avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 709 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Învăţământ - probleme ... Validare studii 'SPIRU HARET'
Discuție deschisă în Învăţământ - probleme juridice conexe

Validare studii 'SPIRU HARET'

Buna ziua. Am terminat cursurile Facultatii de Limba si Literatura Romana - Univ. Spiru Haret, in 2008, la ID, cu anul de inscriere la Universitate - 2004, mi-am ridicat, in cursul anului trecut, diploma de licenta, impreuna cu suplimentul la diploma si anul acesta am aflat ca se valideaza doar diplomele celor care in momentul inscrierii la Universitate aveau acreditate sau autorizate, in conformitate cu HG-urile disponibile, forma de invatamant si specializarea in cauza.. NU detin HG-ul din 2004 si as dori sa stiu daca diploma pe care o detin este sau nu valida, in conf. cu HG-ul valabil in 2004.
Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: gabriel teodorescu , utilizator 15:27, 28 Iunie 2010
referitor la ...Universitatea "Spiru Haret" ...( ...eu nu am cunostiinta de un HG din 2004 referitor la aceasta universitate...poate altii cunosc... postez ceea ce cunosc...)
Inca de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2009, Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este monitorizata special pe o perioada de 3 ani, privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice....
...
Ministerul Educatiei continua monitorizarea Universitatii "Spiru Haret"
24 Iunie 2010

Universitatea "Spiru Haret" va fi monitorizata in continuare de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECTS) si de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) in ce priveste organizarea admiterii si organizarea examenului de licenta la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa, potrivit unui act normativ, emis de MECTS.

Ordinul MECTS nr. 4235/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea speciala a Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 421, din 22 iunie 2010.
Inca de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2009, Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este monitorizata special pe o perioada de 3 ani, privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice.
QUOTE
Potrivit actului normativ, aceasta monitorizare speciala vizeaza asistarea si indrumarea realizarii activitatilor specifice procesului de invatamant si controlul respectarii standardelor nationale de asigurare a calitatii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare specifice invatamantului superior, pentru intreaga activitate didactica, de cercetare stiintifica, de management academic, financiara si administrativa.

Pe perioada monitorizarii, Universitatea „isi pastreaza toate drepturile dobandite prin Legea nr. 443/2002. Insa, incepand cu anul universitar 2009-2010, universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti avea obligatia de a asigura o evidenta exacta a admiterii in anul I, cu mentionarea specializarilor/programelor de studii, formelor de invatamant si a locatiilor geografice pentru care a organizat admitere.

De altfel, pe toata perioada monitorizarii, instituria este obligata sa prezinte MECTS un raport care sa contina: evidente clare, concrete ale studentilor, pe specializari, ani de studii, forme de invatamant si locatii geografice. Evidenta acestora se refera si la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculari, precum si la alte date de acest gen.

In acelasi timp, cu doua saptamani inainte de a incepe sesiunea, Universitatea “Spiru Haret” va informa MECTS in legatura cu data, ziua, locul si ora la care se vor desfasura examenele.

Actul normativ precizeaza ca examenele/Colocviile se vor organiza si se vor desfasura de catre Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti, asigurandu-se prezenta unui cadru didactic in locatia de invatamant in care studentii sustin examenul.

Totusi, Ordinul prevede ca Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti poate organiza:
a) examene de finalizare a studiilor universitare de licenta in sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolventi ai specializarilor acreditate, precum si ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu, care apartin aceluiasi domeniu de licenta cu specializari acreditate la universitate si in conditiile prezentei metodologii;
examene de finalizare a studiilor universitare de masterat in conditiile legii.

Insa, din comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor vor face parte, pe langa profesori universitari sau conferentiari universitari titulari ai Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti, si cel putin cate un profesor universitar/conferentiar universitar din invatamantul superior de stat acreditat, pana la asigurarea unui procent de 50% din numarul membrilor comisiei, la fiecare comisie.

Obligatiile Universitatii “Spiru Haret”

Potrivit actului normativ, Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are urmatoarele obligatii:
a) de a modifica Carta universitara si de a o pune in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
de a elabora si de a aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor universitare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
c) de a finaliza alegerile universitare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului documentele prevazute anterior, in termen de 65 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Pe parcursul celor 3 ani de monitorizare, ARACIS analizeaza, la un interval de 6 luni, modul in care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare forma de invatamant si locatie geografica, standardele minime inscrise in lege cu privire la personalul didactic, spatiile de invatamant, baza materiala si dotarile necesare, avand in vedere ca exista multe specializari autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate ca termenul legal a fost cu mult depasit sau exista specializari acreditate care nu au fost evaluate.

Astfel, pe baza aspectelor constatate si a rezultatelor controalelor si monitorizarilor, ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului masurile legale care se impun.


