avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 168 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Amenajare cale de acces proprietatea primariei
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Amenajare cale de acces proprietatea primariei

Am incercat sa caut un post asemanator insa nu am gasit. Daca exista va cer scuze:">
Problema mea este urmatoarea: sunt proprietarul unui imobil situat in centrul orasului. Accesul la imobil se face dintr-un bulevard principal al orasului folosindu-se o alee de cca 5m latime, lunga de 10-12m aflata intre 2 cladiri. Aleea este proprietatea primariei. Accesul cu masina se face folosind aceasta alee dupa ce in prealabil se urca bordura si se tranverseaza partea pietonala (trotuarul). Acum aprox. 2 ani primaria a blocat urcarea pe trotuar al masinilor cu niste stalpisori amplasati pe bordura lasand pentru mine o zona libera prin care pot sa urc si sa cobor cu masina.
Intrebarea care se pune este: exista vreo lege sau procedura prin care eu pot solicita primariei amenajarea aleii in asa fel incat sa am acces auto mai usor? Ma gandesc la spargerea bordurii si la amenajarea trotuarului corespunzator,pentru a evita uzura masinii prin escaladarea si coborarea zilnica a bordurii. Pot sa cer primariei efectuarea acestei lucrari sau pot sa cer eliberarea unei autorizatii de constructii pentru asa ceva?
Ca elemente suplimentare mentionez urmatoarele:
- am solicitat de curand intrarea in posesie asupra aleii ca element compensatoriu conform legii 10 (un urma revendicarii unei alte proprietati in oras confiscate pe perioada comunista, proprietate imposibil de retrocedat in natura in momentul actual)
- in cazul refuzului am de gand sa cer concesionarea aleii respective. Ma ajuta cu ceva aceste elemente?
Cel mai recent răspuns: krristy , utilizator 15:04, 26 Aprilie 2008
avand in vedere ca acea alee este proprietatea primariei, incepeti cu solicitarile catre reprezentantii acesteia, sa vedeti ce va raspund.Dvs. puteti solicita largirea caii de acees, pe cheltuieala dvs. , dar in mod normal, Primaria trebuie sa suporte aceste costuri. Avand in vedere interesul pe care il aveti, puteti semna cu ei un contract in acest sens. In cazul in care raspunsul lor este nefavorabil dvs. puteti formula o actiune in instanta pentru stabilirea servitutii de trecere catre imobilul proprietatea dvs, conform codului civil.
Multumesc pentru raspuns. Am inaintat deja o cerere in acest sens primariei.
As mai avea nevoie de parerea Dvs in problema mea a amenajarii servitutii descrisa mai sus.In urma cererii mele catre Primarie mi sa raspuns ca: conform cu prevederile anexei 1 din ordinul 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane distanta minima intre intersectii pentru relatii dreapta este de 200m. Din acest motiv (aleea cu pricina se afla la aproximativ.100m de o intersectie) conform adresei primite de la Primarie amenajarea servitutii nu este posibila.
Care ar fi calea mea de atac la acest raspuns? Prevederile codului civil privind servitutea sunt cumva prioritare fata de acest ordin sau cum ar trebui sa procedez in continuare?
De asemeni m-ar interesa unde as putea gasi textul acelui ordin,mai exact anexa 1. Pe internet pe portalurile de legislatie nu l-am gasit.
Normă tehnică din 27/01/1998 privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998

CAPITOLUL 1 Generalităţi
1.1. Prezentele norme tehnice se aplică tuturor drumurilor publice din interiorul localităţilor urbane, fiind elaborate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
1.2. Prin străzi, în înţelesul prezentelor norme tehnice, se înţelege drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.
1.3. Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport de intensitatea traficului şi de funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:
- străzi de categoria I - magistrale;
- străzi de categoria a II-a - de legătură;
- străzi de categoria a III-a - colectoare;
- străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală.
1.4. Funcţiile, dimensiunile şi modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în prezentele norme tehnice.
1.5. Încadrarea în categorii a străzilor din localităţile urbane se face de către consiliile judeţene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare şi organizare a traficului, potrivit prezentelor norme tehnice.
1.6. Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor, precum şi lucrările de realizare, modernizare şi reparare a acestora se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.7. Sectoarele de drumuri naţionale, judeţene şi comunale, incluzând lucrări de artă şi amenajările aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de judeţ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale.

CAPITOLUL 2 Domenii de aplicare
2.1. Pentru străzile existente, condiţiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

