avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 608 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... fisa de post manager
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

fisa de post manager

Doresc o fisa de post pt. manager
conform COR cred ca mai corect ar fi director economic, sau director adjunct, etc ca sunt multe rau

va anexez ceva mai general
sper sa va fie utilFISA POSTULUI


Nr. Data
ANEXÃ LA CONTRACTUL DE MUNCÃ CU NR. ÎNREGISTRAT LA I.T.M. AL JUDEŢULUI IALOMITA


NUME SI PRENUME:
DENUMIREA POSTULUI:
RELAŢII FUNCŢIONALE: Stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice cum trebuie executate operaţiunile legate de politica economico-financiară a firmei, asigură şi urmăreşte realizarea lor la nivel de firmă.
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu băncile/alte instituţii financiare, cu persoanele/organizaţiile cu care intră în contact în interes de serviciu.

ACTIVITÃŢI PRINCIPALE:
1. ASIGURÃ BUNA GESTIONARE A PATRIMONIULUI
2. URMÃREªTE RESPECTAREA LEGISLAŢIEI FISCALE LA NIVEL DE FIRMÃ
3. ÎNTOCMEªTE BUGETUL GENERAL AL SOCIETÃŢII, INFORMEAZÃ ªI FACE PROPUNERI DE CORECŢIE
4. RAPORTEAZÃ REZULTATELE FINANCIARE ALE FIRMEI
5. ELABOREAZÃ ªI IMPLEMENTEAZÃ SISTEMUL GENERAL DE EVIDENŢÃ A GESTIUNII FIRMEI
6. COORDONEAZÃ ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINE

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
1. Asigură buna gestionare a patrimoniului
 Asigură condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale
 Asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate la nivelul firmei, procedeele de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate
 Organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii
 Asigură analiza periodică a utilizării şi stării mijloacelor fixe
 Asigură disponibilităţile necesare şi menţinerea în permanenţă a capacităţii de plată a societăţii
 Asigură plata la termen a sumelor ce sunt obligaţia firmei faţă de bugetul de stat, alte obligaţii faţă de terţi
 Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului
 Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii
 Asigură relaţia cu băncile şi alte instituţii financiare, solicită băncii credite suplimentare
 Propune măsuri concrete şi eficiente pentru înlăturarea unor situaţii nefavorabile în domeniul stocurilor
 Desfăşoară activitate de documentare în probleme economico-financiare
 Urmăreşte derularea contractelor speciale
 Propune cursul de schimb valutar utilizat la realizarea tranzacţiilor firmei
2. Asigură respectarea legislaţiei fiscale la nivel de firmă
 Se documentează la zi cu privire la legislaţia din domeniul financiar-contabil şi asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cu legislaţia de specialitate
 Asigură respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil, depunerea la termen la organele de drept şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial
 Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile
 Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale
 Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale
 Exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiunilor
3. Întocmeşte bugetul general al societăţii, informează şi face propuneri de corecţie
 Realizează proiectul de buget semestrial şi anual, defalcat
 Analizează indicatorii de afaceri şi îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu aceştia
 Sprijină departamentele firmei în analiza indicatorilor proprii
4. Raportează rezultatele financiare ale firmei
 Asigură înregistrarea sistematică şi cronologică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi la rezultatele economice ale firmei, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici: clienţi, furnizori, bănci, organele financiar-fiscale, acţionari
 Asigură întocmirea tuturor raportărilor solicitate de organele administraţiei financiare şi de control, bancare, statistice
 Prezintă Directorului General rapoarte conţinând rezultatele financiare ale firmei
5. Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă a gestiunii firmei
 Stabileşte proceduri de lucru generale sau specifice care să asigure evidenţa de gestiune
 Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional
6. Conduce şi organizează activitatea departamentului
 Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini
 Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din subordine
 Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine
 Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
 Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normativelor interne
 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine
 Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 calitatea activităţii financiar-contabile a societăţii şi corectitudinea analizelor economice
 menţinerea capacităţii de plată a societăţii
 efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei
 îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci
 întocmirea lunară şi în mod corect a bilanţului contabil
 respectarea disciplinei financiar-valutare
 îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de Directorul General
 calitatea raportărilor şi a informărilor
 stabilirea corecţiilor bugetare şi de executare a acestora (în colaborare cu managementul )
 reprezentarea firmei la întâlniri ce au ca obiect problemele economico-financiare ale firmei
 elaborarea şi comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru în probleme de gestiune a patrimoniului
 organizarea inventarierii patrimoniului
Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
 coordonarea eficientă a personalului din subordine
 utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare
 calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 îmbunătăţirea calităţii pregătirii sale profesionale şi de specialitate prin mijloace proprii şi/sau prin participarea la formele de pregătire şi perfecţionare mijlocite de firmă
 păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firmă
 utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special
 modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau altor mijloace fixe primite în folosinţă de la firmă
 respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său
 adoptă un comportament în măsură să promoveze imaginea firmei
 se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
AUTORITATEA POSTULUI:
 Decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor contabile şi financiare
 Aprobă documentele privind obligaţiile bancare
 Are autoritatea de a negocia şi semna contracte speciale
 Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate
 Semnează formularele de avans şi decont şi operaţiuni de plăţi către furnizori în limitele stabilite de DG
 Semnează pentru verificare toate documentele financiar-contabile
 Are autoritatea de a solicita documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul financiar-contabil, import-export, gestiune de stoc şi legislaţie economică
 Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă
 Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine
 Propune recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a subordonaţilor
 Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine
 Aprobă/respinge cererile de concediu pentru subordonaţi (motivând în cazul refuzului)


Director General Am luat la cunoştinţa,

Nume, prenume: _________________________
LS.
Semnătura: ___________________

Data: ____________

:stunned:

vedeti ca l-am incarcat .doc si la sectiunea Documente utile de pe SITE

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa post lolita_2000 lolita_2000 buna ziua. sunt noua pe aici si as dori si eu fise post pt: DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC MANAGER CALITATE PREGATITOR PASTE CHIMICE (vezi toată discuția)
Fisa postului ContSters71578 ContSters71578 Am si eu nevoie urgenta de fisa postului pt o persoana care lucreaza la contabilitatea stocurilor la materii prime :worthy: (vezi toată discuția)
Inventariere generala a patrimoniului la o societate comerciala ContSters24622 ContSters24622 Buna ziua, Ma poate lamuri cineva in legatura cu atributiile directorului economic la inventarierea generala a patromoniului? in ce lege si in ce articol pot ... (vezi toată discuția)