Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 4584 soluții astăzi
Forum Activitate Kyandra

Activitate Kyandra

Art. 506 din Codul Administrativ:
(8) Transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere. Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.
Buna ziua,
In speranta ca un coleg notar imi va putea oferi o solutie:
Am un contract de vanzare cumparare al unui imobil (casa si teren) autentificat la notar in 2005.
Am pierdut originalul.
Am fost la notariat sa mi se elibereze un duplicat : dna notar mi-a spus ca nu se pot elibera duplicate ale unor acte notariale autentificate anterior anului 2016. Imi poate elibera din arhiva doar o copie legalizata, valabila 6 luni.
Evidenta Persoanelor refuza sa-mi elibereze actul de identitate la adresa in baza acestei copii legalizate, solicitandu-mi un duplicat.
Simt ca ma invart intr-un cerc vicios.
Ce pot sa fac?
Codul Administrativ art. 410:
(6) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze o adeverinţă care să ateste perioada de activitate desfăşurată de fiecare funcţionar public în cadrul acesteia, vechimea în muncă, în specialitatea studiilor şi în grad profesional, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea funcţionarului public;
b) la modificarea definitivă şi la încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii;
c) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(7) Modelul adeverinţei prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 625 alin. (2).
Ori, nici până în acest moment Guvernul nu a adoptat hotărârea la care face referire alin 7 al art. 410 din Cod, respectiv cea cu privire la normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
În aceste condiții, unde ați văzut dvs în Codul Administrativ modelul adeverinței la care faceți referire?
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Comisia se înființează de primar, prin dispoziție și nu are nici o legătură cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
Consilierul personal nu este incompatibil cu funcția de administrator al unui SRL, dar nu poate sa fie în același timp și consilier local în cadrul aceleiași localități.
Angajatului X are 2 hotărâri judecătorești de înființare a popririi pe venituri, fiecare pentru cel mult 1/3 din venitul lunar net (să zicem pentru neplata a 2 credite bancare).
Până în prezent, pentru aceste obligații, i se reținea pe stat si se vira către creditori o sumă egală cu 1/2 din venitul lunar net, în conformitate cu prevederile art. 729 alin. 2 din Codul de Procedură civilă.
În această lună, unul dintre cele două debite ale angajatului X se achită în totalitate cu un rest de plată mai mic de 1/3 din venitul său lunar net.
Este corect ca pentru a doua datorie să i se oprească nu 1/3 din venitul net, ci diferența dintre jumătate din venitul net și restul de plată cu care s-a încheiat primul debit?
Concret, X are venit net 3000 lei, Până în prezent i se rețineau pentru plata celor 2 datorii 1500 lei (jumătate din venitul net).
Luna aceasta, restul de plată pentru unul din cele două debite este de 300 lei (astfel stingându-se datoria), Este corect ca pentru cel de-al doilea debit să i se rețină nu 1000 lei (cât ar fi reprezentat 1/3 din venitul net) ci 1200 lei (diferența dintre jumătate din venitul net - 1500 lei și cei 300 lei care au stins primul debit)?
Rog opinii.
Mulțumesc.
Răspuns la discuția Transformare functie publica
Poate, cu condiția să fie vacantă.
Răspuns la discuția Angajare fără concurs
Postul respectiv poate fi ocupat de o persoana prin transfer sau, temporar, prin detasare sau promovare temporara in functia publica de conducere (daca este cazul).
Răspuns la discuția salarizare
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Nu.
Legea 153/2017:
Art. 11. - (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
.............................................................
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Răspuns la discuția Munca in folosul comunitatii
Art 52 alin. 2 din Legea 253/2013: doua ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă.