avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 373 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Medierea - domeniu de aplicare şi ... LEGEA NR.202/2010 PRIVIND UNELE MÃSURI PENTRU ...
Discuție deschisă în Medierea - domeniu de aplicare şi aspecte juridice

LEGEA NR.202/2010 PRIVIND UNELE MÃSURI PENTRU ACCELERAREA SOLUÞIONÃRII PROCESELOR MODIFICÃRI RELEVANTE CU PRIVIRE LA MEDIERE

Art. I. - Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Pct. 9. La articolul 1081 alineatul 1 punctul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii.”

Pct.15. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 131. – În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi.

Dacă, în condiţiile alin. 1 sau 2, părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt aplicabile.”

Pct. 40. După articolul 614 se introduce un nou articol, art. 6141, cu următorul cuprins:

„Art. 6141. - În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.”
Pct.42. La articolul 7201, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7201. - În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă.”


Pct.43. La articolul 7201, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. 11, cu următorul cuprins:

„Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”


Pct.47. Articolul 7207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7207. - În cursul judecăţii asupra fondului procesului, instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

Înţelegerea părţilor se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie.”

Art. XV. – La articolul 26 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Art. XVIII. - Codul de procedură penală republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Pct. 1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat, ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”

Pct.2. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:

„Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

Art. 161. - În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.

În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.”

Art. XXII. - (4) În cazul litigiilor în materie comercială, aflate în procedura concilierii la data intrării în vigoare a prezentei legi, părţile pot conveni fie să continue această procedură, fie să recurgă la procedura medierii.

Art. XXVIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor privind divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.714/26 octombrie 2010 şi va intra în vigoare la data de 26 noiembrie 2010, cu excepţia prevederilor privind divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială, care vor intra în vigoare la data de 26 decembrie 2010.

Sursa: Consiliul de Mediere
Cel mai recent răspuns: ContSters193035 , utilizator 07:30, 22 Februarie 2011
Legea in sine este mai stufoasa, dvs. ati postat doar o parte din ea ...
Da, au fost aratate articolele care privesc medierea. Mai este de precizat ca, desi medierea este prevazuta acum in coduri, foarte putini sunt judecatorii care aplica articolele in cauza. Se merge inainte in virtutea inertiei, pentru ca este nevoie intai sa intelegi medierea si tot ce ea presupune, apoi sa o recomanzi. Desi s-au tinut seminarii cu judecatorii pe aceasta tema multi sunt reticenti, cu privire la mediere in sine si mediatori, ca profesie. Nu mai vorbesc de o parte foarte mare a avocatilor.
Precizez ca o retinere am avut si eu inainte de a ma inscrie la cursul de mediator. Fiind avocat, mi se parea oarecum ciudat ca sa aplice legea o persoana care nu este de specialitate juridica. Eram chiar intrigata, ca se permite aceasta prin lege. Pentru ca asa percepusem medierea din afara ei. Abia in timpul cursului m-am lamurit pe deplin. Mediatorul nu judeca, nu da solutii, dar ajuta partile, folosind anumite proceduri sa ajunga la un acord favorabil amandorura.
~ Conținut șters la cerere ~

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Modificãri ale legii medierii în privința unor aspecte penale Ana Cristina Margu Birou de mediator Ana Cristina Margu Birou de mediator Modificari ale Legii Medierii in ceea ce priveste unele aspecte penale Prin Legea nr. 255/2013, pentru punerea in aplicare a Noului Cod de Procedura ... (vezi toată discuția)
Ordonanta de urgenta – despre informarea cu privire la avantajele medierii Ceausescu Liliana - Birou de Mediator Ceausescu Liliana - Birou de Mediator [b]ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ, pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru ... (vezi toată discuția)
Informarea cu privire la avantajele medierii in penal Pătruțescu Î Dan Î.I Pătruțescu Î Dan Î.I este obligatorie participarea la sedinta de informare in plangerile penale depuse de la 01.02.2014 ? (vezi toată discuția)