avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 527 soluții astăzi
Forum Activitate Ozbarna

Activitate Ozbarna

Asociatia de dezvoltare comunitara este fondata de catre autoritatile locale, prin dreptul de asociere conferit de L215/2001, iar asociatia functionaeza si se inregistreaza pe baza OG 26/2000. Veniturile se sale constituie din cotizatii platite de UAT, fonduri guvernamentale si europene sau alte surse.
Intrebarile sunt:
1. Este asociatia de dezvoltare o institutie publica sau este o asociatie (de utilitate publica)
2. Daca nu este o institutie publica, dar este finantata din fonduri publice (ex. cotizatiile platite de UAT) atunci se incadreaza in vreuna dintre cazurile mentionate de HG 286/2011?
ART. 1
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
(1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din:
a) instituţiile şi autorităţile publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii;
d) instituţiile şi autorităţile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.
(2) Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi instituţiilor şi autorităţilor publice care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului contractual.
3. Daca nu se incadreaza atunci nici nu se aplica prezentul HG?
Multumesc
Răspuns la discuția Functionar public cu antecedente
2012.
Buna ziua. Am aceasta condamnare penala. Pot sa fiu numit functionar public sau nu?
Solutia pe scurt: In baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., art. 42 C .pen. si art. 63 al. 3 C.pen. condamna pe inculpatul X.Y., la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 2000 lei pentru savârsirea infractiunii de retinere si nevarsare cu intentie a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursa. In baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului, pe o durata de 1 an ( un an ), ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 al.2 C.pen.
Buna ziua.
Am condamnare penala. Am gasit numele meu si infomatiile aferente acestei condamnari pe site-ul unui operator privat. Au dreptul sa comunice aceste informatii fara consimtamantul meu?
Daca nu ce optiuni am, pentru a retrage informatiile publicate?
Va multumesc.