avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 458 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... tva tranzactii imobiliare persoane fizice
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

tva tranzactii imobiliare persoane fizice

...s-au publicat in mo niste norme de aplicare... HOTARARE 1620 29/12/2009 "Codul fiscal:
Persoane impozabile si activitatea economica
Art. 127. - (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care
desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice
de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul
acestei activitati.
(2) În sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile
producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv
activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau
asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea
bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri cu caracter
de continuitate.
(2^1) Situatiile în care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri
imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme.

Norme metodologice:
3. (1) În sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor
corporale sau necorporale, în concordanta cu principiul de baza al sistemului de
TVA potrivit caruia taxa trebuie sa fie neutra, se refera la orice tip de
tranzactii, indiferent de forma lor juridica, astfel cum se mentioneaza în
constatarile Curtii Europene de Justitie în cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94
Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM).
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele fizice nu se considera ca
realizeaza o activitate economica în sfera de aplicare a taxei atunci când obtin
venituri din vânzarea locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care
au fost folosite de catre acestea pentru scopuri personale. În categoria
bunurilor utilizate în scopuri personale se includ constructiile si, dupa caz,
terenul aferent acestora, proprietate personala a persoanelor fizice care au fost
utilizate în scop de locuinta, inclusiv casele de vacanta, orice alte bunuri
utilizate în scop personal de persoana fizica, precum si bunurile de orice natura
mostenite legal sau dobândite ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de
legile privind reconstituirea dreptului de proprietate.
(3) Persoana fizica, care nu a devenit deja persoana impozabila pentru alte
activitati, se considera ca realizeaza o activitate economica din exploatarea
bunurilor corporale sau necorporale, daca actioneaza ca atare, de o maniera
independenta, si activitatea respectiva este desfasurata în scopul obtinerii de
venituri cu caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul
fiscal.
(4) În cazul construirii de bunuri imobile de catre persoanele fizice, în
vederea vânzarii, activitatea economica este considerata începuta în momentul în
care persoana fizica respectiva intentioneaza sa efectueze o astfel de
activitate, iar intentia persoanei respective trebuie apreciata în baza
elementelor obiective, de exemplu, faptul ca aceasta începe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare initierii activitatii economice.
Activitatea economica este considerata continua din momentul începerii sale,
incluzând si livrarea bunului sau partilor din bunul imobil construit, chiar daca

