avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 713 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale suspendare firma
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

suspendare firma

Buna ziua,
va rog sa-mi spuneti care este procedura pentru suspendare activitate firma si ce declaratii mai trebueie depuse dupa aceea ?
Cel mai recent răspuns: Alexandru Suteu , Consultant fiscal 22:01, 20 Septembrie 2010
De pe site-ul ONRC am luat urmatoarea procedura pe care v-o transmit și dvs.
Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a
activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale*:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau
reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);
3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii
4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile
secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
5. La reluarea activităţii:
- declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării;
- certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii.
6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original);
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxe de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
NOTÃ:
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
􀀩 În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
􀀩 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei
sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
􀀩 Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
􀀩 Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate şi
numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau
prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă.
􀀩 Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba
română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
*
* *
1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de
asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii,
conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va
mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
2. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conţine durata suspendării/momentul reluării activităţii, respectiv începând de la
data............ până la data................../ reluată de la data de .................. .
3. Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
4. Hotărârea AGA poate conţine darea de dată certă a serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe
lângă tribunal, poate fi încheiată sub semnătură privată;
5. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.;
6. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un
tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
* Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor
legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi/sau autorizarea funcţionării în baza declaraţiilor tip pe propria răspundere


NOTA:
Dupa suspendarea activitatății va trebui să depuneți toate declarțiile fiscale (100, 300, bilanț etc) altfel riscați sa vă declare firma inactivă fiscal și să va înscrie (ANAF-ul ) fapta în cazierul fiscal al firmei și al administratorului firmei.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Suspendare firma alin1980 alin1980 buna ziua as dorii niste informatii daca se poate in legatura cu suspendarea ctivitati .. Cum se procedeaza si ce trebuie sa fac pt a putea suspenda firma ... (vezi toată discuția)
"inghetarea activitatii" unei societati comerciale Hmagda Hmagda Care sunt implicatiile asociatului unic la \"inghetarea activitatii societatii\" pentru o anumita perioada? Ma refer aici la taxe si impozite cat si la ... (vezi toată discuția)
Societate nou infiintata camicami camicami Societate nou infiintata,in luna iunie anul curent, inregistrata la vectorul fiscal ca platitoarede TVA prin optiune si platitoare de impozit pe profit,din ... (vezi toată discuția)