avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 627 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Actiune in instanta impotriva unei institutii publice ...
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Actiune in instanta impotriva unei institutii publice centrale

Am fost demis din functia de director coordonator si vreau sa chem in instanta ministerul pentru ca demiterea a fost ilegala.Cum procedez ?:

Cel mai recent răspuns: EMIL NEGRU , utilizator 14:40, 4 Martie 2010
legea nr. 554/2004
"ART. 1
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.
ART. 7*)
Procedura prealabilă
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
(1^1) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.
(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie.
ART. 11
Termenul de introducere a acţiunii
(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluţionare a cererii;

d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.
(2^1) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluţionare a plângerii prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de soluţionare, după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2).
(3) În cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existenţa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2).
(4) Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi neconstituţionale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând.
(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere.":)
Multumesc,am pregatit toate actele si luni sau marti depunactiunea in instanta=D>

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Suspendare permis de arma 2 ani pcodrut pcodrut mi s-a suspendat permisul de arma de vanatoare 2 ani pe motivul ca nu m-am prezentat inainte de 23.01.2014, mentionez ca permisul s-a eliberat in ... (vezi toată discuția)
Primariile trebuie sa raspunda la petitii ? BescheaGeorgeta BescheaGeorgeta Buna ziua Am facut o sesizare prin email in legatura cu un titlu de proprietate la o primarie comunala din jud. Bacau. Am primit numar de inregistrare, dar au ... (vezi toată discuția)
Raspuns la petitii costintancu costintancu ce se poate face atunci cand o institutie de stat nu-ti da raspuns la petitie in termen legal, termenul fiind depasit cu peste un an fata de solicitarea ... (vezi toată discuția)