Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 669 soluții astăzi
Forum Activitate flory_mr

Activitate flory_mr

Eu și soția mea avem încă din 2019 un proces în care contestăm o Executare Silită ilegală, știind că noi nu am avut absolut nicio datorie de bază (restanță) către Asociația de Proprietari nr. 71 din Brăila (sentința finală era pentru o falsă restanță de ... 46 de lei, dar după ce am recalculat listele lunare de plată pentru anii 2011-2015, am găsit calculate ilegal și eronat minim 7 liste lunare de plată, mai ales din anul fiscal 2014, și astfel, în realitate, sentința definitivă contabilă a fost și este ilegal calculată, rezultând că datoria aparținea falsei creditoare A.P.71 din Brăila, nu familiei noastre, cu o sumă de ... 33 de lei, după ce am recalculat cu atenție listele lunare de plată !!!).
Dar acest Topic l-am deschis pentru a relata o situație uluitoare din acest dosar de Contestație la acea Executare Silită ilegală și abuzivă, în care Instanța nu a ținut cont de lipsa permanentă a părții adverse A.P.71.
Dosarul a fost înscris în sistemul ECRIS prin Noiembrie 2019, iar de atunci Asociația de Proprietari nr. 71 Brăila a fost citată de minim 7 ori (plus alte 7 citații trimise către sediul fostului avocat al A.P.71) la așa-zisul sediu al acesteia, de pe Bd. Independenței, Bl.C1, Sc.4, Parter (doar că acolo există, încă din 2011, O MAGAZIE a celor 16 proprietari din acea Scară 4 din Blocul C1, LA ACEA LOCAȚIE NE-FIIND NICIO SIGLĂ A VREUNUI SEDIU DE ASOCIAȚIE SAU DE FIRMĂ).
Cu toate că A.P.71 Brăila, având peste o sută de dosare pe rolul Instanțelor brăilene, avea declarat în fals acel sediu ... inexistent, CITAȚIILE FUSESERĂ PRIMITE ACOLO DE CĂTRE ȘEFII ILEGAL ALEȘI AI ASOCIAȚIEI NOASTRE, numai că la acest dosar al meu și al soției mele, cu toate cele 7 citații trimise pe aceeași adresă, așa ilegală cum era, NU S-A PREZENTAT NIMENI DIN PARTEA A.P.71 BRĂILA, LA NICIUNUL DIN CELE APROXIMATIV 10 TERMENE ALE PROCESULUI, IAR PÂRÂȚII CE REPREZINTĂ ILEGAL A.P.71 N-AU SCRIS MĂCAR UN CUVÂNT ÎN DOSARUL CAUZEI !!!
Cu toate că la niciunul din cele aproximativ 10 termene ale procesului nostru, nu a venit nimeni din partea pârâților A.P.71 Brăila, INSTANȚA A REFUZAT SĂ PRONUNȚE O SENTINȚĂ FAVORABILĂ NOUĂ (știind și că reprezentanții A.P.71 au refuzat să se apere și să vină la proces), mai ales că noi avem dovada că DACĂ UN CREDITOR (precum A.P.71 Brăila) NU ARE PRECIZAT UN SEDIU LEGAL, NE-FICTIV (să fie actual, real și public) DE CĂTRE EXECUTORUL JUDECĂTORESC, ACESTUIA DIN URMĂ I SE ANULEAZĂ ORICE ÎNCHEIERE ȘI ORICE PROCES VERBAL ÎNTOCMIT PENTRU DOSARUL DE EXECUTARE SILITĂ, respectând Noul Cod de Procedură Civilă, articolele 657.
ART. 148. (1) ORICE CERERE ADRESATĂ INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ (...) SEDIUL PĂRȚILOR (...), DOMICILIUL REPREZENTANȚILOR LOR (...).
ART. 194. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ VA CUPRINDE: a) (...) PENTRU PERSOANELE JURIDICE (...) SEDIUL LOR. De asemenea, cererea va cuprinde și (...) numărul de înscriere în Registrul Persoanelor Juridice și contul bancar ale reclamantului și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare. DISPOZIȚIILE ARTICOLULUI 148, ALINEATUL (1) SUNT APLICABILE („Orice cerere adresată Instanțelor Judecătorești TREBUIE SĂ CUPRINDĂ SEDIUL PĂRȚILOR.”);
b) numele, prenumele și CALITATEA CELUI CARE REPREZINTĂ PARTEA ÎN PROCES, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și SEDIUL PROFESIONAL. Dispozițiile art. 148 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. DOVADA CALITĂȚII DE REPREZENTANT SE VA ALĂTURA CERERII, ÎN FORMA PREVĂZUTĂ LA ART. 151;
ART. 657. Încheierile Executorului Judecătoresc. (1) Amânarea, suspendarea și încetarea Executării Silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare, precum și ALTE MĂSURI ANUME PREVĂZUTE DE LEGE, se dispun de către Executorul Judecătoresc prin Încheiere, CARE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
d) (...) SEDIUL CREDITORULUI și al debitorului persoană juridică (domiciliul pentru persoane fizice);
(2) Menţiunile de la alin.(1) literele a)-h) şi j) SUNT PREVĂZUTE SUB SANCȚIUNEA NULITĂȚII.
ART. 664. Cererea de Executare Silită.
(2) Cererea de Executare Silită se depune (...) la biroul Executorului Judecătoresc (...) CU TOATE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE.
(3) CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ, ÎN AFARA MENȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 148 DIN N.C.P.C., VA CUPRINDE: a) ... SEDIUL CREDITORULUI și al debitorului (...)
ART. 679. Constatarea actelor de executare.
(1) (...) Pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, EXECUTORUL JUDECĂTORESC ESTE OBLIGAT SĂ ÎNCHEIE PROCESE-VERBALE CARE VOR CUPRINDE URMĂTOARELE MENŢIUNI:
e) ... SEDIUL CREDITORULUI (...);
h) consemnarea explicaţiilor, OPOZIȚIILOR ȘI OBIECȚIUNILOR PARTICIPANȚILOR LA EXECUTARE;
i) ALTE MENȚIUNI CERUTE DE LEGE sau considerate de executor ca fiind necesare;
j) MENŢIONAREA, CÂND E CAZUL, A LIPSEI CREDITORULUI SAU DEBITORULUI ORI A REFUZULUI SAU A ÎMPIEDICĂRII DE A SEMNA PROCESUL-VERBAL;
(2) Menţiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) şi m) sunt prevăzute sub SANCȚIUNEA NULITĂȚII.
ART. 1.016. Cuprinsul cererii. (1) Cererea privind Ordonanța de Plată va cuprinde:
a) (...) SEDIUL Creditorului;
b) (...) în cazul debitorului persoană juridică, denumirea și SEDIUL, precum și, după caz, dacă sunt cunoscute, (...) numărul de înscriere în Registrul Persoanelor Juridice.

