avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 434 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... decizie impunere
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

decizie impunere

Buna ziua
Am primit o Decizie de impunere privind plata unor sume de bani de la Autoritatea vamala pe care am contestat-o conform art.205 cod Fiscal. La aceasta contestatie nu mi s-a dat niciun fel de raspuns(au trecut aprox 2 luni)
Doresc mai departe sa-i actionez in instanta.
Intrebari:
1)Actionez la Sectia Contencios administrativ al Tribunaluluidin raza teritoriala a reclamantului(datorie sub 500.000 lei)/.
Ce temei legal folosesc?art 10 din Legea 554/2004 sau art 218 Codul de Procedura Fiscala.
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Ovidiu Pop , Consilier juridic 16:02, 25 August 2010
buna ziua

introduceti actiune in instanta de contencios de pe raza domiciliului dvs.

cu stima

dan

In atentia conducerii

Refeferitor: Contestatie decizie de impunere ANAF

Contestatia este calea administrativa de atac, prevazuta de Codul de procedura fiscala (OG 92/2003) la Titlul IX, impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale.
Un lucru de stiut este ca baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna.
Contestatia se formuleaza doar in scris si va cuprinde in mod obligatoriu:
- datele de identificare a contestatorului
- obiectul contestatiei
- motivele de fapt si de drept
- dovezile pe care se intemeiaza
- semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.
Obiectul contestatiei pot fi sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat precum si refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
Contestatia este scutita de taxa de timbru si se depune la organul fiscal al carui act administrativ este atacat care o va solutiona in max. 45 de zile. Aceasta trebuie depusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal atacat, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Totusi contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni, in cazul in care actul administrativ nu specifica posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia.
In solutionarea contestatiei, organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie, acestea fiind definitive in sistemul cailor administrative de atac.
Contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa, prin decizie luata de organul competent. In cazul admiterii contestatiei se decide anularea totala sau partiala a actului atacat. Contestatia va putea fi respinsa daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale, fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
Decizia luata privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, care poate fi aleasa de catre reclamant, fie de la sediul acestuia fie de la sediul paratului.

De mentionat:
A) Introducerea contestatiei nu va suspenda executarea actului administrativ fiscal, insa contribuabilul are dreptul de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pâna la 2.000 lei.
Art.14 din Legea nr.554/2004 în baza căruia a fost introdusă cererea de suspendare a actului administrativ stabileşte că „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, odată cu sesizarea, în condiţiile art.7 a autorităţii publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”.
Din conţinutul art. 14 alin.(1) al Legii nr.554/2004 rezultă că pentru soluţionarea favorabilă a cererii de suspendare, trebuie îndeplinite în mod cumulativ două condiţii: cazul să fie bine justificat şi paguba să fie iminentă.

B) Cererea de ordonanta presedintiala, formulata in temeiul art.581 din Codul de procedura civila, este inadmisibila in materia contenciosului administrativ, in conditiile in care art.14 si 15 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ reglementeaza o procedura speciala pentru suspendarea executarii actului administrativ.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contestaþie împotriva deciziei de impunere mioara2012 mioara2012 buna ziua! Daca am facut o contestatie la decizia de impunere pt ca nu s-a emis respectand art 27 si 28 din codul de procedura fiscala si nu am solicitat (in ... (vezi toată discuția)
Actiune in contencios-administrativ- parat dgfp-competenta in solutionare-cautiune Minodora Sorian Minodora Sorian Buna ziua. Am contestat la tribunal o decizie de impunere si un raport fiscal emis de catre DGFP impotriva societatii noastre.Suma contestata este peste ... (vezi toată discuția)
Cu privire la acte administrative fiscale(decizie impunere, decizie ... Ezoteric Ezoteric Cu privire la acte administrative fiscale(decizie impunere, decizie accesorii), individuale Conform prevederilor codului de procedura fiscala, actele ... (vezi toată discuția)