avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 693 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Ce acte am nevoie ca sa deschid o filiala in Romania ...
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Ce acte am nevoie ca sa deschid o filiala in Romania dar cu sediu in Italia ( spa)?

eu stau in italia si lucrez la o avocata care are un spa si vrea sa deschida o filiala in romania ce acte ar avea nevoie ?
Cel mai recent răspuns: Laura Ciobeica , moderator 13:05, 24 Noiembrie 2011
Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea sucursalei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala;
3. Actul constitutiv şi statutul comerciantului din străinătate dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
4. Actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată);
5. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (copii);
6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social al sucursalei, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu această destinaţie;
7. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social al sucursalei nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu
oneros sau gratuit;
8. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
9. În cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guvernează comerciantul din străinătate;
10. În cazul sucursalelor comercianţilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al comerciantului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv şi statutul comerciantului din străinătate precum şi documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazurilor în care legea comerciantului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE.
11. Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat comerciantul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
12. Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni referitoare la:
- deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă privind pe comerciantul din străinătate;
- dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
- închiderea sucursalei.
13. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României de către autoritatea din statul membru de origine în cazul sucursalei unei instituţii de credit, conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 99/2006;
14. Autorizarea Băncii Naţionale a României pentru înfiinţarea sucursalei în cazul instituţiilor de credit cu sediul în state terţe, conform art. 67 din O.G. nr. 99/2006;
15. Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentanţii legali ai acesteia care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia
autentică pe propria răspundere a persoanei fizice, cetăţean străin, în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
16. Declaraţiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original şi, după caz, în copii traduse şi legalizate);
17. Specimenele de semnătură ale împuterniciţilor sucursalei (original);
18. Dovezile privind sediul sucursalei (copie);
19. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de împuterniciţii sucursalei (original), din care să rezulte, după caz, că:
- sucursala nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- sucursala îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).
20. Dacă este cazul:
- dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.230/2007 (completat pe formular-tip, original);
- alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
21. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxele de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
onrc.ro
Filiala este practic o noua societate cu personalitate juridica( art. 42/Legea nr. 31/1990) al carei asociat majoritar( in cele mai multe cazuri) este societatea-mama. Astfel, aveti nevoie in primul rand de o hotarare a societatii din Italia in care sa fie cuprinse toate elementele noii societati:denumire, sediu, asociati, administratori, capital social, participare la profit si la pierderi. Alaturi de aceasta hotarare veti anexa actele aflate la aceasta adresa: [ link extern ]
Camera de Comert Italiana pentru Romania (CCIpR) a fost creata in anul 1994, ca persoana juridica romana cu scopul de a veni in intampinarea nevoilor comerciale si economice ale pietei romanesti, pentru schimburile de informatii si de experienta intre investitorii din cele doua tari. Printre serviciile oferite se acorda asistenta in vederea constituirii de societati sau deschiderea de filiale:
[ link extern ]
[ link extern ] /
Succes!
L.C.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Firma transport spaniola cu filiala in romania Martin Filep Martin Filep O firma de transport spaniola vrea sa deschida o filiala in Romania si doreste sa aiba angajati romani cu contract in Romania ce acte sant necesare ? Va ... (vezi toată discuția)
Costuri infiintarea unei societati Teea Teea Buna ziua! Am si eu o problema. Un prieten vrea sa deschida o filiala/ sucursala/ reprezentanta a unei societati cu sediul in UE. Vreau sa aflu ce costuri ... (vezi toată discuția)
Inregistararea unei sucursale a unei firme din ue ContSters42711 ContSters42711 1. doresc sa stiu ce acte imi sunt necesare pt a infiinta o sucursala a unei firme din UE in Romania! si care este procedura? 2. Procedura se desfasoara numai ... (vezi toată discuția)