Aș vrea să știu dacă Instanța a procedat ilegal, fără a pronunța mai rapid sentința în defavoarea pârâților, știind că au refuzat să vină măcar o dată, să se apere în dosarul respectiv, după ce au fost citați de 7 ori ! Ce articol de lege aș putea invoca împotriva sentinței finale, știind că partea adversă a refuzat să vină la proces ?
latka a scris:


Si ce legătură are speța cu asociația ta de la Brăila ? Asociația ta s-a înființat legal acum peste douăzeci de ani și își păstrează statutul juridic, conform legii 196/2018. Nu ai citit ce am scris anterior ? :)

Tu chiar nu știi să citești tot textul articolului 104 alineatul 2 din Legea nr. 196/2018 ?
Să-mi spui și mie dacă mai poate fi în legalitate Asociația noastră, care are aceleași Acte Constitutive de acum ... 23 de ani, ne-actualizate în Registrul Public aflat la Judecătoria Brăila, care a încălcat acel articol 104 alineatul 2, știind că nu s-a reorganizat respectând toate cele 110 articole din Legea nr. 196/2018 : „Asociațiile de Proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează Statutul Juridic obținut la data înființării acestora, DAR SE VOR ORGANIZA ȘI VOR FUNCȚIONA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 196/2018.”.
Degeaba ai personalitatea juridică de acum 23 de ani, dacă tu încalci legea și nu-ți actualizezi Actele Constitutive, având o adresă a A.P.71 ilegală și fictivă (aceea de acum ... 23 de ani), declarată în fals Instanțelor de judecată, dar și altor persoane și instituții.
Sentința postată de mine are cea mai mare legătură cu A.P.71 Brăila, care are în componență, în mod ilegal, nu mai puțin de 9 blocuri, fără proprietăți COMUNE legate între ele.
Dacă-i contrazici și pe judecători, deja se conving toți că aberezi în orice situație, chiar dacă toți îmi dau dreptate. Se vede că e nevoie să-ți postez iar sentințele definitive care arată că tu ești de o incompetență rarisimă, afirmând cu tărie că o Asociație de Proprietari funcționează legal chiar și pentru mai multe blocuri, CARE NU AU PĂRȚI ȘI PROPRIETĂȚI COMUNE, aceasta fiind o condiție imperativă pentru legalitatea oricărei Asociații de Proprietari din România !
Chiar nu știi să citești ce zic instanțele, că nu ai dreptul legal să înființezi o Asociație de Proprietari alcătuită din mai mult de un bloc, așa cum e Asociația noastră, CARE S-A ÎNFIINȚAT ÎNTR-UN MOD TOTAL ILEGAL, DEOARECE LA DOSARUL DE CONSTITUIRE DE LA JUDECĂTORIA BRĂILA, DIN 23.12.1997 NU AM GĂSIT ABSOLUT NICIUN PROCES VERBAL AL VREUNEI ADUNĂRI GENERALE DE CONSTITUIRE OBLIGATORII, ÎNCĂLCÂNDU-SE GRAV ARTICOLUL 4 DIN REGULAMENTUL-CADRU AL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA: "Asociația de Proprietari se constituie în cadrul unei Adunări Generale, convocată în termen de 60 de zile de la data la care ÎNTREAGA CLĂDIRE a fost înregistrată în Cartea Funciară"
După mintea ta, o Asociație de Proprietari se poate înființa ilegal, fără a avea vreo Adunare Generală de Constituire, fără a avea consimțământul proprietarilor acesteia ?
Cum a fost posibil ca judecătoarea din 1997 să dea dreptul legal unei Asociații de Proprietari cu 458 de proprietăți să se înființeze FĂRĂ A AVEA VREO ADUNARE GENERALĂ DE CONSTITUIRE ???
Cum poți afirma că A.P.71 Brăila s-a înființat respectând legislația din 1997, FĂRĂ A AVEA ACORDUL CELOR 458 DE PROPRIETARI ?


latka a scris:

Prietene, te strofoci degeaba, nu-ți dai seama ca din moment ce nu ai reușit sa-ți faci propria asociație în CLĂDIREA în care locuiești și nu ai convins o instanta judecătorească de ani de zile de când te judeci sa-ți dea dreptate, nu te mai crede nimeni ? :)
Din moment ce ai refuzat sa înțelegi ca legea 196/2018 spune clar:
"Asociațiile de proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează statutul juridic obținut la data înființării acestora, dar se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi."
Nu vad de ce scrii la infinit aceleași texte kilometrice, fără rost.

