avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 256 soluții astăzi
Forum Activitate Luisa Mitroi legalista.ro

Activitate Luisa Mitroi legalista.ro

Potrivit Ordonantei militare nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
Prevederea actuala se aplica doar documentelor care expira pe perioada starii de urgenta.

Potrivit MAI, "În ceea ce priveşte activitatea DRPCIV, documentele pentru care se prelungeşte valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă sunt permisele de conducere româneşti, autorizaţiile de circulaţie provizorie, dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare şi ale permiselor de conducere eliberate de către serviciile publice comunitare regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor la depunerea dosarelor de înmatriculare/transcriere/certificate de înmatriculare sau preschimbare permise de conducere româneşti/străine sau duplicate"

Dovezile în cauză sunt valabile până la primirea de către titulari/deţinători a certificatelor/permiselor de conducere livrate de către DRPCIV prin serviciile poştale.

Informatii despre actele necesare/programarea pentru preschimbarea permisului gasiti aici:
[ link extern ]
[ link extern ]
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
In urma contactarii Registrului Comertului Bucuresti, ni s-a comunicat ca, in temeiul
Decretului 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, in dosarele de inmatriculari S.R.L. si cesiuni de parti sociale, declaratiile pe proprie raspundere si specimentele de semnatura se primesc sub semnatura privata (doar semnate de persoana in cauza), iar dosarele se pot depune si electronic, si prin corespondenta (posta/curier).

Mult succes!
Răspuns la discuția Deschidere societate comerciala
Cu placere, mult succes!
Contractul se aplica, drepturile si obligatiile prevazute de contract trebuie respectate, iar, in cazul in care beneficiarul persoana fizica doreste sa isi exercite dreptul de a inceta contractul (denunta unilateral), acesta va putea exercita acest drept in conditiile stabilite in contract.

Potrivit Codului Civil, contractul valabil incheiat este legea partilor.

Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.

Clauza de forta majora si clauzele privind modalitatile si conditiile de denuntare (incetare) unilaterala a contractului se aplica.

Atunci când o clauză contractuala de forță majoră este prevăzută în sens mai general – fără să includă epidemiile sau pandemiile, atunci răspândirea epidemiei sau pandemiei nu poate fi considerată ca un eveniment de forță majoră.

O clauză de forță majoră insuficient definită, care se referă numai la evenimente naturale, intemperii, catastrofe etc. sau doar menționează forță majoră fara sa o defineasca si fara sa exonereze expres de raspundere partea afectata, ar putea fi considerată ca insuficientă pentru a putea exonera de răspundere.

De asemenea, faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul coronavirusului nu este suficient de unul singur.

Persoana care invoca imposibilitatea de executare din cauza de forta majora trebuie să demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său. De asemenea, trebuie să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia. In caz contrar, dreptul de a inceta contractul (denunta unilateral), va putea fi exercitat in conditiile si cu suportarea daunelor stabilite in contract.

Important, jurisprudenta instantelor de judecata a adoptat o interpretare restrictiva in calificarea cauzelor de forta majora.
De exemplu, s-a stabilit ca nu reprezinta cauze de forta majora: grevele, atunci cand erau previzibile, neprimirea la timp a fondurilor bugetare repartizate de primarie, blocajul financiar (nefiind o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care pune debitorul in imposibilitate absoluta de a-si indeplini obligatiile asumate), lipsa disponibilitatilor financiare, conditiile atmosferice constand in temperaturi scazute sau seceta prelungita (intrucat puteau fi prevazute), pieirea bunului obiect al unui contract de leasing (intrucat obligatia debitorului era de a plati o suma de bani, iar sumele de bani, ca bunuri de gen, nu pier prin caz fortuit sau de forta majora).

Pentru o opinie intemeiata, este necesara verificarea contractului si a cazului.

Va rog sa apelati pentru lamuriri si sprijin
Răspuns la discuția Meditator inregistat la ONRC
"Prestarea serviciilor de către meditatori este încadrată, din punct de vedere fiscal, în categoria activităţilor independente, iar persoanele fizice care desfăşoară aceste activităţi au obligaţia autorizării", potrivit ANAF. Veniturile din meditații sunt încadrate la categoria veniturile obținute din activități independente, potrivit Codului fiscal.

Solutia practica este înființarea unei persoane fizice autorizate (PFA). Pentru aceasta, profesorul meditator trebuie să se înregistreze și să se autorizeze la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului. De la 1 februarie 2017, taxele percepute de Registru pentru înființarea acestor entități au fost eliminate, așadar înregistrarea este gratuită.

Mai multe informatii, aici: www.avocatnet.ro/articol_449...

