avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 259 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... incompatibilitate consilier local
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

incompatibilitate consilier local

director de scoala in comuna X si,in acelasi timp, consilier local in consiliul local al comunei X,este compatibil sau nu?Va multumesc!
Ultima modificare: Luni, 1 Octombrie 2012
muso, utilizator
Cel mai recent răspuns: Kyandra , moderator 14:48, 2 Octombrie 2012

Legea nr. 161/2003

Art. 88. - (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:
a) funcţia de primar sau viceprimar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.
(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean.
Art. 89. - (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.
(2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (1).
(3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Art. 90. - (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.
Nu e incompatibil; acesta era cazul doar daca era angajat al primariei respective si, concomitent, consilier local.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Stare de incompatibilitate? adriana_25 adriana_25 Buna seara. Am o intrebare: exista incompatibilitate intre functia de director la CAS (institutie publica autotnoma de interes local) angajat cu contract de ... (vezi toată discuția)
Incompatibilitati sfdolce sfdolce este incompatibila profesia de avocat cu cea de viceprimar ? de remarcat faptul ca viceprimarul este demnitar ca si deputatul si senatorul care este ... (vezi toată discuția)
Incompatibilitate ? Igor1987 Igor1987 Functia de director al unei unitati de invatamant de stat (liceu, scoala generala) este incompatibila cu functia de consilier local ? (vezi toată discuția)