Vad ca tu continui să ne stresezi cu replici jenante și aberante, care dovedesc că nu știi deloc să interpretezi textul legislației din domeniul Asociațiilor de Proprietari, care spune că e ilegal să înființezi o Asociație pentru mai mult de un bloc sau o scară, după caz.
Termenele de Asociație de Proprietari și de Condominiu sunt valabile doar în cazul unei proprietăți COMUNE, numai că în cazul în care ai o Asociație de Proprietari cu mai multe blocuri, acelea nu pot avea niciodată proprietăți COMUNE legate intre ele !
Ți-am promis că te voi reduce la tăcere, să-ți arăt ce spune Practica Unitară Judiciară, referitor la faptul că INSTANȚELE DE JUDECATĂ REFUZĂ SĂ ACORDE PERSONALITATE JURIDICĂ FALSELOR ASOCIAȚII DE PROPRIETARI CARE VOR SĂ SE CONSTITUIE ILEGAL PENTRU MAI MULT DE UN SINGUR BLOC SAU CONDOMINIU.
Sper ca de-acum înainte să nu mai afirmi aberația precum că o Asociație de Proprietari este în legalitate dacă administrează mai mult de un bloc sau Condominiu (doar un bloc sau o scară pot avea părți COMUNE), pentru că mai mulți judecători din România au dat sentințe de tipul celei de mai jos.
♦ Sentința Definitivă dată de Tribunalul Iași e perfectă pentru a dovedi ilegalitatea funcționării A.P.71. Brăila, care are în componență nu mai puțin de 9 blocuri și 28 de scări, care, evident, NU POT AVEA PĂRȚI, PROPRIETĂȚI ȘI INSTALAȚII COMUNE, LEGATE INTRE ELE.

TRIBUNALUL IAȘI - SECȚIA I CIVILĂ
Dosar nr. XXXXXXXXXXXX; OBIECTUL: Acordare Personalitate Juridică
DECIZIA CIVILĂ NR. 662 DIN 12.03.2019. ► DETALII: [ link extern ]
Completul compus din: Președinte - I.D.; Judecător - C.D.; Grefier - L.A.A.

