avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 333 soluții astăzi
Forum Activitate laura_25

Activitate laura_25

Facturile de marfa au fost semnate de primire. Factura de penalitati nu am emis-o, se va emite dupa ce debitorul efectueaza plata acestora, corect?
Buna ziua, da facturile sunt semnate de primire.
Buna ziua, doresc sa depun o cerere de judecata penru plata penalitatilor de intarziere mentionate pe factura fiscala. Va rog sa imi spuneti daca se admite o astfel de actiune? pentru plata facurilor fiscale emise este deschisa procedura de executare siliti intrucat au fost emise BO care au fost refuzate de banca. De acestea de ocupa executorul judecatoresc, insa pentru plata penalitatilor cum sa procedez? somatie de plata? imi spuneti va rog care este valoarea taxei de timbru? multumesc anticipat.
Am facut un studiu privind acest adaos comercial, insa nu am ajuns la nici o concluzie.
legiile se contrazic.


Legea 12 din 1990. Articolul 1 lit.f):
ART. 1
Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, faţă de cei care le-au săvârşit, următoarele fapte:
a) efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;
b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau prefecturi;
c) condiţionarea vânzării unor mărfuri sau prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri sau de prestarea de servicii;
d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
e) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;
f) nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;

Hotărârea nr. 801/1992 cu privire la încheierea procesului de negociere a preţurilor şi tarifelor în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992 care pomeneste de obligatia declararii adaosului comercial, insa actul a fost abrogat de Hotărârea nr. 206/1993 la data de 28 iunie 1993.

Hotărârea nr. 206/1993 la data de 28 iunie 1993
ART. 5
Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, sînt obligaţi sa aducă la cunostinta beneficiarului şi a populaţiei:
- preţurile şi tarifele practicate;
- principalele caracteristici calitative şi de confort ale produselor şi serviciilor respective.
Informarea beneficiarilor şi a populaţiei se face prin cataloage sau liste de preţuri şi tarife, afişate în magazine sau locuri de desfacere sau prestare a serviciilor, marcare, etichetare ori inscriptionare a preţurilor pe produs sau loturi de marfa.Actul normativ care introducea obligatia declararii s-a abrogat, insa contraventia nu.
imi puteti spune care este actul normativ care prevede ca nu mai este obligatoriu?

multumesc,
Buna ziua, va rog sa imi comunicati daca este obligatoriu sa declaram la finante adaosul comercial practicat in magazinul nostru si daca trebuie sa il afisam in magazin.
Multumesc!