avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 569 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... promovare dupa absolvire studii superioare
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

promovare dupa absolvire studii superioare

Buna ziua. Lucrez la o primarie ,sunt functionar public, am fost angajata ca referent superior tr III pana in anul 2009 cu o vechime in administratie de 20 ani. In luna iulie 2009 , ca urmare a absolvirii facultatii de finante banci am solicitat sustinerea examenului pentru trecerea la functia de inspector principal tr II conform studiilor absolvite.
Desi am depus cererea de sustinere a examenului in luna iulie, examenul a fost organizat si absolvit in luna decembrie 2009.
Spuneti.mi va rog pot fi incadrata pe posul de inspector principal tr II incepand cu data de 01 ianuarie 2010 daca am sustinut si luat examenul in luna decembrie 2009?

Depinde de data la care s-a făcut transformarea postului, dată care NU poate fi anterioară susţinerii examenului de promovare şi de data la care s-a primit avizul A.N.F.P
extras din Legea nr. 188/1999 actualizată :"Art. 68. - (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.
(2) Promovarea în condiţiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului".
Prevederile de mai sus se completează cu art.144- 147 şi art. 16-43 din H.G. 611/2008 actualizată.
:Ocu tot respectul, dar aici se vb despre promovarea in clasa, si nu despre recrutarea functionarilor publici, procedura descrisa in art. 16-43 din H.G. nr.611/2008.
daca ati absolvit examenul de promovare, atunci veti fi promovata in conditiile urmatoare :
legea nr. 188/1999
"ART. 107
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în oricare dintre următoarele situaţii:
a) stabilirea de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3);
b) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici;
c) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate;
d) modificarea calităţii posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza unui contract individual de muncă în funcţii publice, respectiv prin transformarea funcţiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevăzute activităţile cuprinse la art. 2 alin. (1) şi (3) în posturi vacante sau ocupate ce urmează a fi ocupate în baza unui contract individual de muncă;
e) modificarea structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, în cazul în care se modifică structura de funcţii publice;
f) reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor funcţii publice;
g) înfiinţarea sau desfiinţarea unor funcţii publice;
h) echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale din punctul de vedere al salarizării şi al structurii carierei pe categorii, clase şi grade profesionale.
(2) Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este prealabil şi obligatoriu în toate situaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile şi instituţiile publice pot efectua modificări de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) o singură dată pe trimestru.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), avizul pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se solicită trimestrial.
(5) În situaţia în care, după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc măsuri din categoria celor prevăzute la alin. (1) se aprobă cu modificări sau completări, ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici aceste acte administrative în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării lor prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, hotărâre a consiliului judeţean.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale pot pune în aplicare dispoziţiile hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, numai după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În acest caz, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii actelor administrative prevăzute la alin. (5)."
Deci, dupa ce va vine avizul ANFP, transformati postul prin HCL. :)
P.S. mi se pare mie, sau suntem in anul 2010....si discutam retroactiv? :O

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Emitere dispozitie de primar in cazul promovarii in grad profesional al functionarilor publici elisa_2000 elisa_2000 Dupa examenul de promovare in grad profesional al unui functionar public, in cat timp se poate emite dispozitia, care este termenul legal de emitere a ... (vezi toată discuția)
Procedura promovare in clasa Cristinabv Cristinabv In cadrul inst noastre au sustinut examen de promovare in clasa un nr de colegi ce au absolvit studii superioare. Documentatia a fost trimisa spre avozare la ... (vezi toată discuția)
Promovare in clasa superioara de salarizare rodica_rodi rodica_rodi Buna seara.Va rog frumos un raspuns in legatura cu avansarae mea in clasa superioara de salarizare fiind functionar public. La data de 01.08.2011,vin prin ... (vezi toată discuția)