Pe rol judecarea Apelului declarat de petenta Asociația de Proprietari P.T. 6, cu sediul în Iași, Strada ... (prin președintele-reprezentant Grigoruță N.), împotriva Încheierii nr. 73/PJ/2019 pronunțată pe 12.02.2019 de Judecătoria Iași, cu obiectul ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ pentru Asociația respectivă.
♦ INSTANȚA, deliberând asupra Apelului Civil de față, constată următoarele:
Prin Încheierea nr. 73/PJ/2019 pronunțată pe 12.02.2019 de Judecătoria Iași S-A RESPINS CEREREA FORMULATĂ DE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI P.T. 6, cu sediul în municipiul Iași, Strada ...
● Pentru a pronunța această hotărâre Instanța de Fond a reținut următoarele:
Raportându-se prevederilor art. 2 lit. h din Legea nr. 196/2018, Instanța de Fond reține că noțiunea de Condominiu reunește atât locuințele și spațiile cu altă destinație DINTR-O CLĂDIRE (DINTR-UN SINGUR BLOC-CONDOMINIU), DAR ȘI PĂRȚILE COMUNE DIN ACEA CLĂDIRE, acestea din urmă fiind bunuri accesorii, destinate folosirii ÎN COMUN de către toți proprietarii din acel Condominiu (din acea clădire); în consecință, Condominiul presupune că NU SE POT SEPARA PĂRȚILE COMUNE de spațiile locative, proprietăți individuale. Asociația de Proprietari este definită de Legea nr. 196/2018 ca fiind acea formă de asociere (...) a proprietarilor DINTR-UN SINGUR CONDOMINIU (dintr-un singur bloc), având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea PROPRIETĂȚII COMUNE, menținerea în stare bună A IMOBILULUI, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii (conform art. 2 litera d din Legea nr. 196/2018).
Potrivit primei Instanțe, din dispozițiile legale sus-menționate reiese că esența unui Condominiu, și în consecință, existența și funcționarea legală a Asociației de Proprietari, este EXISTENȚA UNEI PROPRIETĂȚI COMUNE, care să „însoțească” proprietățile individuale. ÎN LIPSA UNEI PROPRIETĂȚI COMUNE (care poate fi acoperișul, casa scării, curtea, Uscătorul, etc.), așa cum e definită de art. 2 lit. p din Lege 196/2018, NU POATE FI ATINS SCOPUL CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, așa cum e definit de Legea nr. 196/2018 art. 3 alin. 1 respectiv exercitarea drepturilor și obligațiilor ce revin proprietarilor asupra PROPRIETĂȚII COMUNE.
Analizând cererea formulată, Instanța de Fond reține că se solicită constituirea unei Asociații de Proprietari care să fie formată din următoarele 5 imobile (5 Condominii-blocuri): 1. Blocul U1, situat pe Strada ...; 2. Blocul Z1, situat pe Strada ...; 3. Blocul A10, situat pe Strada ...; 4. Blocul A11 situat pe Strada ...; 5. Blocul D2, situat pe Strada ..., ÎNSĂ CELE 5 BLOCURI NU AU ÎN COMUN NICIUN BUN CARE SĂ FACĂ OBIECTUL UNEI PROPRIETĂȚI COMUNE FORȚATE, cele 5 Condominii aflându-se în zone diferite ale Străzii ... sau pe o cu totul altă stradă, cu blocuri aflate pe Bd. Socola. După cum rezultă din înscrisul de la fila 34 vol. 1 din dosarul cauzei, dar și din declarația dată în fața Instanței de către reprezentantului convențional al petentei, cele 5 imobile (blocuri) NU ÎMPART NICIUN SPAȚIU COMUN pe care ar avea dreptul legal să-l administreze.
Potrivit primei Instanțe, acest lucru reiese și din lipsa din Acordul de Asociere depus la dosar a mențiunilor obligatorii prevăzute de Legea nr. 196/2018 art. 17 alin. 2, referitoare la enumerarea și descrierea părților aflate în PROPRIETATE COMUNĂ a tuturor acestor 5 blocuri-Condominii, precum și a celor referitoare la Cota-Parte Indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea COMUNĂ a celor 5 imobile.
Astfel, Blocul U1 situat pe Strada ..., Blocul Z1 situat pe Strada ..., Blocul A10 situat pe Strada ..., Blocul A11 situat pe Strada ... și Blocul D2 situat pe Strada ..., NU AU PĂRȚI COMUNE PE CARE SĂ LE ADMINISTREZE, ASTFEL FIIND ÎNCĂLCAT SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ORICĂREI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI.
În consecință, INSTANȚA A RESPINS CA FIIND NEÎNTEMEIATĂ CEREREA PETENTEI DE ACORDARE A PERSONALITĂȚI JURIDICE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI P.T. 6, cu sediul în municipiul Iași, Strada ...
Împotriva acestei Încheieri a declarat Apel Asociația de Proprietari nr. ... din municipiul Iași ..., CONSIDERÂND-O CA FIIND NE-LEGALĂ ȘI NE-TEMEINICĂ pentru următoarele motive:
În motivarea Apelului, după expunerea considerentelor reținute de Instanța de Fond prin Încheierea atacată, Asociația de Proprietari a arătat că soluția de respingere a cererii sale este ne-temeinică întrucât se încadrează în prevederile art. 3 lit. a din Legea nr. 196/2018, fiind o Asociație compusă din clădiri cu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație, în care există proprietăți individuale și proprietăți COMUNE care au ca și PROPRIETATE COMUNĂ terenul din fața blocului, casa scării, etc.
Asociația a susținut că în speță sunt incidente și prevederile art. 13 alin. 2 și 3 din Legea nr. 196/2018, dar și faptul că toate cele 5 blocuri care au solicitat înființarea Asociației de Proprietari P.T. 6 fac parte din aceasta, fiind situate în aceeași zonă, cele 5 blocuri fiind branșate la rețeaua de apă caldă și apă menajeră a municipiului Iași, inclusiv la rețeaua de distribuție a apei potabile din Iași - ele constituie un Condominiu.
APELUL NU A FOST ÎNTEMEIAT ÎN DREPT. În faza Apelului nu s-au administrat alte probe.
♦ Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor de Apel, a dispozițiilor legale din domeniu, Instanța de Control Judiciar constată că NU ESTE ÎNTEMEIAT APELUL declarat de petenta Asociația de Proprietari P.T. 6 Iași (prin Reprezentant Legal, președintele Grigoruță N.), pentru următoarele considerente:
Prin cererea de chemare în judecată se solicită constituirea unei Asociații de Proprietari care să fie formată din 5 clădiri-Condominii-blocuri-imobile: 1. Blocul U1 situat pe Strada ...; 2. Blocul Z1 situat pe Strada ...; 3. Blocul A10 situat pe Strada ...; 4. Blocul A11 situat pe Strada ...; 5. Blocul D2, aflat pe Strada ...
Soluționarea acestei spețe se poate efectua în special în baza dispozițiilor Legii nr. 196/2018 art. 2, literele h, p și q: „În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
h) CONDOMINIU - IMOBIL format din teren cu una sau mai multe construcții (...), și Cote-Părți Indivize de PROPRIETATE COMUNĂ.
p) PĂRȚI COMUNE - PĂRȚILE DIN CLĂDIRE (părțile comune dintr-un bloc-Condominiu) sau din terenul AFERENT ACESTEI CLĂDIRI care nu sunt proprietăți individuale și sunt destinate folosinței tuturor proprietarilor sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, SUNT ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ. PĂRȚILE COMUNE sunt bunuri accesorii în raport cu proprietățile individuale, care constituie bunurile principale. TOATE PĂRȚILE COMUNE FORMEAZĂ OBIECTUL PROPRIETĂȚII COMUNE. PĂRȚILE COMUNE NU SE POT FOLOSI DECÂT ÎN COMUN și sunt obiectul unui drept de coproprietate forțată;
q) PĂRȚI COMUNE aferente tronsoanelor sau scărilor care nu pot fi delimitate - cel puțin o instalație pe verticală care alimentează ÎN COMUN tronsoane ori scări sau părți de construcție COMUNE tronsoanelor ori scărilor, care nu se pot defini separat din punct de vedere fizic ca poziție și suprafață”.
Legea nr. 196/2018 art. 3 alin. 3 lit. a: „În sensul art. 2 lit. h, constituie Condominiu: a) clădiri cu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație în care există PROPRIETĂȚI COMUNE și proprietăți individuale.”
Așa cum rezultă din actele și lucrările dosarului, raportate la prevederile legale incidente, TRIBUNALUL IAȘI CONSTATĂ CĂ ESTE NEFONDAT APELUL declarat de petenta Asociația de Proprietari P.T.6 din Iași, cu sediul pe Strada ... (prin președintele său Grigoruță N.), iar soluția primei Instanțe este legală și temeinică.
În consens cu prima Instanță, Tribunalul reține că de existența unui Condominiu și de existența oricărei Asociații de Proprietari, DEPINDE EXISTENȚA UNEI PROPRIETĂȚI COMUNE care însoțește proprietățile individuale. ÎN LIPSA PROPRIETĂȚII COMUNE (acoperișul, casa scării, curtea, etc.), așa cum e definită de Legea nr. 196/2018 art. 2 litera p, SE ÎNCALCĂ SCOPUL CONSTITUIRII ORICĂREI ASOCIAȚII DE PROPRIETAR[/u]I.
Instanța de Control Judiciar reține că netemeinicia cererii apelantei rezultă și din coroborarea prevederilor art. 2 literele p și q, care definesc părțile comune ca fiind PĂRȚILE DINTR-O SINGURĂ CLĂDIRE (Condominiu-bloc) sau din terenul CLĂDIRII, care sunt în folosință COMUNĂ, sau o instalație pe verticală, COMUNĂ tronsoanelor sau scărilor care nu se poate defini separat din punct de vedere fizic ca poziție și suprafață.
Instanța nu poate reține susținerea apelantei conform căreia cererea sa e temeinică, aceasta afirmând în mod eronat că instalațiile COMUNE blocurilor pentru care se solicită înființarea Asociației sunt reprezentate de branșarea la aceleași rețele de apă caldă și menajeră sau de distribuire a apei potabile din municipiul Iași. ACEASTĂ INTERPRETARE ERONATĂ ȘI ILEGALĂ AR ÎNSEMNA CĂ ÎNFIINȚAREA UNOR ASOCIAȚII DE PROPRIETARI POATE FI SOLICITATĂ DE TOȚI PROPRIETARII DE IMOBILE DIN MUNICIPIUL IAȘI ȘI DIN COMUNELE ÎNVECINATE, CARE SUNT RACORDATE LA ACELEAȘI REȚELE, MOTIVÂND ERONAT CĂ ACESTE IMOBILE FAC PARTE DIN ACELAȘI CONDOMINIU. Mai mult, proprietarii din aceste blocuri nu au niciun drept de proprietate a instalațiilor din blocuri, ci doar drept de folosință. ► Conform Legii 196/2018 art. 2 alin. 1 literele d și h plus art. 3 alin. 3 lit. a și b.
Așadar, în speță NU S-A ÎNDEPLINIT CONDIȚIA IMPERATIVĂ prevăzută de art. 2 lit. h din Legea nr. 196/2018 (ORICE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI NU SE POATE CONSTITUI PENTRU MAI MULT DE UN SINGUR BLOC-CONDOMINIU SAU MAI MULT DE O CLĂDIRE), coroborată cu condițiile imperative ale art. 3 alin. 3 lit. a și b din Legea nr. 196/2018, drept pentru care NU POATE FI ADMISĂ CEREREA PETENTEI APELANTE.
Conform celor reținute, TRIBUNALUL VA RESPINGE APELUL FORMULAT DE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI P.T. 6 IAȘI (prin președintele Grigoruță N., reprezentantul legal al Asociației), împotriva Încheierii Civile nr. 73/PJ/2019, pronunțată pe data de 12.02.2019 de Judecătoria Iași, ÎNCHEIERE PE CARE O VA PĂSTRA.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE:
RESPINGE APELUL DECLARAT DE CĂTRE PETENTA ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI P.T. 6 IAȘI
(prin președintele său, Grigoruță N.), împotriva Încheierii nr. 73/PJ/2019 pronunțată la data de 12 Februarie 2019 de către Judecătoria Iași, ÎNCHEIERE PE CARE O PĂSTREAZĂ.
۞ SENTINȚĂ DEFINITIVĂ, pronunțată în ședință publică, astăzi, 12 Martie 2019.


