avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 252 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme privind insolvenţa, ... suspendare firma
Discuție deschisă în Probleme privind insolvenţa, lichidarea judiciară şi falimentul

suspendare firma

Buna ziua!

Ce pasi trebuie sa urmez pentru a suspenda activitatea unei societati comerciale pe o perioada de 2 ani si 11 luni? Care sunt costurile?

Va multumesc si weekend placut tuturor!


Cel mai recent răspuns: Corina Capotã , Avocat 16:34, 5 Iunie 2010
trebuie sa intocmiti o hotarare aga prin care se hotaraste suspendarea activitatii
societatii incepand cu data de ......pana la data de ......

hotararea impreuna cu cererea de inregistrare, declaratia model 1(tipizate pe care le procurati de la registrul comertului) precum si CUI in original, certificatele constatatoare de autorizare in original, se depun la registrul comertului.

taxele sunt in jur de 300 lei.
Procedurile pentru suspendarea activitatii sunt, in general, similare pentru toate formele de organizare comerciala (legea nr. 31 din 1990). Primul pas este depunerea de catre actionari a cererii de inactivitate temporara la Oficiul Registrului Comertului competent unde isi are sediul.
Cei care vor, pot fi asistati in executarea procedurilor de un avocat. In aceasta situatie, la dosarul necesar trebuie depusa si o imputernicire speciala, in forma autentica, avocatiala sau delegatie, pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.
Dosarul de suspendare cuprinde si timbre judiciare, in valoare de 30 de bani, taxa judiciara de timbru, taxe de registru, tarif de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, dintre care ultimele trei se achita la casieria de la Oficiul Registrul Comertului competent.
La cinci zile de la data depunerii cererii, judecatorul delegat de la Registrul Comertului unde aceasta a fost depusa emite o incheiere de suspendare a activitatii.
Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale, sunt:
- Cerere de înregistrare (original);
- Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);
- Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii
- Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani
- Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să indeplinească formalităţile legale (original);
- Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciară de timbru, în original; timbre judiciare; taxe de registru; tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a (chitante eliberate de cei de la ONRC)
Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
În cazul persoanelor juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORC direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORC vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în Preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi Indeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conţine durata Suspendării/momentul reluării activităţii, respectiv începând de la data………… până la data………………/ reluată de la data de ……………… .
3. Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
4. Hotărârea AGA poate conţine darea de dată certă a serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, poate fi încheiată sub semnătură privată.
Activitatea oricarei forme de organizare comerciala poate fi suspendata pentru maxim trei ani.
Registrul comertului va emite si un certificat constatator prin care se evidentiaza inactivitatea temporara a societatii.
Inactivitatea temporara trebuie inregistrata si la Administratia Financiara si se va solicita regim derogatoriu. Pentru aceasta trebuie ca fisa societatii comerciale sa fie reglata la zi si sa nu aiba datorii.
La Administratia Financiara dati o declaratie conform careia firma nu are un control fiscal inceput, nu mai dispune de personal angajat si nu plateste venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului.
La Administratia Financiara sunt necesare urmatoarele:
- copie dupa CI/BI,
- certificat ONRC;
- stampila firmei, deoarece mai sunt cateva hartii ce se completeaza acolo. ;)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Suspendare firma alin1980 alin1980 buna ziua as dorii niste informatii daca se poate in legatura cu suspendarea ctivitati .. Cum se procedeaza si ce trebuie sa fac pt a putea suspenda firma ... (vezi toată discuția)
Inchidere activitate firma ContSters40598 ContSters40598 Cum trebuie sa procedez pentru a inchide activitatea unei firme (bar si magazin alimentar aflate la sediul sicial al firmei) pe o perioada de 2 ani sa ... (vezi toată discuția)
"inghetarea activitatii" unei societati comerciale Hmagda Hmagda Care sunt implicatiile asociatului unic la \"inghetarea activitatii societatii\" pentru o anumita perioada? Ma refer aici la taxe si impozite cat si la ... (vezi toată discuția)