Informatii actuale despre impozitarea PFA in 2020: www.avocatnet.ro/articol_534...
Calculator impozit: [ link extern ]

Informatii privind casa de marcat: [ link extern ] /

Informatii despre infiintarea PFA la Registrul Comertului: [ link extern ]
Răspuns la discuția Deschidere societate comerciala
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
În calitate de subiect de drept, distinct de asociați, dotat cu patrimoniu propriu, societatea cu raspundere limitata are o răspundere proprie pentru datoriile sociale.
Asa cum reiese din prevederile art. 3 al. 1 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, o societate cu raspundere limitata (S.R.L.) garanteaza cu patrimoniul propriu numai pentru obligatiile proprii societatii.
Prin urmare, societatea dv. nou inmatriculata nu raspunde si nu i se poate atrage raspunderea pentru creantele inregistrate de societatea sotului dv.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
In conformitate cu prevederile Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, Art. 40 (1), "Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării".

Legea in vigoare este aplicabila si obligatorie. Orice derogare de la lege se poate face doar in baza unei prevederi legale exprese, ceea ce nu este cazul, pana la data curenta nu s-a adoptat o astfel de derogare prin masurile dispuse pe durata starii de urgenta.

Faceti demersurile necesare in vederea obtinerii acordului comitetului executiv si al proprietarilor direct afectati, cu care se invecineaza spatiul in plan orizontal si vertical, precum si intreaga documentatie prevazuta de lege.

Pentru o actiune inteleiata, trebuie sa dovediti ca ati luat, fara succes, toate masurile necesare pentru obtinerea documentatiei legale, in caz contrar, actiunea dv. risca sa fie respinsa. Pentru un caz de respingere, puteti verifica aici: [ link extern ]

Legea 196/2018: [ link extern ]

De exemplu, actele solicitate actual de primarie [5, 6], aici: [ link extern ] /
[ link extern ] /

De asemenea, pe perioada starii de urgenta, este suspendata de drept judecata cauzelor, pana la alte masuri ulterioare, urmand ca dupa revocarea masurii sa se reia judecata cauzelor.

Mai multe informatii despre autorizare, aici: [ link extern ] /

Pentru o opinie intemeiata, este necesara analiza cerintelor primariei si a documentatiei.

Va rog sa apelati pentru analiza cazului si sprijin.
O.U.G. 29/2020 prevede continuarea activitatii de catre avocaţi, notari şi executori judecătoreşti.
Contactati un notar public disponibil si faceti programare.

Foarte important, in perioada starii de urgenta, Registrul Comertului lucreaza doar electronic.
In cazul in care nu detineti un certificat de semnatura digitala, dati in fata notarului public si o procura autentica pentru un profesionist care detine certificat de semnatura digitala si va depune dosarul.

Potrivit dispoziţiilor ari. 67 al. (2) din Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, "pe durata stării de urgență, activitatea oficiului registrului comerțului continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, precum și prin corespondență, pe suport hârtie, în format letric.
(2) Declarațiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.
(3) Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.
(4) Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informații din registrul comerțului și de eliberare de copii și certificate constatatoare, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează, prin mijloace electronice, precum și prin corespondență, pe suport hârtie, în format letric".

Totodata, in conformitate cu prevederile de mai sus, si declaraţia pe propria răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice poate avea forma de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisa la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate.
Gasiti aici si model de declaratie: [ link extern ] .
Iar aici gasiti informatiile generale publicate de Registrul Comertului despre actele necesare inmatricularii unei societati: [ link extern ] .

Pentru informatii detaliate si sprijin pentru pregatirea/depunerea dosarului, va rog sa ma contactati.
Potrivit Codului Civil, [ante]contractul valabil incheiat este legea partilor.

Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.

Clauza de forta majora si clauzele privind modalitatile si conditiile de denuntare (incetare) unilaterala a [ante]contractului se aplica.

Conform legii, un eveniment exterior nu poate justifica o imposibilitate fortuita de executare daca priveste bunuri de gen, precum obligatia de a plati o suma de bani.
Forța majoră și cazul fortuit nu se pot invoca cu privire la obligația de a preda bunuri de gen (de ex. cereale, alimente, bani).
Astfel, conform art. 1.634 (6) Cod Civil, "Dacă obligația are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de executare".

Atunci când o clauză contractuala de forță majoră este prevăzută în sens mai general – fără să includă epidemiile sau pandemiile, atunci răspândirea epidemiei sau pandemiei nu poate fi considerată ca un eveniment de forță majoră.

O clauză de forță majoră insuficient definită, care se referă numai la evenimente naturale, intemperii, catastrofe etc. sau doar menționează forță majoră fara sa o defineasca si fara sa exonereze expres de raspundere partea afectata, ar putea fi considerată ca insuficientă pentru a putea exonera de răspundere.

De asemenea, faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul coronavirusului nu este suficient de unul singur.

Persoana care invoca imposibilitatea de executare din cauza de forta majora trebuie să demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său.
De asemenea, trebuie să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia.