...
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Metodologia din 17 iunie 2010 (Metodologia din 2010)
(M. Of. 421/2010)
QUOTE

Art. 1. - Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti face parte din sistemul national de invatamant, conform Legii nr. 443/2002 privind infiintarea Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti, si este monitorizata special pe o perioada de 3 ani, conform Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta ori cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
Art. 2. -
(1) Monitorizarea speciala este realizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin structurile sale de specialitate, si se refera la intreaga activitate desfasurata de Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti.
(2) Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), in perioada de monitorizare speciala, procedeaza la evaluarea anuala a Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti.
(3) Pe baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (2), ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului masurile legale care se impun, atat in privinta organizarii si functionarii institutiei, cat si in privinta desfasurarii de programe de studii universitare de licenta si masterat.
(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate solicita experti atat din institutii de invatamant superior acreditate si unitati de cercetare stiintifica, cat si din alte ministere, precum si, dupa caz, de la alte organisme specializate ale statului in procesul de monitorizare.
(5) Monitorizarea speciala vizeaza asistarea si indrumarea realizarii activitatilor specifice procesului de invatamant si controlul respectarii standardelor nationale de asigurare a calitatii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare specifice invatamantului superior, pentru intreaga activitate didactica, de cercetare stiintifica, de management academic, financiara si administrativa.
Art. 3. -
(1) Pe perioada de monitorizare speciala Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti isi pastreaza toate drepturile dobandite prin Legea nr. 443/2002 si este obligata sa respecte dispozitiile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului personalului didactic si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.
(2) Incepand cu anul universitar 2009-2010 Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti are obligatia de a asigura o evidenta exacta a admiterii in anul I, cu mentionarea specializarilor/programelor de studii, formelor de invatamant si a locatiilor geografice pentru care a organizat admitere.
(3) Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti are obligatia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizarii un raport Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pana cel tarziu la data de 15 octombrie, care sa contina: evidente clare, concrete ale studentilor, pe specializari, ani de studii, forme de invatamant si locatii geografice. Evidenta acestora se refera si la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculari, precum si la alte date de acest gen.
Art. 4. -
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va monitoriza si va controla prin echipe desemnate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului modul in care se desfasoara examenele/verificarile si colocviile semestriale si anuale.
(2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti are obligatia de a informa Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Directia generala invatamant superior, cu cel putin doua saptamani inaintea inceperii fiecarei sesiuni, in legatura cu data, ziua, locul si ora la care se vor desfasura examenele.
(3) Examenele/Colocviile se vor organiza si se vor desfasura de catre Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti, asigurandu-se prezenta unui cadru didactic in locatia de invatamant in care studentii sustin examenul.
(4) Echipele de monitorizare a procesului de verificare/examinare vor fi decise, la propunerea Directiei generale invatamant superior si Directiei generale juridice si control, de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 5. - Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti este obligata sa transmita, la cerere, toate documentele, actele de studii, precum si alte date solicitate, necesare studentilor sau absolventilor proprii ori institutiilor de invatamant superior implicate in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
Art. 6. -
(1) Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti poate organiza:
a) examene de finalizare a studiilor universitare de licenta in sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolventi ai specializarilor acreditate, precum si ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu, care apartin aceluiasi domeniu de licenta cu specializari acreditate la universitate si in conditiile prezentei metodologii;
examene de finalizare a studiilor universitare de masterat in conditiile legii.
(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au in componenta profesori universitari sau conferentiari universitari titulari ai Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti, la care se adauga, la fiecare comisie, cel putin un profesor universitar/conferentiar universitar din invatamantul superior de stat acreditat, pana la asigurarea unui procent de 50% din numarul membrilor comisiei, la fiecare comisie, nominalizati de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu acordul scris al institutiilor in care acestia au calitatea de titular.
(3) Profesorii universitari si/sau conferentiarii universitari de la institutiile de invatamant superior de stat care sunt membri ai comisiilor in cauza au calitatea de reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4) Prevederile prezentului ordin se completeaza cu toate reglementarile referitoare la desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor prevazute de legislatia specifica.
Art. 7. -
(1) Monitorizarea speciala vizeaza si finalizarea, cu respectarea prevederilor legale, a alegerilor structurilor si functiilor de conducere din cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.
(2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti are obligatia:
a) de a modifica Carta universitara si de a o pune in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
de a elabora si de a aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor universitare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
c) de a finaliza alegerile universitare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii;
d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului documentele prevazute anterior, in termen de 65 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 8. -
(1) ARACIS, in baza competentelor prevazute de lege, in perioada de monitorizare speciala, analizeaza la un interval de 6 luni modul in care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare forma de invatamant si locatie geografica, standardele minime inscrise in lege cu privire la personalul didactic, spatiile de invatamant, baza materiala si dotarile necesare, avand in vedere ca exista multe specializari autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate ca termenul legal a fost cu mult depasit sau exista specializari acreditate care nu au fost evaluate, potrivit legii.
(2) Pe baza aspectelor constatate si a rezultatelor controalelor si monitorizarilor, ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului masurile legale care se impun.
Ultima modificare: Luni, 28 Iunie 2010
gabriel teodorescu, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nu inteleg ordonanta guvernului nr. 10/2009 crystynuta 2 crystynuta 2 Buna ziua! Imi cer scuze daca nu am ales categoria potrivita, dar ma simt putin frustrata si nu stiu ce categorie ar fi trebuit sa aleg, potrivita situatiei in ... (vezi toată discuția)
Spiru haret - certificat de grefa 06 mai 2010 miha1978 miha1978 Buna ziua! Va rog, pentru cei care nu sunt familiarizati cu formularile juridice, ati putea prezenta cateva explicatii referitoare la cuprinsul acestui ... (vezi toată discuția)
Salariat cu diploma nerecunoscuta adela1978 adela1978 Buna ziua. Apelez la sfaturile Dvs. privind urmatoarea situatie: - cred ca toata lumea deja cunoaste scandalul diplomelor id spiru haret. - avem un ... (vezi toată discuția)