avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 331 soluții astăzi
Forum Activitate cain2k

Activitate cain2k

Răspuns la discuția Plată concediu de odihnă ?
Prin legea nr. 31 din 2020 este abrogat art. 3, alin.1 din HG 250/1992. Art. 3 alin.3 este în vigoare.

Mulțumesc !

emil6702 a scris:

Art 3 alin 3 din HG 250 este abrogat prin Legea 31/2020

Răspuns la discuția Plată concediu de odihnă ?
Mulțumesc ! Acum cei din sistemul bugetar se lovesc de Art. 3, alin. 3 din HG 250/1992, respectiv:

(3) Salariații care cumulează, la unități diferite, fracțiuni de normă care depășesc o normă întreagă, își aleg unitățile de la care beneficiază de concediu de odihnă, în așa fel încât drepturile cuvenite potrivit acestuia să nu depășească pe cele cuvenite salariaților încadrați cu o normă întreagă.


Cum interpretați această prevedere ? Este vorba de salariații care îndeplinesc prin cumul același tip de muncă, prin fracțiuni de normă, și doar la unități diferite ? Ce se întâmplă cu angajații care au o normă întreagă și prin cumul o fracțiune de normă, la aceeași unitate/ unități diferite, realizând același tip de muncă (secretar, contabil, IT-st) ?

Întrebări și întrebări ...

Mulțumesc !

Cornel Vasile a scris:

In aceste conditii, nu mai exista restrictii.

Răspuns la discuția Plată concediu de odihnă ?
Bună seara,

Art. 3, alin. 1 din HG 250/1992 s-a abrogat, conform Legii nr. 31/ 2020, publicată în Monitorul Oficial azi, 1 aprilie, Partea I, nr. 271.

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale
salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific
deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 118 din 13 iunie 1995, cu modificările ulterioare,
se abrogă.


Art. 3, alin. 1 din HG stipula:

Art. 3
(1) Salariații care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcția de bază, cu o normă întreagă, o altă funcție, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcția de bază. Unitatea în care salariații cumulează le va acorda, la cerere, un concediu fără plată pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealaltă unitate.


Mai există restricții pentru acordarea indemnizației de concediu pentru cei care cumulează funcții în sistemul bugetar ?

Mulțumesc !

Cornel Vasile a scris:

Pentru sectorul bugetar HG 250/1992 se aplica cu prioritate fata de Codul Muncii.


Răspuns la discuția Plată concediu de odihnă ?
Bună ziua,

În Ordinul nr. 5559 din 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ:

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.251/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ,
emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 și a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 20 iulie 1998.

În aceste condiții, pentru cadrele didactice, HG 250/ 1992 se aplică sau nu ?

Mulțumesc!

Cornel Vasile a scris:

Pentru sectorul bugetar HG 250/1992 se aplica cu prioritate fata de Codul Muncii.


Bună seara,

Am trimis un e-mail la MEN și am primit următorul răspuns:


Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, „începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.”

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, „indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).”

Totodată, potrivit art. 36 alin (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificareaa și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, „în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de voucere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.”

Având în vedere aspectele legale menționate, personalul din sectorul bugetar are dreptul la indemnizație de hrană numai pe funcția de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.


Am lecturat tot articolul 36 din OUG 114/2018 - nu înțeleg unde este interdicția ...

Cornel Vasile a scris:

Nici OUG 114/2018 si nici Legea 153/2017 nu au o astfel de prevedere.


Mulțumesc pentru răspuns !
Bună ziua,

Pe un alt forum, am primit urmatoarea informație:

Dacă are funcția de bază în altă parte, normal că nu-l setați pe funcție de bază și nu-i acordați indemnizație de hrană.

Ce bază legală ?
Mulțumesc pentru lămurire!

Cornel Vasile a scris:

Indemnziatia de hrana se acorda de ambii angajatori , intrucat legea nu dispune ca se acorda doar de la locul de munca unde aveti functia de baza.

Bună ziua,

Aș dori să știu dacă indemnizația de hrană se acordă doar de la angajatorul la care ai declarată funcția de bază. Dacă ai doua CIM, ambii angajatori trebuie să-ți acorde indemnizația ?

Mulțumesc!
Bună seara,

Dețin un teren ce are deschidere de 16 ml la drumul sătesc. Pe o laterală, există o parcelă, cotă indiviză 1/4, de 4m lățime (pe lângă cei 16) - ce are destinația de cale de acces/ drum de servitute, pentru parcelele din planul secund. După ce am făcut proiectul la casă, obținut Autorizația de Construcție - toate documentele necesare, unul dintre vecinii din planul 2, îmi atrage „prietenește” atenția că nu respect Certificatul de Urbanism - construcția de locuințe este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate, minim 7 ml din axul drumului. Proiectantul a ținut cont de respectiva prevedere, locuința fiind plasată la 8 ml de axul drumului principal/ sătesc, nu de parcela ce are destinația de cale de acces/ drum de servitute.

În respectiva situație, trebuie să refac tot proiectul, să reiau toate demersurile, sau cei minim 7 ml din axul drumului fac referire la drumul sătesc (nu drumul privat/ de servitute). În Contractul de vânzare/ cumpărare, respectiv Planul de amplasament și delimitare, parcela de 4m lățime nu este desemnată ca drum, ci ca teren în suprafață de x m.p., amplasat în parcela y, cu nr. cadastral z, înscris în Cartea Funciară nr. q ...

Mulțumesc anticipat !
Discuție Drum servitute
Bună seara!

Am o parcelă ce la stradă are 15.90 pe acte, iar drumul de servitute (pe acte) este de 4 m. Un nenea vecin insistă să las 5 m pentru drumul de servitute.(eu doresc să las 4,10cm).

Care este distanta minimă a drumului de servitute?

Specific : drumul de servitute deservește 4 parcele - 3 au case ridicate. Lungimea drumul, in dreptul parcelei mele este de cca. 45 de metri. Daca las 5 m mi s-ar micșora parcela cu ... 45m (lățimea parcelei acum este cca. 15 m.)

Din acest motiv întreb:

Distanță minimă a drumului de servitute pentru case (in situația mea)?

Mulțumesc!