avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 752 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Avocaţi şi Admitere ... incompatibilitati
Discuție deschisă în Avocaţi şi Admitere în avocatură

incompatibilitati

este incompatibila profesia de avocat cu cea de viceprimar ?
de remarcat faptul ca viceprimarul este demnitar ca si deputatul si senatorul care este compatibil cu calitatea de avocat
Cel mai recent răspuns: ContSters22713 , utilizator 21:39, 12 Septembrie 2010
In conformitate cu Legea nr. 161/2003, din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 279 din 21 aprilie 2003 exista incompatibilitate.
Incompatibilitati privind alesii locali:
Art. 87. - (1) Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului
Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu:
a) functia de consilier local;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata
acestuia;
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator,
membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie
la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si
cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile
nationale, precum si la institutiile publice;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la
o societate comerciala;
f) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor
comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati
comerciale de interes national;
g) calitatea de comerciant persoana fizica;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora;
k) orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia
functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii
neguvernamentale.
(2) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti nu pot detine,
pe durata exercitarii mandatului, functia de consilier judetean.
(3) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita
functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
Art. 88. - (1) Functia de consilier local sau consilier judetean este incompatibila cu:
a) functia de primar sau viceprimar;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu
al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din
judetul respectiv;
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat,
administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome sI societatile
comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului
judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi
au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la
o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi
are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine
filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.
(2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de
consilier judetean.
Art. 89. - (1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o
societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.
(2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale alesului local
detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (1).
(3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni
care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din
totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incompatibilitate ? Igor1987 Igor1987 Functia de director al unei unitati de invatamant de stat (liceu, scoala generala) este incompatibila cu functia de consilier local ? (vezi toată discuția)
Incompatibilitate simultan pfa, consilier local, salariat antofel antofel Exista vreo incompatibilitate in a detine simultan calitatea de PFA, salariat al unei societati comerciale si consilier local. (vezi toată discuția)
Incompatibilitate consilier local muso muso director de scoala in comuna X si,in acelasi timp, consilier local in consiliul local al comunei X,este compatibil sau nu?Va multumesc! (vezi toată discuția)