avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 456 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Contract de comodat - prevederi
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Contract de comodat - prevederi

Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Vreau sa fac un contract de comodat pentru firma mea si
1. am nevoie de fraza standard prin care pot stipula cat la suta din apartament este la dispozitia fimei. Nu stiu formularea.

2. Ce cheltuieli pot deduce pentru firma mea prin acest contract de comodat?
M-ar ajuta toate cheltuielile enumerate.

Va multumesc frumos, week end placut!

Costin
Cel mai recent răspuns: Costica33 , utilizator 06:31, 17 Aprilie 2010
:


CONTRACT DE COMODATI. PÃRŢILE CONTRACTANTE:

1.,
În calitate de comodant, pe de o parte şi
2. în calitate de comodatar pe de altă parte
în calitate de comodatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul cedează cu titlu gratuit comodatarului folosinţa asupra unei camere în suprafaţă de 12 mp situate în apartamentul ______________________în vederea stabilirii sediului social, cu acces la baie şi bucătărie.
2.2. Imobilul mai sus menţionat se află în circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea comodantului, fiind dobândit de către subsemnatul ca bun comun împreună cu soţia mea __________în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub____________________

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 (cinci) ani începând cu data de 26.11.2009.
3.2. Prelungirea prezentului contract după data expirării, respectiv 26.11.2014, se va putea face numai prin acordul scris al părţilor.
3.3. Predarea către comodatar a camerei ce face obiectul prezentului contract are loc azi 26.11.2009, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, dată la care începe executarea contractului.
3.4. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

IV. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR
4.1. Comodantul se obligă:
a) să predea comodatarului liberă camera situată în imobilul ce face obiectul prezentului contract;
b) să nu îl împiedice pe comodatar să folosească spaţiul ce face obiectul prezentului contract până la termenul convenit.
4.2. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să conserve spaţiul ce face obiectul prezentului contract şi să se îngrijească de el ca un bun proprietar;
b) să folosească spaţiul ce face obiectul prezentului contract conform destinaţiei stabilite de către părţi în baza prezentului contract;
c) să suporte un procent de 1/3(o treime) din cheltuielile de folosinţă ale întregului imobil, inclusiv cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, alte utilităţi, precum şi eventuale reparaţii, în măsura în care aceste cheltuieli, utilităţi şi/sau reparaţii sunt aferente spaţiilor folosite de comodatar;
d) să predea comodantului spaţiul ce face obiectul prezentului contract la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul şi să elibereze imobilul la data respectivă;
e) se obligă să nu subînchirieze spaţiul ce face obiectul prezentului contract;
f) să nu cedeze unor terţe persoane dreptul de folosinţă, drept constituit intuitu persone prin prezentul contract.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează:
a) la împlinirea termenului;
b) dacă una dintre părţi:
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevăzute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
5.3. Contractul va putea înceta prin denunţarea sa unilaterală din partea oricăreia dintre părţi, comunicată în scris celeilalte părţi, cu un preaviz de 30 zile.

VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile contractante.
6.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare,
COMODANT, COMODATAR

In afara de chirie, pe care n-o platesti, fiind comodat, poti deduce toate cheltuielile cu intretinerea, curentul, telefon, internet, si eventual alte cheltuieli ocazionate cu reparatiile curente sau alte amenajari ale spatiului.
Va multumesc foarte mult!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract de comodat carcasa carcasa buna ziua, pot sa fac un contract de comodat pentru locuinta unui cetatean strain? pana acum am avut un contract de inchiriere inregistrat la ... (vezi toată discuția)
Contract de comodat pentru sediu social mihai_pirjol mihai_pirjol Buna ziua, am cateva nelamuriri in legatura cu incheierea contractului de comodat pentru sediul social al unei firme. Am inteles ca acesta poate fi redactat ... (vezi toată discuția)
Model contract comodat mi_ta mi_ta Buna seara, va rog frumos daca aveti si imi puteti da si mie un model de contract de comodat pe care sa-l intocmesc intre o persoana fizica si aceeasi persoana ... (vezi toată discuția)