Președinte: I.D.; Judecător: C.D.; Grefier: L.A.A.; Red./Tehnored.: D.I. 2 ex./02.04.2019
JUDECĂTOR FOND: V.R.
CHIAR ȘI MOLDOVENII DE LA CHIȘINĂU ȘTIU CĂ O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI SE ÎNFIINȚEAZĂ DOAR PENTRU O CLĂDIRE, PENTRU UN CONDOMINIU:
Dacă într-o clădire există spații având proprietari diferiți, această clădire este un Condominiu.
Important: În cazul că nu s-a reușit crearea Asociației ÎN CLĂDIRE (...) ACEASTĂ CLĂDIRE ESTE ORICUM CONDOMINIU, PRIN EFECTUL LEGII (Legea Condominiului în Fondul Locativ nr. 913 din 30.03.2000).
[ link extern ]
Poate te vei documenta aici, să vezi că nimeni nu-ți dă dreptate, referitor la o Asociație = un bloc = un Condominiu = un imobil (art. 659 din Codul Civil este extrem de clar): [ link extern ]
latka a scris:

Eu am învățat limba română folosind această definitie:
p) părți comune - părțile DIN CLĂDIRE și/sau din terenul aferent acesteia care nu sunt proprietati individuale si sunt destinate folosinței tuturor proprietarilor sau unora dintre acestia, precum si alte bunuri care, potrivit legii sau vointei partilor, sunt in folosinta comuna.[...]Toate părțile comune formează obiectul proprietatii comune. Partile comune nu pot fi folosite decât in comun si sunt obiectul unui drept de coproprietate fortata;
Pentru clarificare la partea subliniata, am cercetat ce spune codul civil:
Art. 649. Părțile comune.
(1) Sunt considerate părți COMUNE, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:
a) terenul pe care se află CLĂDIREA, compus atât din suprafaţa construită, cât şi din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafaţă excedentară proprietarii sunt titularii unei coproprietăţi obişnuite;
b) fundaţia, curtea interioară, structura, structura de rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele;
c) instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, precum şi alte asemenea părţi;
d) alte bunuri care, potrivit legii sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună.
(2) Coşurile de fum şi de aerisire, precum şi spațiile pentru spălătorii şi uscătorii sunt considerate părţi comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizează aceste utilități în conformitate cu proiectul clădirii.


