avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 233 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... incompatibilitate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

incompatibilitate

Buna ziua, lucrez la o institutie bugetara ca functionar public, consilier superior. In paralel sunt redactor la revista de cultura a unui ONG, institutie de utilitate publica, finantata si de la buget, si din surse proprii. Ma aflu in stare de incompatibilitate sau nu?
Cel mai recent răspuns: ContSters22713 , utilizator 20:35, 4 Noiembrie 2010
In Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarului public gasim cazurile de incompatibilitate:
Incompatibilitati
ART. 56
(1) Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia calitatii de cadru didactic.
(2) Functionarii publici nu pot detine functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ.

ART. 57
Functionarii publici nu pot exercita la societati comerciale cu capital privat activitati cu scop lucrativ care au legatura cu atributiile ce le revin din functiile publice pe care le detin si nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia pe care o indeplinesc.

ART. 58
(1) Functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pot fi alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii de demnitate publica. Pe durata exercitarii functiei de demnitate publica ei sunt suspendati din functia publica pe care o detin si isi pastreaza gradul, clasa si treapta avute.
(2) Dupa expirarea mandatului pentru care au fost alesi sau numiti, autoritatile sau institutiile publice in cadrul carora au functionat sunt obligate sa asigure functionarilor publici functia publica avuta sau una echivalenta. Perioada de exercitare a mandatului se considera vechime in functia publica.

Din punctul meu de vedere puteti sa va desfasurati activitatea, daca prin activitatea desfasurata la ONG nu aveti tangenta cu atributiile ce va revin din activitatea de functionar public.
Ciudat, eu am alte articole 56-58 ...:hammer:

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**)(*actualizata*)
privind Statutul functionarilor publici*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007
Data intrarii in vigoare : 29 mai 2007

Forma actualizata valabila la data de : 4 noiembrie 2010
Prezenta forma actualizata este valabila de la 11 iulie 2010 pana la 4 noiembrie 2010
ART. 56
Ocuparea functiilor publice se face prin:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.
ART. 57
(1) Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
(2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
(3) Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
(4) Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului. In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
(5) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.
(6) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei*), precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
-----------
Litera b) a alin. (6) al art. 57 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.

(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice**).
-------------
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
*) Conform art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 30 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009, in situatia in care functia publica de conducere de secretar al comunei este vacanta sau temporar vacanta si in cadrul autoritatii sau institutiei publice nu exista persoane care indeplinesc conditiile prevazute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia poate fi exercitata cu caracter temporar si de persoane care nu indeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste conditii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prevederile art. IV alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.
Art. IV din acelasi act normativ prevede ca, in mod exceptional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada prevazuta la art. 92 alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 6 luni intr-un an calendaristic cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, in mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 30 octombrie 2009.
Prevederile alin. (1) se aplica pana la data de 31 decembrie 2010.
A se vedea si Nota de la art. 13.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. 37, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

ART. 58
(1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice centrale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre comisia prevazuta la art. 18 alin. (1) pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice;
c) de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de executie generale si specifice.
(2) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism si arhitectura, resurse umane, integrare europeana, pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;
b) de catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevazute la lit. a).
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au obligatia de a informa Agentia Nationala a Functionarilor Publici inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
(4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate delega autoritatilor sau institutiilor publice, in conditiile legii, competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice.
-----------
Art. 58 a revenit la forma initiala datorita incetarii efectelor juridice ale pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009, conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1-5 si 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII si anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
In concluzie, in intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozitiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, incetandu-si efectele juridice in data de 1 martie 2010, intrucat legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010 s-a dispus completarea art. 58 cu alin. (4)-(8), fara ca legiuitorul sa aiba in vedere ca art. 58 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009, si are o alta forma:
"(4) Instiintarea va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) identificarea functiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si compartimentul din care fac parte;
b) conditiile de studii de specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice prevazute in fisa postului pentru fiecare functie publica vacanta;
c) data propusa pentru organizarea concursului.
(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs.
(7) Responsabilul de procedura sesizeaza cu celeritate Agentia Nationala a Functionarilor Publici in situatia nerespectarii de catre autoritatile si institutiile publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizarii formulate de responsabilul de procedura, Agentia Nationala a Functionarilor Publici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
(8) Responsabilul de procedura poate fi desemnat din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau din cadrul institutiei prefectului, pe baza propunerilor prefectilor.
marius51 a scris:

Buna ziua, lucrez la o institutie bugetara ca functionar public, consilier superior. In paralel sunt redactor la revista de cultura a unui ONG, institutie de utilitate publica, finantata si de la buget, si din surse proprii. Ma aflu in stare de incompatibilitate sau nu?


Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
Mea culpa, am luat textul dintr-un loc nepotrivit, in varianta anterioara.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Administratie timoftel timoftel Buna ziua , am absolvit facultatea de stiinte administrative cu diploma de licenta in anul 2006 , durata studiilor 4 ani si as vrea sa stiu daca este necesar ... (vezi toată discuția)
Conditii pentru ocuparea functiei de secretar unitate administrativ teritoriala adon adon Buna ziua, Stiu ca legislatia prevede ca si conditii de ocupare a functiei de secretar sa ai studii juridice sau administrative, cursuri postuniversitare si 5 ... (vezi toată discuția)
Criterii concurs girl mara girl mara Întrucât criteriile stabilite in anuntul privind scoaterea la concurs a unui post de secretar oras , publicate pe saitul anfp-ului nu conţine şi faptul ... (vezi toată discuția)