avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 207 soluții astăzi
Forum Activitate manole silviu

Activitate manole silviu

Diploma de licență poate substitui diploma de bacalaureat în dosarul de angajare dacă această este cerută pt ocuparea unui loc de muncă?

CABINET DE AVOCAT "STOICA IOANA" a scris:

Buna ziua,

Diploma de bacalaureat atesta absolvirea liceului si sustinerea examenului final.

Diploma de licenta atesta absolvirea studiilor universitare.

Ambele diplome sunt valabile, aceste acte administrative produc efecte in circuitul civil.

Un act juridic inceteaza sa produca efecte juridice daca este anulat.


Diploma de bacalaureat mai este valabilă în condițiile în care pe numele titularului a fost emisă o diplomă de licență?
Data este specificată. 11.08.2020

Cornel Vasile a scris:

In adeverinta , nu s-a specificat data inceperii activitatii?

Cum se calculează orele muncite in luna anterioară pentru a beneficia de indemnizația de 30% ?
Luna trecută am anunțat ALOFM că mi-am găsit un loc de muncă și că solicit indemnizația de 30% până la finalizarea perioadei de 12 luni la care legal aveam dreptul la indemnizația de șomaj.
Mi s-a spus că pentru a beneficia de acest ajutor trebuie sa prezint lunar o adeverință de la angajator cu zilele muncite in luna anterioară.
Când am solicitat adeverința pentru luna august... surpriză!
Deși am lucrat 11 ture a cate 12 ore... Pe adeverință figurau 8 zile... "Cu program normal"
De la ALOFM mi s-a spus că în conformitate cu adeverința ei îmi vor plăti doar cele 8 (opt) zile... și va deși am muncit mai mult... ALOFM nu ia în calcul orele muncite in weekend ...
Va rog să mă ajutați să înțeleg care e formula de calcul corectă în cazul ăsta și cum vede ALOFM munca pe timp de weekend și sărbători legale.
Compania petroliera ...L... cedeaza statiile de distributie carburanti catre dealeri privati.
1. Aceasta actiune se incadreaza la Articolul III, 4.1.1 CONCEDIEREA COLECTIVA din Contractul Colectiv de Munca, al SC ...L...? Explicatia verbala a Managerului Regional Coordonator este ca art. III este aplicabil doar in cazul in care ”toate statiile sunt inchise simultan” si nu a unui singur punct de lucru.
2. Notificarea de transfer al activitatii este facuta verbal de catre Managerul Regional Coordonator în data de 7 martie 2020, cu specificatia ca statia va fi predata catre Dealer pe data de 24 martie 202 iar cei care nu vor demisiona din Companie pana la data de 23 martie 2020, nu vor fi angajati de catre Dealer.
3. Departamentul resurse umane trimite in statie in data de 13 martie 2020 un mail cu demisiile in alb ale tuturor angajatiilor iar la telefon se sugereaza sefului de statie ca demisiile trebuie sa fie completate astfel incat perioada de preaviz de 20 de zile sa inceteze la data de 23 martie 2020. Acest fapt intra in contraventie cu Articolul III. 4.1. Incetarea CIM alin.10 din CCM: ”Constrangerea salariatului in scopul de a se obtine demisia sa este interzisa”???
Multumesc pt. raspuns. Am reusit sa obtin anularea HCL printr-o decizie a Prefecturii Galati. Din pacate in luna martie Consiliul Local printr-o noua hotarare au votat din nou... aceleasi prevederi, fara sa schimbe nimic :duh:
Am contestat si aceasta HCL... Astept raspunsul ... :foottap:
Buna seara, Va rog sa imi spuneti daca in urma precizarilor facute mai jos, Hotararea de Consiliu va fi modificata...

Subsemnatul Manole Silviu, domiciliat ..., contest legalitatea Hotărârii Consiliului Local al comunei Priponeşti nr.4 din 21.02.2014 cu privire la Închirierea prin licitaţie publică a unor tere-nuri păşuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponeşti, pentru păşunatul bovi-nelor, ovinelor şi caprinelor, cu următoarele observaţii:

1. În OUG 34/2013 şi în HG 1064/2013, cadrul legislativ, pentru atribuirea de păşune propri-etarilor de animale, nu se foloseşte sintagma „licitaţie”.

