avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 909 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Cetatenie romana
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Cetatenie romana

Postez aceasi intrebare, poate am mai mult noroc de data asta.
Un grup de cetateni straini, rude fiind, sunt asociate intr-o firma infiintata in Romania doresc obtinerea cetateniei romane in baza functionarii acestei firme. Exista un numar de ani de cand functioneaza firma, firma are profit, profitul a fost repartizat in dividende, impozitele sunt platite. Presupun ca trebuie pentru fiecare asociat depus un dosar separat cu acte la ANC prin care se cere obtinerea cetateniei romane.
Stie cineva ce ar trebui sa contina dosarul?
Va multumesc
Cel mai recent răspuns: cristina31 , utilizator 21:25, 27 Ianuarie 2011
ACTELE ªI TAXELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE ACORDARE A CETÃŢENIEI ROMÂNE SUNT URMÃTOARELE:-PAªAPORT ORIGINAL şi copie legalizată sau « conform cu originalul »;-CARNET DE IDENTITATE pentru cetăţeni străini (carnetul de stabilire a domiciliului în România) – original şi copie legalizată sau « conform cu originalul »;

-HOTÃRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România – în copie legalizată – eliberată de Autoritatea pentru Străini;


-ADEVERINŢÃ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei - eliberată de Autoritatea pentru străini şi probleme de migrări judeţeană sau a Municipiului Bucureşti ;


-DECLARAŢIE personală, autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi ;


-CERTIFICAT de NAªTERE, traducere în limba română, legalizată şi copie xerox a certificatului original;


-CERTIFICAT de CÃSÃTORIE în copie legalizată (necesar în situaţia căsătoriei cu un cetăţean român) ;


-DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată) ;


-CERTIFICATE de NAªTERE ale minorilor (în cazul căsătoriei cu un cetăţean român) – copii legalizate;


-CERTIFICATELE de NAªTERE ale minorilor se depun şi în cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni străini şi doresc cetăţenia română pentru aceştia. Consimţământul autentificat la notar al părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii precum şi consimţământul în formă autentică al minorului care a împlinit vârsta de 14 ani ;


-DIPLOMÃ de STUDII (copie xerox) în cazul în care s-au făcut studiile în România ;


-CAZIER JUDICIAR din România (valabil 3 luni de la data emiterii) ;


-CAZIER JUDICIAR din străinătate - valabil un an de la data emiterii - traducere în limba română, legalizată şi copie xerox a originalului ;


-DOVADA locuinţei – copie legalizată ;

-EXTRAS carte funciară privind imobilul în care locuieşte solicitantul

-DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):

- CONTRACT de închiriere actualizat.

a) actul de constituire a unei societăţi comerciale (statut, contract, hotărâre judecătorească, certificat înmatriculare, ultimul bilanţ contabil) - original şi copie xerox ;

- HOTÃRÂREA AGA de repartizare a dividendelor;

- DOVADA achitării impozitului pe dividende;


- certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat sau


b) contract de muncă încheiat prin Camera de Muncă - original şi copie xerox precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar sau


c) talon de pensie sau alte dovezi;


-TAXA CONSULARÃ – 1.875 lei - se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;


-TAXÃ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
-TOATE TAXELE SE PLÃTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII.


- 1 dosar cu şină.

IMPORTANT!


- Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.


- Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !


- Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.


- În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.


Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască :


- Limba română (scris şi citit);


- Constituţia României , Imnul naţional


Noţiuni de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).
- TAXA de publicare în Monitorul Oficial se plateşte în conturile:
IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR S.A. - SUCURSALA UNIREA şi
IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a Municipiului Bucureşti
C.I.F. RO427282

Plata taxei se poate face şi la sediul Monitorului Oficial din Bucureşti, şos Panduri nr.1, Bl.P33, parter, sector 5.

Începand cu 1 ianuarie 2008, taxa de publicare in Monitorul Oficial este de 90 lei.

-TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei-se cumpără de la Poştă ;


IMPORTANT - CEREREA SE DEPUNE PERSONAL !
buna ziua
as dori sa stiu daca o persoana majora cu cetatenie straina si care are un parinte roman, poate solicita autoritatilor romane transcrierea certificatului de nastere romanesc sau trebuie sa solicite acordarea cetateniei romane.
va multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cetatean turc casatorİt in rominİa  ELENA  007 ELENA 007 BUNA SEARA. Va rog sa-mi spuneti şi mie ce acte ımi trebuiesc pentru a fi cetatean romın.Sınt casatorita ın romınia cu un cetatean ... (vezi toată discuția)
Cetatenia romana pentru cetatean non ue daniela.popa daniela.popa Buna ziua, As vrea sa stiu de ce mai are nevoie un cetatean non UE pentru a obtine cetatenia romana tinand cont ca locuieste din 2008 in Romania si are 3 ... (vezi toată discuția)
Acordarea cetateniei romane laurentiusergiu_33 laurentiusergiu_33 Cumnatul meu are dubla cetatenie:turca si daneza.Este casatorit cu sora mea (cetatean roman) de 9 ani si are 5 ani de sedere (intrerupta)in Romania.Are ... (vezi toată discuția)