avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 750 soluții astăzi
Forum Activitate liliionescu

Activitate liliionescu

buna ziua,
Dezvoltatorii imobiliari au inregistrate in conturile 371 sau 345 cladirile.
Avand in vedere faptul ca acestea nu au fost vandute in 3 ani fiscali anteriori anului de referinta, am rugamintea de a va exprima un punct de vedere cu privire la :
-reevaluarea acestora in plus sau minus;
-care sunt inregistrarile contabile?
Aceste informatii imi sunt necesare pentru stabilirea impozitului pe cladiri.

multumesc.

Răspuns la discuția impozit pe cladiri
Ati vrut sa spuneti de la 01.01.2008 soldul contului reflecta noua valoare?
si deci in concluzie cei 3 ani anteriori anului de referinta se calculeaza de la data intocmirii raporului de reevaluare si nu de la inregistrarea in contabilitate?
Avand in vedere:
Art. 253. - (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).'
Exemplu:
O S.C. a efectuat reevaluarea unei cladiri la data de 31.12.2006, dar in evidenta contabila s-a inregistrat la 31.12.2007.
Intrebare
1.De cand se calculeaza ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă:
a) de la data intocmirii respectiv 31.12.2006
sau
b) de la data inregistrarii in evidenata contabila, respectiv 31.12.2007

2.Ce cota de impozitare se aplica in anul 2010?
multumesc.

Va solicit un punct de vedere cu privire la impozitul pe cladiri in cazul spatiilor inchiriate de la institutii publice.
Exemplu:
O firma de telefonie mobila inchiriaza de la o institutie publica( Facultatea de medicina) o suprafata din terasa unei cladiri proprietate publica pentru amplasarea de antene si statii gsm.
Se datoreaza impozit/taxa pe cladiri potrivit la art. ART. 249 din Legea 571/2003 avand in vedere ca este o suprafata din terasa cladirii?
(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
liliionescu a scris:


Avand in vedere dificultatile intampinate in aplicarea legislatiei va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere referitor la:
Art. 262/Titlul IX din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal punctul 106/Anexa nr. 1/Titlul IX din H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care prevede urmatoarele ,, Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/ sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza taxa prevazuta la cap. IV al titlului IX din Codul Fiscal pentru acele mijloace de transport inregistrate in contabilitate ca stocuri”
Art. 261 alin. (3)/ Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioara care prevede urmatoarele: ,,In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.”
Exemplu:
Contribuabil persoana juridica, avand ca obiect secundar de activitate comertul cu autovehicule, dobandeste prin contract de leasing financiar mijloace de transport, pe care le inregistreaza in evidenta contabila in contul 213-instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii.
Avand in vedere prevederile articolelor mentionate anterior, va rugam sa ne precizati:
1) daca mijloacele de transport dobandite prin contracte de leasing financiar pot fi considerate ,,stocuri”, pentru acest contribuabil (avand calitatea de locatar/utilizator nu de locator/proprietar), in conditiile in care nu sunt inregistrate in contabilitate in contul corespunzator de stocuri, ele fiind inregistrate in contul 213-instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii. In aceasta situatie nu se datoreaza impozit ?
sau
2) se incadreaza la prevederile art. 261 alin. (3)/ Titlul IX din Legea 571 privind Codul Fiscal ,, In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar”, situatie in care contribuabilul are obligatia de plata a impozitului.


Repet!
Sunt achizitionate in leasing financiar si inregistrate corect din punct de vedere contabil in contul 213.Societatea avand calitatea de utilizator nu de proprietar. Nu avea cum sa se inregistreze ca marfa!!!!!!
Dar scopul este de a le comercializa.
Nu se pot comercializa in calitate de utilizator!!!!!!
Si de aceea Inainte de a le comercializa se achita pretul societatii de leasing pentru a deveni proprietar.
Pe mine ma intereseaza daca se datoreaza impozit in perioada cand au fost in leasing financiar!!!!!!!

Avand in vedere dificultatile intampinate in aplicarea legislatiei va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere referitor la:
Art. 262/Titlul IX din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal punctul 106/Anexa nr. 1/Titlul IX din H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care prevede urmatoarele ,, Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/ sau comertul cu mijloace de transport nu datoreaza taxa prevazuta la cap. IV al titlului IX din Codul Fiscal pentru acele mijloace de transport inregistrate in contabilitate ca stocuri”
Art. 261 alin. (3)/ Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioara care prevede urmatoarele: ,,In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.”
Exemplu:
Contribuabil persoana juridica, avand ca obiect secundar de activitate comertul cu autovehicule, dobandeste prin contract de leasing financiar mijloace de transport, pe care le inregistreaza in evidenta contabila in contul 213-instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii.
Avand in vedere prevederile articolelor mentionate anterior, va rugam sa ne precizati:
1) daca mijloacele de transport dobandite prin contracte de leasing financiar pot fi considerate ,,stocuri”, pentru acest contribuabil (avand calitatea de locatar/utilizator nu de locator/proprietar), in conditiile in care nu sunt inregistrate in contabilitate in contul corespunzator de stocuri, ele fiind inregistrate in contul 213-instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii. In aceasta situatie nu se datoreaza impozit ?
sau
2) se incadreaza la prevederile art. 261 alin. (3)/ Titlul IX din Legea 571 privind Codul Fiscal ,, In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar”, situatie in care contribuabilul are obligatia de plata a impozitului.