2. Administratorul păşunilor scoase la licitaţie, Consiliul Local, nu a întocmit Amenajamentul pastoral. Acest document va fi întocmit după ce va fi organizată licitaţia, astfel că persoanele interesate în închirierea păşunilor nu vor şti care sunt condiţiile impuse de către Consiliul Lo-cal, administratorul păşunilor din comună.
- HG 1064/2013: Art.6 (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Se încalcă prevederile HG 1064/2013 Art. 8 (5) Modul de implementare a amenaja-mentului pastoral se stabileste prin contractul de concesiune sau inchiriere, conform preve-derilor legale in vigoare.

3. În prezent Consiliul Local al Comunei Priponeşti nu deţine un Regulament de păşunat - HG 1064/2013: Art. 8
(1) Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale, in conditiile legii.
(3) Pana la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor … se face conform regulamentului de pasunat intocmit de catre administratorii acestora.

4. În Hotărârea Consiliului Local al Comunei Priponeşti nr. 4/21.02.2014, nu a fost aprobat Regulamentul de desfăşurare a licitaţiei.

5. În Procesul Verbal de şedinţă nr. 4 din data de 21.02.2014 nu este menţionată prezentarea de către iniţiator, respectiv Primarul comunei Priponeşti, a Proiectului de Hotărâre şi nici nu-mărul de voturi pro / contra / abţineri pentru Proiectul de Hotărâre privind organizarea Licita-ţiei, fapt ce contravine Legii administraţiei Publice Locale….


Caietul de Sarcini

6. În caietul de sarcini sunt cerute documente suplimentare care nu sunt menţionate în legisla-ţie: Cap. VIII. (27) Ofertantii interesati in a participa la licitatia publica deschisa privind inchirierea unuei suprafete de pasune, proprietate privata a Comunei Priponesti, vor depune Ia Registratura Primariei Comunei Priponesti pana la data stabilita de comisie, ora 10,00, urmatoarele acte:

4. adeverinta de Ia RegistrulAgricol din care si reiasă numărul de animale deţinut,
5. declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha
pentru suprafala solicitată;
6. declaratie privind stabilirea si cuantumul taxei de ingrijire-supraveghere a animalelor la
pasunat (taxa pastor/ciurdar) ;
7 . certificat fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al comunei Priponesti
9. cetatenii care au mai avut inchiriata pasune anii din urma si participa la licitatie trebuie sa prezinta lucrarile de imbunatatire a pasunei pentru a justifica banii primiti de la APIA.
Se încalcă prevederile:
- HG 1064/2013: Art.6 (4) In vederea incheierii contractelor de inchiriere sau concesiune a pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune la comparti-mentul functional din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale documente care ates-ta ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita suprafete de pajisti sunt inscrise in RNE.

7. Se ia dreptul locuitorilor comunei să se organizeze pentru paşterea animalelor în comun prin paşterea animalelor „cu rândul” – unde fiecare proprietar de animale paşte cireada atâtea zile câte animale deţine în cireada respectivă.
Cap VII (19) Nu pot participa la licitatie cetaţenii care nu isi organizeaza singuri pasunatul (nu au voie sa dea animalele la cirezi sau stini)


8. Cap. VII (20) In prima faza participa la licitatie cetatenii comunei pentru a le asigura acestora necesarul de pasune,iar daca mai ramine pasune la a doua licitatie pat participa si cetateni din alte comune.
Se încalcă prevederile:
OUG 34/2013 Art. 6 (3) Utilizarea pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se face de catre membrii colectivitatii loca-le, proprietari de animale inregistrate in RNE.
HG 1064/2013 Art. 7.(3) Utilizarea pajiştii comunale se face de către membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE, care nu deţin pajişti sau nu au suficiente.
Definiţie „colectivitate locala” - totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ teritoriala
Sursa: [ link extern ] /