Nu mă așteptam să văd că scrii iar asemenea aberații, cu toate că ai aceste articole extrem de clare referitoare la faptul că proprietatea COMUNĂ nu poate fi LA COMUN decât pentru proprietarii dintr-un singur bloc (dintr-o singură clădire), conform legii, dar și a logicii.
CA SĂ VADĂ TOȚI CUM TE FACI DE RÂS, CHIAR TU AI POSTAT TEXTE DIN CODUL CIVIL, CU DETALII JURIDICE REFERITOARE LA FAPTUL CĂ PROPRIETATEA COMUNĂ POATE FI ȘI "TERENUL PE CARE SE AFLĂ CLĂDIREA DIN CARE E ALCĂTUITĂ ASOCIAȚIA".
Art. 649. PĂRȚILE COMUNE.
(1) Sunt considerate părți COMUNE (...): a) terenul pe care se află CLĂDIREA (...)
(2) (...) spațiile pentru spălătorii și uscătorii sunt considerate părți COMUNE, exclusiv pentru coproprietarii care utilizează aceste utilități în conformitate cu proiectul CLĂDIRII.
Ce au în comun cele 9 blocuri din A.P.71 Brăila, știind că ele sunt distanțate între ele, fiind situate pe minim 6 străzi diferite și nu au instalații sau terenuri COMUNE (sunt blocuri aflate chiar și la 1 km distanță unul față de altul !) - în concluzie, A.P.71 funcționează total ilegal pentru mai multe Condominii, listele lunare de plată fiind ilegal calculate pentru toate cele 9 blocuri ... NE-COMUNE ?
Mai bine vezi încă o dată care e definiția legală și corectă a Asociației de Proprietari, să nu te râdă și copiii mici:
g) Prin Asociație de Proprietari se înțelege ORGANIZAȚIA PROPRIETARILOR TUTUROR APARTAMENTELOR DINTR-O CLĂDIRE CU MAI MULTE APARTAMENTE proprietate privată/mixtă.
p) părți comune - părțile DIN CLĂDIRE (...)
Noul Cod Civil, art. 652 determină modul de stabilire a nivelului cotelor-părți din coproprietatea stabilă și forțată în discuție, în sensul că aceste cote-părți se stabilesc prin raportarea Suprafaței Utile a fiecărui spațiu locativ la totalul Suprafaței Utile a spațiilor locative DIN CLĂDIRE.
Detalii: [ link extern ]
Chiar ai sărit peste clasa 1, dacă nu vezi că o Asociație de Proprietari este organizația proprietarilor dintr-o singură clădire, nu din mai multe clădiri sau blocuri-Condominii ?
Dacă legile spun clar care e definiția Condominiului, tu vii să contrazici cuvinte explicite din limba română ?
Vreau să știu dacă ai învățat limba română, citind această definiție legală: "Prin bloc de locuințe-clădire-Condominiu se înțelege o proprietate imobiliară (...)."
Fiind toate cuvintele la singular, este evident că avem următoarea definiție legală și corectă:un Condominiu = un bloc = o clădire !!!
Vreau să comentezi și acest paragraf de lege: c) PRIN PROPRIETATE COMUNĂ SE ÎNȚELEGE TOATE PĂRȚILE DINTR-O CLĂDIRE (...).
Limba română ne spune explicit în acest text de lege, că o proprietate COMUNĂ nu poate exista decât într-o singură clădire (într-un singur bloc-Condominiu), nu în mai multe clădiri sau blocuri.
Dar cea mai clară definiție a oricărei Asociații de Proprietari care trebuia înființată doar pentru proprietarii unei singure clădiri, este cea de la articolul 3 litera g din Regulamentul-Cadru al Asociațiilor de Proprietari:
g) Prin Asociație de Proprietari se înțelege ORGANIZAȚIA PROPRIETARILOR TUTUROR APARTAMENTELOR DINTR-O CLĂDIRE CU MAI MULTE APARTAMENTE proprietate privată/mixtă.
Parcă scriu unui copil de clasa 1 - ar fi bine să recunoști faptul evident că o Asociație de Proprietari funcționează total ilegal dacă nu s-a constituit doar pentru o singură clădire sau pentru un singur bloc, care să aibă părți, proprietăți și instalații COMUNE.
latka a scris:

Dacă tăceați, filozof erați :
Se aplica pentru modernizare proprietate comună, fie ea și exclusivă, unde aproba doar cei care au acea proprietate comuna exclusivă, cu majoritate de doua treimi.

N-am greșit topicul ! :)))

Se vede că nici acum nu te-ai dumirit că nu poate exista nicio proprietate sau instalație COMUNĂ dacă ai o Asociație de Proprietari alcătuită din mai mult de un singur bloc sau Condominiu (nu doar dintr-o clădire).
CHIAR NU CUNOȘTI LIMBA ROMANĂ, SĂ NE SPUI CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINE CUVÂNTUL "CLĂDIRE", CÂND LEGEA SPUNEA EXPLICIT CĂ ORICE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI NU SE PUTEA ÎNFIINȚA DECÂT PENTRU O SINGURĂ CLĂDIRE, NU PENTRU MAI MULTE ?
REGULAMENTUL-CADRU AL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI - 11.10.1996.
[ link extern ]