CAPITOLUL 3 Prescripţii generale
3.1. Străzile din localităţile urbane au următoarele funcţii şi caracteristici:
- străzile de categoria I - magistrale - asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum, având minimum 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai;
- străzile de categoria a II-a - de legătură - asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit, având 4 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai;
- străzile de categoria a III-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulaţie;
- străzile de categoria a IV-a - de folosinţă locală - asigură accesul la locuinţe şi servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.
3.2. Zona străzilor din localităţile urbane include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin şanţuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranţă a străzilor.
3.3. Zonele de siguranţă şi de protecţie a intravilanului localităţilor urbane se stabilesc prin studii de trafic şi prin documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
3.4. Condiţiile tehnice de proiectare a străzilor din localităţile urbane, precum şi capacităţile maxime de circulaţie sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
3.5. Proiectarea, sistematizarea şi realizarea străzilor din localităţile urbane se fac în corelare cu planul urbanistic general al localităţii, pe baza studiului de dezvoltare şi organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.
3.6. Prin sistematizarea reţelei stradale se va asigura ca drumurile naţionale să traverseze localitatea prin una sau cel puţin două străzi principale de circulaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.7. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile urbane se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinaţie, precum şi de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor cu handicap şi ale celor de vârsta a treia, precum şi pentru amenajarea pistelor pentru biciclişti.
3.8. Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.
3.9. Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizarea şi reabilitarea străzilor din localităţile urbane se avizează de către administratorul acestora.
3.10. Îmbunătăţirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispoziţiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lăţimea minimă de trotuar.
3.11. Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unei străzi, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiei, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările.
3.12. În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
3.13. În cadrul proiectelor de sistematizare a localităţilor urbane se va avea în vedere posibilitatea realizării unor monumente noi, precum şi punerea în valoare a monumentelor existente, lucrările destinate acestor scopuri efectuându-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice realizarea de pieţe noi sau spaţii verzi în jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea unor construcţii existente.
3.14. Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localităţile urbane, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecţii amenajate corespunzător intensităţii traficului.
3.15. Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare şi organizare a circulaţiei, consiliile locale împreună cu poliţia rutieră asigură recensământul periodic al traficului, potrivit normelor tehnice stabilite în acest scop.
3.16. Vitezele de circulaţie luate în considerare la proiectare, intensitatea şi natura traficului, precum şi organizarea circulaţiei, dispunerea şi amenajarea intersecţiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.
3.17. Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcţie de intensitatea şi caracteristicile traficului, cu respectarea capacităţilor maxime de circulaţie pe străzi, prevăzute în anexa nr. 2.
3.18. Adoptarea elementelor geometrice ale străzilor din localităţile urbane se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare şi sunt redate în anexa nr. 3.
3.19. Alinierea construcţiilor în lungul străzilor din categoriile I-III se face cu respectarea distanţelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 4.
3.20. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcţie de intensitatea şi de compoziţia traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice şi de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare.
Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice şi de rentabilitate, ţinând seama şi de lucrările de întreţinere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare.
Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.
3.21. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheţ-dezgheţ se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenţei structurii rutiere la acest fenomen.
3.22. Intersecţiile se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoria străzii şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate strada pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei.
3.23. La proiectarea intersecţiilor în mediul urban se va ţine seama de fluxurile circulaţiei, de relaţiile dintre curenţii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condiţiile de vizibilitate şi de siguranţă a circulaţiei, cu respectarea normelor în vigoare.
3.24. Pentru circulaţia pietonilor în localităţile urbane se vor amenaja trotuare, cu o lăţime cuprinsă între 1,00 m şi 4,00 m, în funcţie de intensitatea circulaţiei pietonale şi de locul unde sunt amplasate, conform anexei nr. 5. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru biciclişti, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate de administraţiile locale şi planurile de urbanism local.
3.25. La traversarea străzilor din categoriile I şi II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.
3.26. Realizarea şi amplasarea în zona străzilor a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare.
3.27. Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu cota părţii carosabile a străzii, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea străzii.
3.28. Consiliile locale sunt obligate să-i înştiinţeze pe deţinători în legătură cu lucrările prevăzute, după cum urmează:
- cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea sau modificarea, pentru construcţiile autorizate cu caracter definitiv;
- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.
3.29. Deţinătorii de construcţii amplasate în zona străzilor sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea străzii şi siguranţa circulaţiei.
3.30. Liniile noi de tramvai se amplasează pe baza unor studii tehnice. În cazul amplasării acestora pe partea carosabilă a străzii, la nivelul ei se vor amenaja obligatoriu staţii de tramvai cu refugii pentru pietoni, profilul caracteristic al străzii modificându-se în conformitate cu normele în vigoare.
3.31. Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi a vehiculelor.
3.32. Parcarea autovehiculelor se admite, de regulă, în zone special amenajate, în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliţia rutieră.

CAPITOLUL 4 Dispoziţii finale
4.1. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
4.2. Condiţiile din prezentele norme tehnice conţin prevederi minime obligatorii.
4.3. Referinţe: Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

pt anexa nr.1 lasati-mi o adresa de mail ca sa v-o trimit.

Alte discuții în legătură

Actualizare ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor ramona1986 ramona1986 Poate cineva sa-mi trimita OG 43/1997 priving regimul drumurilor actualizata la zi? Am inteles ca s-au modificat distantele fata de axul drumului la care se ... (vezi toată discuția)
Se poate circula pe marcajul pentru biciclete? mihai4321 mihai4321 La intersectia asta, 95% care merg in dreapta, se baga pe drumul pentru bicicleta. Dar exista numai o banda pentru masini. Am vazut ca si politia o face asa. ... (vezi toată discuția)
Mersul cu bicicleta Adina Estera Adina Estera Pentru a merge cu bicicleta , un copil de 14 ani are nevoie de insotitor ? (vezi toată discuția)