este un singur bun imobil.
(5) În cazul achizitiei de terenuri si/sau de constructii de catre persoana
fizica în scopul vânzarii, livrarea acestor bunuri reprezinta o activitate cu
caracter de continuitate daca persoana fizica realizeaza mai mult de o singura
tranzactie în cursul unui an calendaristic. Totusi, daca persoana fizica
deruleaza deja constructia unui bun imobil în vederea vânzarii, conform alin.
(4), activitatea economica fiind deja considerata începuta si continua, orice
alte tranzactii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional. Desi prima
livrare este considerata ocazionala, daca intervine o a doua livrare în cursul
aceluiasi an, prima livrare nu va fi impozitata dar va fi luata în considerare la
calculul plafonului prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Livrarile de
constructii si terenuri, scutite de taxa conform art. 141 alin. (2) lit. f) din
Codul fiscal, sunt avute în vedere atât la stabilirea caracterului de
continuitate al activitatii economice, cât si la calculul plafonului de scutire
prevazut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 1: O persoana fizica, care nu a mai realizat tranzactii cu
bunuri imobile în anii precedenti, a livrat în cursul anului 2010 doua terenuri
care nu sunt construibile. Desi persoana fizica a devenit persoana impozabila
pentru aceste livrari, totusi livrarile respective fiind scutite de taxa conform
art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana fizica nu are obligatia
înregistrarii în scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal. Daca aceeasi
persoana fizica livreaza în cursul anului 2010 o constructie noua în sensul art.
141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, va avea obligatia sa se înregistreze în
scopuri de taxa daca livrarea respectiva cumulata cu livrarile anterioare
depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 2: O persoana fizica (familie) vinde în cursul anului 2010 un
teren construibil sau o constructie noua în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din
Codul fiscal. Desi în principiu operatiunea nu ar fi scutita de taxa conform art.
141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrarii, daca
persoana fizica nu realizeaza si alte operatiuni pentru care ar deveni persoana
impozabila în cursul anului 2010, aceasta operatiune este considerata s ocazionala i persoana fizica nu ar avea obligatia înregistrarii în scopuri de taxa. Daca în
acelasi an, aceeasi persoana fizica livreaza un teren construibil sau o
constructie noua în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
respectiva persoana va deveni persoana impozabila si va avea obligatia sa se
înregistreze în scopuri de taxa înainte de efectuarea celei de-a doua livrari,
daca prima livrare a depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul
fiscal. Daca a doua livrare ar fi scutita conform art. 141 alin. (2) lit. f) din
Codul fiscal, fiind o constructie care nu este noua sau un teren care nu este
construibil, persoana fizica ar avea obligatia sa se înregistreze în scopuri de
taxa conform art. 153 înainte de realizarea celei de-a doua livrari daca prima
livrare depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.
Exemplul nr. 3: O persoana fizica realizeaza în cursul anului 2010 doua
livrari care ar fi scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.
Daca nu mai realizeaza nicio operatiune în anul 2010, iar în anul 2011 va livra o
constructie noua sau un teren construibil în sensul art. 141 alin. (2) lit. f)
din Codul fiscal, va avea obligatia sa se înregistreze în scopuri de taxa în anul
2011 numai daca va depasi plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul
fiscal.
Exemplul nr. 4: O persoana fizica a început în cursul anului 2009 constructia
unui bun imobil cu intentia de a vinde aceasta constructie. În cursul anului 2009
nu a încasat avansuri si în principiu nu are obligatia sa solicite înregistrarea
în scopuri de taxa. Daca în anul 2010, înainte sa înceapa sa încaseze avansuri
sau înainte sa faca livrari ale unor parti ale bunului imobil sau livrarea
respectivului imobil în integralitatea sa, livreaza un teren construibil sau o
constructie noua în sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana
fizica ar avea obligatia sa se înregistreze în scopuri de taxa atunci când
depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Aceasta
livrare nu este considerata ocazionala, activitatea economica fiind considerata
continua din momentul începerii constructiei, respectiv din anul 2009.
În cazul exemplelor prezentate au fost avute în vedere numai persoanele

fizice care nu sunt considerate persoane impozabile pentru alte activitati
economice desfasurate si faptul ca orice livrare de locuinte personale, de case
de vacanta sau de alte bunuri prevazute la alin. (2) nu este luata în considerare
pentru stabilirea caracterului de continuitate al activitatii nefiind considerata
operatiune în sfera de aplicare a taxei.
(6) În cazul în care bunurile imobile sunt detinute în coproprietate de o
familie, daca exista obligatia înregistrarii în scopuri de taxa pentru vânzarea
acestor bunuri imobile, unul dintre soti va fi desemnat sa îndeplineasca aceasta
obligatie.
(7) Transferul în patrimoniul afacerii al bunurilor sau serviciilor
achizitionate sau dobândite de persoanele fizice si care au fost folosite în
scopuri personale, în vederea utilizarii pentru desfasurarea de activitati
economice, nu este o operatiune asimilata unei livrari de bunuri/prestari de
servicii, efectuate cu plata, iar persoana fizica nu poate deduce taxa aferenta
bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii de ajustare prevazuta
la art. 148 si 149 din Codul fiscal....samdp...
Ultima modificare: Miercuri, 27 Ianuarie 2010
ContSters4579, utilizator

Alte discuții în legătură

Venituri cu caracter de continuitate floare _de_ colt floare _de_ colt O persoana fizica detine mai multe apartamente in proprietate si doreste sa le vanda. In ce moment este obligata sa se inregistreze in scop de TVA?De ... (vezi toată discuția)
La ce cifra ramine tva la vinzarea imobielor,35000 sau 65000? gloriprest gloriprest As dori sa stiu mai multe strategii de a nu achita tva la vinzarea unei case proprietate personala. (vezi toată discuția)
Tva la vanzare locuinte vechi cosvad cosvad Buna ziua, Daca o persoana fizica vinde mai multe locuinte vechi intr-un an, trebuie sa plateasca tva? (vezi toată discuția)