● Art. 3. Termenii utilizați în prezentul Regulament al Asociațiilor de Proprietari au următorul înțeles:
a) PRIN BLOC DE LOCUINȚE-CLĂDIRE-CONDOMINIU SE ÎNȚELEGE O PROPRIETATE IMOBILIARĂ, din care unele părți sunt apartamente proprietate individuală, iar restul este PROPRIETATE COMUNĂ INDIVIZĂ. Proprietatea imobiliară nu este UN CONDOMINIU decât dacă Cota-Parte Indiviză de proprietate COMUNĂ revine proprietarilor apartamentelor și NU SE POATE SEPARA de proprietatea asupra apartamentelor.
♦ NOTĂ: ACEASTĂ DEFINIȚIE LEGALĂ ESTE EXTREM DE CLARĂ PENTRU ORICINE: O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI = O CLĂDIRE = UN BLOC = UN CONDOMINIU = UN IMOBIL !
c) PRIN PROPRIETATE COMUNĂ SE ÎNȚELEGE TOATE PĂRȚILE DINTR-O CLĂDIRE aflată în proprietate, care nu sunt apartamente și CARE SUNT DESTINATE FOLOSIRII ÎN COMUN DE CĂTRE TOȚI PROPRIETARII DIN ACEA CLĂDIRE. ♦ NOTĂ: PROPRIETATEA COMUNĂ EXISTĂ DOAR PENTRU O SINGURĂ CLĂDIRE !
PROPRIETATEA COMUNĂ ESTE INDIVIZIBILĂ și e deținută de proprietarii apartamentelor (...).
PROPRIETATEA COMUNĂ INCLUDE TOATE PĂRȚILE PROPRIETĂȚII CARE SUNT ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ, ca: terenul pe care e construită CLĂDIREA, curtea, fundația, structura de rezistență, acoperișul, terasele, SCĂRILE, holurile, pivnițele, subsolurile, CASA SCĂRII, tubulatura de gunoi, ascensoarele.
PROPRIETATEA COMUNĂ INCLUDE INSTALAȚII ALE CLĂDIRII AFLATE ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ CU CARE A FOST ÎNZESTRATĂ CLĂDIREA în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de proprietari (...).
d) Prin Cotă-Parte se înțelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament (...), DIN PROPRIETATEA COMUNĂ (...). În situația în care Cotele-Părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele se vor calcula pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața locativă a fiecărui apartament și totalul suprafețelor locative ale tuturor apartamentelor DIN IMOBILUL CARE COMPUNE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI.
f) Prin proprietar al spațiului, respectiv al apartamentului, se înțelege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spațiu, respectiv apartament, ÎNTR-UN BLOC DE LOCUINȚE SAU CONDOMINIU.
g) Prin Asociație de Proprietari se înțelege ORGANIZAȚIA PROPRIETARILOR TUTUROR APARTAMENTELOR DINTR-O CLĂDIRE CU MAI MULTE APARTAMENTE proprietate privată/mixtă.
h) PRIN ACORD DE ASOCIERE SE ÎNȚELEGE ACTUL CARE CONSFINȚEȘTE HOTĂRÂREA PROPRIETARILOR DE A SE ASOCIA, după înregistrarea PROPRIETĂȚII în Cartea Funciară.
i) Prin CHELTUIELI COMUNE se înțelege cheltuielile sau obligațiile financiare ale Asociației, CARE SUNT LEGATE DE PROPRIETATEA COMUNĂ sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuință.
[ link extern ]

● CAPITOLUL II. ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNREGISTRAREA ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI.
Art. 4. ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI SE CONSTITUIE ÎN CADRUL UNEI ADUNĂRI GENERALE, CONVOCATĂ ÎN TERMEN DE 60 DE ZILE DE LA DATA LA CARE ÎNTREAGA CLĂDIRE A FOST ÎNREGISTRATĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ. ♦ NOTĂ: Grav este faptul că A.P.71 Brăila, la înființarea sa ilegală la Judecătoria Brăila pe data de 23.12.1997, NU A AVUT CONVOCATĂ NICIO ADUNARE GENERALĂ DE CONSTITUIRE A A.P.71, așa cum obliga explicit acest articol 4, astfel dovedindu-se că acea Instanță de Judecată a încălcat într-un mod total inexplicabil procedurile legale de înființare din 1997, aceasta acordând total ne-legal personalitate juridică unei false și ilegale Asociații, CARE NU A AVUT CONSIMȚĂMÂNTUL CELOR 458 DE PROPRIETARI, VALABIL EXPRIMAT PRIN VOT, DOAR ÎN URMA UNEI ADUNĂRI GENERALE DE CONSTITUIRE OBLIGATORII (IMPERATIVE) !!!
Membrii Asociației vor fi TOȚI PROPRIETARII APARTAMENTELOR (...) ATÂT TIMP CÂT ACEȘTIA CONTINUĂ SĂ DEȚINĂ UNUL SAU MAI MULTE APARTAMENTE DIN CLĂDIRE.
Art. 5. Asociația de Proprietari dobândește personalitate juridică în momentul înregistrării la Judecătoria PE RAZA CĂREIA SE AFLĂ CLĂDIREA PENTRU CARE S-A CONSTITUIT ASOCIAȚIA, potrivit regulilor privind persoanele juridice.
Art. 6. Judecătoria se pronunță asupra cererii de înregistrare, pe baza Acordului de Constituire și a Statutului Asociației de Proprietari. STATUTUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI SE ÎNTOCMEȘTE ÎN BAZA PREZENTEI LEGI ȘI A PREZENTULUI REGULAMENT-CADRU AL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI.
Ce cheltuieli COMUNE au proprietarii dintr-un Condominiu, cu proprietarii din celelalte X Condominii ale Asociației ?
De ce să plătească ilegal cheltuieli COMUNE proprietarii unui singur bloc pentru proprietarii altor blocuri situate la mai mult de 1 km distanță ?
Dacă vom citi articolul 2 din Legea nr. 196/2018, vom vedea că PĂRȚILE COMUNE sunt acele părți existente doar în cadrul unei singure clădiri, adică în cadrul unui singur bloc sau Condominiu, conform definiției legale de la articolul 2, litera h !
h) CONDOMINIU - IMOBIL format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin 3 proprietăți individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, și Cote-Părți Indivize de PROPRIETATE COMUNĂ;
p) PĂRȚI COMUNE - părțile DIN CLĂDIRE și/sau din terenul aferent ACESTEI CLĂDIRI (...) destinate folosinței tuturor proprietarilor sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, SUNT ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ. Părțile comune sunt bunuri accesorii în raport cu proprietățile individuale, care constituie bunurile principale. TOATE PĂRȚILE COMUNE FORMEAZĂ OBIECTUL PROPRIETĂȚII COMUNE. PĂRȚILE COMUNE NU POT FI FOLOSITE DECÂT ÎN COMUN și sunt obiectul unui drept de COPROPRIETATE COMUNĂ FORȚATĂ;
q) PĂRȚI COMUNE aferente tronsoanelor sau scărilor CARE NU POT FI DELIMITATE - cel puțin o instalație pe verticală care ALIMENTEAZĂ ÎN COMUN tronsoane ori scări sau părți de construcție COMUNE tronsoanelor ori scărilor, CARE NU POT FI DEFINITE SEPARAT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC CA POZIȚIE ȘI SUPRAFAȚĂ; (...)
[ link extern ]
latka a scris:

Cred că e o "mică" eroare de calcul, toată aceasta "problemă" care "datează de ani de zile" se reduce doar la un an, de când e în vigoare Legea nr. 196/2018, căci toate articolele invocate sunt de acolo.

