avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 202 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Contract
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Contract

Am nevoie pt firma de constructii de un contract de prestari , un model foarte bine gandit.Ma poate ajuta cineva?


Astept un raspuns
Cel mai recent răspuns: ContSters45263 , utilizator 15:09, 13 Septembrie 2007
cauta pe www.dsclex.ro acolo gasesti mai multe modele de contracte. poate gasesti acolo ce te intereseaza
CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII


I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Frumoasa nr. 1, sector 1, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca X, sucursala Y, reprezentata de xxxxxx , in calitate de PRESTATOR , si

1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Florilor nr. 2, sector 2, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca A, sucursala B, reprezentata de xxxxxx , in calitate de BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de xxxxxx [descriere]


III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 an incepand de la data de xx.xx.xxxx si pana la data de xx.xx.xxxx


IV. MODALITATEA DE PLATA

Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR catre BENEFICIAR este de _______Euro/luna.

BENEFICIARUL va plati pretul lunar, la in data de 20 a lunii in curs.


V. GARANTII

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate in felul urmator
[descrierea garatiilor]


VI. OBLIGATIILE PARTILOR 6.1. Prestatorul de servicii se obliga:
[descrierea detaliata a obligatiilor prestatorului] 6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
[descrierea detaliata a obligatiilor furnizorului]


VII. CONDITII INCETARE CONTRACT

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale


VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.


IX. LITIGII

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.


X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, xx.xx.xxxx, in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte

PRESTATOR/ BENEFICIAR

sper sa-ti fie de folos, macar ca idee.Am nevoie pt firma de constructii de un contract de prestari , un model foarte bine gandit.Ma poate ajuta cineva?


Astept un raspuns

Fara suparare dar un contract bine gandit necesita ocuparea unui anumit timp:(
Ori timpul costa bani:((
Tu chiar crezi ca ai moca un contract bine pus la punct#-o
Eventual poti avea unul tip cu foarte multe lacune:D
Pentru un contract bine gandit este nevoie de mai multe informatii.

Contacteaza-ma pe mail la liviu@goga.ro si discutam
Iti recomand modelul de contract de prestari servicii prevazut in Ordinul 155 din 2 octombrie 206 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica(M.Of.894 bis/2nov.2006).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract prestari servicii alina cristi alina cristi buna ziua!am si eu o problema..m-ar putea ajuta cineva cu un modelde contract prestari servicii la o firma care are ca ob de activitate spalatorie auto?vreau ... (vezi toată discuția)
Acord cadru nicolaus nicolaus va rog daca poate sa ma ajute cineva cu un acord cadru pentru serviciile de curatenie! (vezi toată discuția)
Contract de colaborare popescumariaioana popescumariaioana Buna ziua. Am realizat un mic program pentru calculator pe care doresc sa-l dau spre folosinta unei persoane juridice. Dar vrea sa-mi pastrez drepturile de ... (vezi toată discuția)