In cazul in care:

-clauza de forta majora este generala si nu defineste cazul dv. drept caz de forta majora;
-[ante]contractul nu stabileste expres exonerarea dv. de raspundere pentru cazul pe care il invocati;
-[ante]contractul nu prevede expres dreptul dv. de a denunta unilateral contractul fara suportarea de daune, penalitati, pierderea avansului etc. pentru cazul pe care il invocati
-persoana care invoca imposibilitatea de executare din cauza de forta majora nu poate sa demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său si nu poate să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia-

[Ante]contractul se aplica, drepturile si obligatiile prevazute de [ante]contract trebuie respectate, iar in in cazul in care doriti sa va exercitati dreptul de a inceta [ante]contractul (denunta unilateral), va veti putea exercita acest drept in conditiile stabilite in [ante]contract.

Important, jurisprudenta instantelor de judecata a adoptat o interpretare restrictiva in calificarea cauzelor de forta majora.
De exemplu, s-a stabilit ca nu reprezinta cauze de forta majora: grevele, atunci cand erau previzibile, neprimirea la timp a fondurilor bugetare repartizate de primarie, blocajul financiar (nefiind o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care pune debitorul in imposibilitate absoluta de a-si indeplini obligatiile asumate), lipsa disponibilitatilor financiare, conditiile atmosferice constand in temperaturi scazute sau seceta prelungita (intrucat puteau fi prevazute), pieirea bunului obiect al unui contract de leasing (intrucat obligatia debitorului era de a plati o suma de bani, iar sumele de bani, ca bunuri de gen, nu pier prin caz fortuit sau de forta majora).

Va recomand sa apelati la ajutor de specialitate pentru analiza [ante]contractului si a cazului.
Va rog sa apelati pentru lamuriri si sprijin.
Răspuns la discuția Contract drepturi autor
Potrivit art. 72 din Codul Fiscal, veniturile din drepturi de autor se impun prin retinere la sursa de catre platitorii de venit, impozitul fiind impozit final.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila.

In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii impozitului si contributiilor aplicabile, conform legii.

In cazul veniturilor din drepturi de autor rezultate din contractul incheiat de o companie beneficiara cu o persoana fizica, in functie de partea contractanta care se obliga prin contract la plata impozitului, veniturile obtinute din drepturi de autor se impart in urmatoarele categorii:

- venituri cu retinere la sursa, in situatia in care entitatea beneficiara (in acest caz, societatea dv.) se obliga sa plateasca veniturile.

Acesta este un caz des intalnit in cadrul companiilor care contracteaza mai multi colaboratori si aleg sa achite contributiile in numele acestora.

Entitatea beneficiara care plateste drepturile de autor trebuie sa calculeze si sa achite impozitul si contributiile sociale pana in data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care s-au retinut taxele;

- venituri incasate din activitati independente, in situatia in care persoana fizica (prestatorul cu care incheiati contractul) tine evidentele contabile si plateste impozitele si contributiile aplicable, conform legii.

In cazul persoanelor fizice, retinerea impozitului din veniturile inregistrate se face prin depunerea de catre acestea a declaratiei unice in anul urmator anului in care se incaseaza veniturile din drepturi de autor.

Impozitul aplicabil drepturilor de autor

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net (venit brut – cheltuiala forfetara de 40%) si se retine la sursa, de catre platitori, la momentul platii veniturilor.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final, se declara in formularul 112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat fac exceptie de la plata acestui impozit.

Gasiti aici un calculator pentru veniturile din drepturi de autor: [ link extern ] .

Contributiile la asigurari aplicabile

Persoanele fizice nu datoreaza CAS si CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala daca realizeaza venituri din salarii sau venituri din pensii.

Platitorul venitului nu retine contributii de asigurari sociale (CAS si CASS) daca beneficiarul venitului este pensionar sau salariat.

In situatia in care veniturile castigate de la o entitate din drepturi de autor depasesc pragul de 12 salarii minime brute pe an (12 x 2.230 lei=26.760 RON pentru 2020), se vor retine contributiile de 25% pentru CAS si 10% pentru CASS.

Contribuabilul (prestatorul) va desemna entitatea responsabila pentru achitarea CAS si CASS prin depunerea declaratiei 112 de catre entitatea platitoare. Entitatea platitoare se desemneaza pana in data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care este datorata obligatia fiscala.

In cazul in care o persoana fizica obtine venituri din drepturi de autor de la mai multe entitati, dar nicio colaborare nu-i aduce o suma anuala egala cu plafonul minim, insa valoarea insumata a veniturilor depaseste pragul a 12 salarii minime brute, atunci persoana fizica are obligatia sa depuna declaratia unica si sa achite taxele.

Gasiti aici detalii si modele de calcul pentru venituri din drepturi de autor realizate in 2018 si 2019 de o persoana fizica: [ link extern ] /
[ link extern ] /