Este extrem de clar faptul că o proprietate COMUNA într-o Asociație de Proprietari nu poate exista pentru mai mult de un bloc sau un Condominiu - este imposibil și absurd să afirme cineva că proprietarii din XX blocuri-Condominii pot avea părți, proprietăți și instalații COMUNE, știind că aceste blocuri sunt situate la distanță unele față de altele și NU AU NIMIC ÎN COMUN.
Este extrem de explicit textul articolului 76 din Legea nr. 196/2018, care, coroborat cu articolul 48 (implicit, și cu articolele 47, 53 și 75), arată că SUNT ILEGAL ȘI ABUZIV IMPUSE CHELTUIELILE (FONDURILE) COMUNE PE LISTELE LUNARE DE PLATĂ (în afară de facturile pentru Utilitățile Publice, care sunt contorizate), DACĂ SUMELE PRIVIND PROPRIETATEA COMUNĂ NU S-AU STABILIT ȘI VOTAT DOAR ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE ȘI DACĂ ACESTE CHELTUIELI COMUNE NU AU FOST CALCULATE FIECĂRUI PROPRIETAR „DINTR-UN SINGUR CONDOMINIU” (conform Legii nr. 196/2018, art. 2, 11, 12, 13, 96 alin. 5 și 6, orice Asociație de Proprietari din România FUNCȚIONEAZĂ TOTAL ILEGAL DACĂ NU S-A CONSTITUIT DOAR PENTRU UN SINGUR CONDOMINIU-BLOC-CLĂDIRE-IMOBIL).
Art. 76 arată clar că listele lunare de plată se calculează legal doar în cazul în care Asociația de Proprietari e constituită dintr-un singur bloc sau Condominiu, care să aibă părți, proprietăți și instalații COMUNE.
La fel, dacă aceste cheltuieli COMUNE UNUI SINGUR BLOC nu au fost votate în cadrul unei Adunări Generale, ELE SUNT NULE SAU ANULABILE ÎN INSTANȚE (SE VOR STORNA ȘI SE VOR RE-CALCULA) !
Art. 76. - STABILIREA ȘI REPARTIZAREA SUMEI CARE PRIVEȘTE PROPRIETATEA COMUNĂ CE REVINE FIECĂRUI PROPRIETAR DIN CADRUL CONDOMINIULUI se fac în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (5), coroborate cu prevederile art. 75 alin. (2).

Știind că Asociația de Proprietari în care activez forțat, a fost și este constituită ilegal din ... 9 blocuri (din 9 Condominii-clădiri-imobile), încălcând extrem de multe articole din Legea nr. 196/2018 (care impun ca o Asociație de Proprietari să se înființeze doar pentru un singur Condominiu-bloc-clădire-imobil, nu pentru 9 blocuri, care nu pot avea părți, proprietăți și branșamente COMUNE), propun oricărei persoane care citește această postare, să urmărească mai ales cuvintele și frazele SCRISE CU LITERE MARI, pentru a demonstra faptul că TOATE CHELTUIELILE COMUNE (care privesc „proprietatea COMUNĂ”) DE PE LISTELE LUNARE DE PLATĂ DIN ASOCIAȚIA NOASTRĂ COMPUSĂ DIN 9 BLOCURI-CONDOMINII, AU FOST ILEGALE, DEOARECE „NU S-AU CALCULAT DOAR PENTRU PROPRIETARII DIN CADRUL UNUI SINGUR CONDOMINIU”, CONFORM ART. 76, COROBORAT CU ART. 48 ALIN. 5 ȘI CU ART. 75 (acel articol 48, coroborat cu art. 76, arată că ÎN CAZUL ÎN CARE NU S-A CONVOCAT NICIO ADUNARE GENERALĂ ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL FIECĂRUI AN FISCAL, „PROPRIETARII NU POT FI OBLIGAȚI LA PLATA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII, PRECUM ȘI LA CHELTUIELILE DE FUNCȚIONARE, ADMINISTRARE, ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNLOCUIRE A PĂRȚILOR COMUNE SAU A ELEMENTELOR TRANSFORMATE SAU CREATE.”.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
ynocentta a scris:

Daca este coproprietar poate fi președinte.

Legiuitorul a impus condiții fără excepție sau derogări pentru ca un locatar sa poată accede la funcții de reprezentare în numele asociației de proprietari
L nr 196/2018
Art. 56. - (1) Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru
al asociaţiei de proprietari,
ales prin voința sa şi a jumătate plus unu din numărul
proprietarilor prezenţi în cadrul adunării generale. Preşedintele poate delega,
pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru al comitetului
executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică

Concret pentru ca un locatar sa poata fi ales in functii de reprezentare asociatie de proprietar este obligatoriu sa detina calitatea de proprietar si concomitent sa fie incheiat acord de asociere cu asociatia de proprietari
Nu toti locatarii dintr-un imobil sunt proprietari si nu toti proprietarii inteleg sa incheie acord de asociere cu asociatia de proprietari
In speta ,coproprietarul nu întrunește condițiile legal impuse ,nu poate fi ales in functia de presedinte de asociatie de proprietari
Legea nr 196/2018
Art 17. (8) Acordul de asociere și statutul asociației de proprietari, actualizate, se depun de către președintele asociației de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află Condominiul.


Asa este, dacă președintele și membrii Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari nu au, concomitent, și calitatea de proprietari, dar și calitatea de MEMBRI ai Asociației, aceștia au interdicție de a vota, de a candida, de a alege și de a fi aleși în conducerea Asociației respective, încălcând, fără dubii, Legea nr. 196/2018, art. 27, art. 47, art. 48, art. 53, art. 54 alin. 1, art. 56 alin. 1.
* Vedeți procedurile legale din cadrul articolului 27: [ link extern ]