situat imobilul răspund de organizarea, funcționarea, ținerea în actualitate și controlul evidenței locatarilor prin cartea de imobil.
Am auzit și de noul RGPD european, parcă și el reglementează acest domeniu !?
Cel mai recent răspuns: ynocentta , utilizator 09:57, 12 Noiembrie 2020
Spuneti-i sa-si noteze si-i dati urmatoarele date:
- Numele complet,, ca in CI
- Data si locul nasterii
- Date privind actul prin care ati achizitionat imobilul
Aratati apoi CI si acel act, ca sa vada ca nu ati declarat nimic fals.
Apoi...adio.
Daca mai doreste si altceva, sa va dea in judecata, sa faca plingere, ati respectat toate cerintele legale.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Conform dispozitiilor in vigoare aveti obligatia sa prezentati documentele solicitate ,nu a le depune in copie
Presedintele de asociatie are obligatia sa completeze datele de identificare ale locatarilor in cartea de imobil ,document care legal poate fi verificat numai de catre autoritatile in domeniu
Articolul 2 alin. (1) din Regulamentul European nr. 679/2016, intra sub incidenţa regulamentului prelucrarile de date cu caracter personal efectuate total sau parţial, de catre asociaţiile de proprietari, prin mijloace automatizate, precum şi prelucrarilor prin alte mijloace decat cele automatizate.
In completare, şi art. 4 pct. (7) din regulament defineste noţiunea de ,,operator”
ca fiind persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern.

Asociatia de proprietari este un operator de date deoarece realizeaza o prelucrare de date în mod organizat, în cadrul unui sistem de evidenta prin mijloace automatizate, combinat uneori cu mijloace neautomatizate, cum ar fi, de exemplu, supravegherea video din cadrul blocului.
Art. 39 din O.U.G. nr.97 din 14 iulie 2005, republicata în 2011, prevede:
,,(1) Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare.

(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărtii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.” Astfel, prin lege, fiecare proprietar este obligat ca în termen de 15 zile să prezinte la asociaţia de locatari documentul care să ateste proprietatea: contractul de vanzare-cumparare, certificat de moştenitor sau orice alt document din care rezultă calitatea de proprietar.

Organizarea activitatii de tinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil revine, în principal, Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitatile teritoriale de politie,
Aceste carti de imobil nu sunt completate doar de politisti, ci de administratorul imobilului sau de un reprezentant desemnat în acest sens.
Cartea de imobil se intocmeste şi se actualizează de catre persoana anume desemnata, cu acordul proprietarilor imobilului avizată de asociaţia de proprietari.
In cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul, preşedintele asociaţiei sau un membru al comitetului executiv.
Pastrarea, actualizarea şi utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata în acest sens, se face cu respectarea legislaţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Pentru completarea carţii de imobil, proprietarul trebuie să prezinte documentele legal prevazute în original.
Legiuitorul a prevazut obligatia in sarcina locatarului "sa prezinte",respectiv nu sa depuna documente
Datele sunt notate în cartea imobilului iar asociaţia de proprietari este obligată sa implementeze masuri minime tehnice si organizatorice pentru a asigura confidentialitatea datelor personale ale tuturor locatarilor
Referitor la securitatea prelucrarilor datelor, în cazul în care asociaţia de proprietari deţine un site, acesta trebuie sa aiba implementate masuri tehnice de securitate minime obligatorii,
Printre masurile minime se numara masurile organizatorice, care constau în desemnarea unui responsabil pentru prelucrarea datelor, limitarea numărului de persoane din cadrul asociaţiei care au acces la datele cu caracter personal şi masuri tehnice, cum ar fi de exemplu criptarea.
Regulamentul nu specifica si nu impune masuri concrete de securitate,astfel ca in practica exista si situatii cand din varii interese,datele din cartea de imobil parvin si tertilor fara drept legal
Regulamentul cere ca aceste masuri de minima securitate sa fie stabilite de fiecare asociaţie in parte, ţinand cont de factori, cum ar fi: categoria şi natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, cat de sensibile sunt acestea şi riscurile generate de prelucrarea lor.
Printre riscurile frecvente care ar trebui să fie luate în considerare se numara: intruziunea fizica neautorizata, pierderea accidentala sau atacurile hackerilor, imposibilitatea de a raspunde cererilor de acces la date, venite de la persoanele vizate.

Ultima modificare: Joi, 12 Noiembrie 2020
ynocentta, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contradictie oug 97/2005 vs. legea 677/2001 vldstf vldstf Avem urmatorul act normativ : OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români Art. 38 (2) Cartea ... (vezi toată discuția)
Carte imobil muadib muadib buna ziua. va rog sa-mi spuneti daca mai exista obligativitatea [u][b]prin lege[/b][/u] ca administratia / presedintia blocului sa tina si sa pastreze la zi ... (vezi toată discuția)
Acte solicitate pentru recensamant 2011 mitu eugenia mitu eugenia Buna ziua, Pentru efectuarea recensamantului populatiei din octombrie 2011, primaria de sector a solicitat administratiilor de bloc actualizarea cartilor de ... (vezi toată discuția)