9. Conform Caietului de Sarcini (45) Nu se pot inscrie la licitaţie:
a - adjudecatarii care nu au incheiat contracte de inchiriere la licitaliile anterioare;
Având în vedere faptul că în anii anteriori majoritatea proprietarilor de animale au plă-tit taxa de păşunat iar păşunea a fost atribuită de către Consiliul Local direct prin Hotărâre de Consiliul şi nu prin licitaţie, conform Art. 45 pct. a din Caietul de Sarcini numai câţiva locui-tori ai comunei pot participa la licitaţia organizată de Consiliul Local Priponeşti, majoritatea rămânând fără dreptul de a paşte pe islazul comunal care este proprietate obştească.
b - persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de Primăria Priponesti
În Caietul de Sarcini se ia dreptul deţinătorilor de animale care au şi cea mai mică da-torie faţă de Primărie la dreptul de închiriere a unei de suprafeţe de păşune necesară animale-lor proprii, fapt imoral deoarece datoriile faţă de bugetul local se datorează situaţiei financiare precare (sărăciei) a deţinătorilor de animale şi nu a relei voinţe a acestora.
c - persoanele care sunt in litigii cu Primăria Priponesti

10. Garanţia pentru participare la licitaţie în valoare de 100 lei stabilită arbitrar fără să se aibă în vedere calcularea acesteia procentual cu valoarea contractului ce urmează a fi încheiat, în condiţiile în care sunt cereri pentru acordarea de păşune cu suprafeţe cuprinse între 3 şi 50 ha.

11. Modalitatea de desfăşurare a licitaţiei stabilită în Caietul de sarcini:
Legislaţia prevede că păşunea se acordă în funcţie de numărul de animale deţinute şi înregistrate în Registrul Naţional de Exploataţie.
Conform caietului de sarcini, pentru ca licitaţia să fie validă, este nevoie de doi parti-cipanţi, lucru imposibil având în vedere că nu există doi proprietari care să aibă acelaşi număr de animale şi care implicit să liciteze unul împotriva celuilalt. Cu alte cuvinte, un proprietar de animale care doreşte să închirieze o suprafaţă de 1 ha de păşune, nu are dreptul legal să liciteze împotriva unui alt proprietar care are dreptul la 30 sau 50 ha. La fel, solicitantul a 30 sau 50 ha păşune, nu se poate limita la o suprafaţă de 1 ha.
În acest caz fiecare ofertant licitează pentru o suprafaţă de păşune la care ceilalţi parti-cipanţi nu au dreptul.
Fiind singurul ofertant, licitaţia se amână.
Cap. VIII (34) „Se va organiza o nouă licitaţie, cu respectarea prezentei metodologii…”
Licitaţia a doua se va desfăşura pe baza Cap. VII. Dispoziţii finale: „… dacă mai rămâne păşune, la a doua licitaţie pot participa şi cetăţeni din ale comune”, dispoziţie care încalcă OUG 34/2013 Art. 6 (3) Utilizarea pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se face de catre membrii colectivitatii loca-le, proprietari de animale inregistrate in RNE.
HG 1064/2013 Art. 7.(3) Utilizarea pajiştii comunale se face de către membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE, care nu deţin pajişti sau nu au suficiente.


Având în vedere observaţiile menţionate în prezenta Contestaţie, solicit anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Priponeşti nr.4 din 21.02.2014 cu privire la În-chirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponeşti, pentru păşunatul bovinelor, ovinelor şi caprinelor

Da, traducerea este corecta; exista ceva asemanator si in noul Cod Civil (eu unul nu am gasit) sau in alt coltisor al legislatiei romanesti?
Răspuns la discuția Codul muncii
Nu, erau simple persoane fizice.
Discuție Codul muncii
In comuna Nicoresti, judetul Galati, in iunie 2011, reprezentanti ai Garzii Financiare, insotiti de jandarmi, au amendat proprietari de terenuri agricole care aveau oameni la prasit pe motiv ca foloseau munca la negru.
Va rog sa imi explicati (!?) temeiul juridic al acestor amenzi.
Care poate fi / este statutul juridic al detinatorului de teren agricol?