avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 746 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... suspendare firma
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

suspendare firma

buna ziua as dorii niste informatii daca se poate in legatura cu suspendarea ctivitati ..

Cum se procedeaza si ce trebuie sa fac pt a putea suspenda firma ..
Daca imi pueteti spune ce acte trebuie , unde sa ma dresez si in ce consta ..

ms mult
Cel mai recent răspuns: Andrei Dina , Avocat 09:35, 10 Septembrie 2009
hotarare AGA de suspendare activitate, depusa la ORC .
hotararea poate fi redactata de catre un avocat sau direct de catre referentii de la ORC(desigur ca in functie de asociati si de forma de organizare trebuie facauta si procedura de convocare, dar strict ptr a se inregistra suspendarea in registrul com, trebuie depusa hotararea AGA)
toate platile se pot face in momentul depunerii hotararii, la ORC
Ultima modificare: Joi, 10 Septembrie 2009
Roxana Zbarnea, Avocat
Primul pas care trebuie facut - reprezentatii societatii comerciale sa mearga la Oficiul Registrului Comertului din localitate (sau mai bine spus la cel din judetul respectiv) cu un dosar care va fi ulterior solutionat in maxim o saptamana.

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale, sunt:
- Cerere de înregistrare (original);
- Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau
reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);
- Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii
- Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani
- Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să indeplinească formalităţile legale (original);
- Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciară de timbru, în original; timbre judiciare; taxe de registru; tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a (practic chitante eliberate de cei de la ONRC)

ALTE ASPECTE IMPORTANTE:
- Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
- În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
- Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
- Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
- Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
- Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
- Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

IMPORTANT PRIVIND CONTINUTUL HOTARARII AGA:

1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în Preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi Indeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conţine durata Suspendării/momentul reluării activităţii, respectiv începând de la data………… până la data………………/ reluată de la data de ……………… .
3. Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
4. Hotărârea AGA poate conţine darea de dată certă a serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, poate fi încheiată sub semnătură privată;

ALTE INFORMATII:

- Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.;
- Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un
tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Apoi, impreuna cu decizia emisa de catre ONRC (dupa maxim 1 saptamana) se merge la Administratia Financiara si se solicita regim derogatoriu. Pentru aceasta trebuie ca fisa societatii comerciale sa fie reglata la zi si sa nu aiba datorii.

La Administratia Financiara sunt necesare urmatoarele:
- copie dupa CI/BI,
- certificat ONRC precum ca persoana in cauza este administrtorul firmei
- stampila firmei, deoarece mai sunt cateva hartii ce se completeaza acolo.
La administratie se poate rezolva pe loc daca toate hartiile sunt in regula.

link:
[ link extern ]
Ultima modificare: Joi, 10 Septembrie 2009
Andrei Dina, Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

"inghetarea activitatii" unei societati comerciale Hmagda Hmagda Care sunt implicatiile asociatului unic la \"inghetarea activitatii societatii\" pentru o anumita perioada? Ma refer aici la taxe si impozite cat si la ... (vezi toată discuția)
Suspendare firma MISKI MISKI Buna ziua! Ce pasi trebuie sa urmez pentru a suspenda activitatea unei societati comerciale pe o perioada de 2 ani si 11 luni? Care sunt costurile? Va ... (vezi toată discuția)
Suspendare firma tibiscum tibiscum Buna ziua, va rog sa-mi spuneti care este procedura pentru suspendare activitate firma si ce declaratii mai trebueie depuse dupa aceea ? (vezi toată discuția)