avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 259 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale inregistararea unei sucursale a unei firme din UE
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

inregistararea unei sucursale a unei firme din UE

1. doresc sa stiu ce acte imi sunt necesare pt a infiinta o sucursala a unei firme din UE in Romania! si care este procedura?
2. Procedura se desfasoara numai in fata ONRC? sau si in alta parte!

Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Gabriela Mihai , Avocat 11:36, 20 Septembrie 2007
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea sucursalei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala;
3. Actul constitutiv şi statutul comerciantului din străinătate dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
4. În cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, audiate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guvernează comerciantul din străinătate;
5. În cazul sucursalelor comercianţilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al comerciantului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv şi statutul comerciantului din străinătate precum şi documentele contabile ale agentului economic din străinătate, audiate şi publicate în conformitate cu
legea din România, cu excepţia cazurilor în care legea comerciantului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE.
6. Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat comerciantul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
7. Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni referitoare la:
- deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă privind pe comerciantul din străinătate;
- dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
- închiderea sucursalei.
8. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României de către autoritatea din statul membru de origine în cazul sucursalei unei instituţii de credit, conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 99/2006;
9. Autorizarea Băncii Naţionale a României pentru înfiinţarea sucursalei în cazul instituţiilor de credit cu sediul în state terţe, conform art. 67 din O.G. nr. 99/2006;
10. Specimenele de semnătură ale împuterniciţilor sucursalei (original);
11. Dovezile privind sediul sucursalei (copie);
12. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de împuterniciţii sucursalei (original), din care să rezulte, după caz, că:
- sucursala nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- sucursala îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).
13. Dacă este cazul:
- dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.
230/2007 (completat pe formular-tip, original);
- alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
14. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciară de timbru, în original;
- taxele de registru;
- timbre judiciare;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Costuri infiintarea unei societati Teea Teea Buna ziua! Am si eu o problema. Un prieten vrea sa deschida o filiala/ sucursala/ reprezentanta a unei societati cu sediul in UE. Vreau sa aflu ce costuri ... (vezi toată discuția)
Ce acte am nevoie ca sa deschid o filiala in romania dar cu sediu in italia ( spa)? daniela_bodan daniela_bodan eu stau in italia si lucrez la o avocata care are un spa si vrea sa deschida o filiala in romania ce acte ar avea nevoie ? (vezi toată discuția)
Sucursala romania anaioana anaioana Buna ziua, Pentru a deschide o sucursala in Romania, care ar fi pasii care trebuie parcursi, care sunt documentele care trebuiesc..etc.?Mentionez ca ... (vezi toată discuția)