avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 381 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Comisia de concurs
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Comisia de concurs

Buna ziua. As dori sa stiu daca inspectorul de resurse umane are dreptul sa faca parte din comisia de concurs sau are obligatia doar sa intocmeasca actele necesare desfasurarii concursului?
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: Tanjiani , utilizator 10:43, 4 Iunie 2010
Concurs pt. ocuparea unei functii publice sau la un angajator privat?
Ma refer la o functie publica.
Poate fi ambele:
HOTÃRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

ART. 25
(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici, cu minimum 20 de zile înaintea desfăşurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.
(2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretar numit prin actul prevăzut la alin. (1).
(4) Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
ART. 31
(1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici definitivi.
(2) Pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoştinţe generale în administraţia publică;
b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în administraţia publică;
c) să aibă o probitate morală recunoscută;
d) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;
e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 32 şi 33.
(3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie funcţionari publici de conducere.
(4) În cazul în care se testează abilităţi sau competenţe specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, limbi străine, limba minorităţilor naţionale ori alte competenţe specifice, cel puţin un membru trebuie să aibă cunoştinţe sau experienţă în aceste domenii. Comisia de concurs sau comisia de soluţionare a contestaţiilor poate beneficia de consilierea unor experţi în domeniul respectiv.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Examen functie publica s.stefan s.stefan In comisia de examen este colega de birou a unui contracandidat. Este legal??? (vezi toată discuția)
Ordonator de credite poate face parte din comisia de examinare?in ce conditii? cristinacarina cristinacarina Va rog sa-mi spuneti daca ordonatorul de credite poate face parte din comisia de examinare la un concurs organizat de o institutie publica?Care sunt ... (vezi toată discuția)
Organizare concurs secretar comuna roxana.ovedenie roxana.ovedenie ma poate indruma cineva in legatura cu organizarea concursului pentru secretar comuna. Functia de secretar este vacanta din noiembrie 2008 si acum vrem sa ... (vezi toată discuția)