avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 816 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... obligatii fiscale
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

obligatii fiscale

Va rog sa-mi raspundeti la o intrebare;ce se intampla daca dintr-un sold achit numai debitul fara majorari si penalitati? Multumesc
Cel mai recent răspuns: ContSters158053 , utilizator 17:42, 23 Aprilie 2011
Daca reusiti asta (desi de multe ori la o plata facuta cei de la finante sting mai intai penalitatile si majorarile), o sa fiti obligat apoi sa platiti si restul.
stingerea obligatiilor fiscale se face conform Codului de procedura fiscala, art. 114
l-am atasat actualizat astazi 05.01.2011

(in afara de ce veti gasi mai jos va mai raspund ca se poate plati numai creanta pe care contribuabilul o doreste daca aveti executare silita pe suma respectiva, respectiv aveti titlu executoriu, adica cu el va prezentati la trezorerie si puteti plati cu "dedicatie")
B-)


ART. 114
Dispozitii privind efectuarea platii
(1) Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.
(2) Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorari de intarziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator*).
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata*).
-------------
Alin. (2^1) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate*).
-------------
Alin. (2^2) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^3) In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate, distribuirea, in cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau alta suma reprezentand creanta fiscala se face mai intai pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate*).
-------------
Alin. (2^3) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^4) Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala*).
-------------
Alin. (2^4) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^5) Plata obligatiilor fiscale, altele decat cele prevazute la alin. (2^1), se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat*).
-------------
Alin. (2^5) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^6) In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator*).
-------------
Alin. (2^6) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
-------------

Art. III din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2008. La aceeasi data se abroga prevederile art. 114 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
(2) Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007."

(2^7) Prin exceptie de la alin. (2^2), in cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata potrivit reglementarilor legale in vigoare ori debitorii se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, sau debitorii se afla in executare silita si efectueaza plati dupa comunicarea somatiei, distribuirea sumelor achitate in contul unic se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevazute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3) ori art. 169, dupa caz, indiferent de tipul de creanta.
-------------
Alin. (2^7) al art. 114 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.

(3) In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:
a) in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;
b) in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandatul postal;
c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceasta informatie este transmisa prin mesajul electronic de plata de catre institutia bancara initiatoare, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 121, data putand fi dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului;
c^1) in cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuata tranzactia, astfel cum este confirmata prin procedura de autorizare a acesteia; procedura si categoriile de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
-------------
Lit. c^1) a alin. (3) al art. 114 a fost introdusa de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.

d) pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii.
(4) Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de acesta si va considera valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in suma si din contul debitorului inscrise in documentul de plata, cu conditia debitarii contului acestuia si a creditarii unui cont bugetar.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si de catre celelalte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale.
(6) Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea decaderii.
(7) Procedura de indreptare a erorilor va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.
-------------
Alin. (8) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (9) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (10) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (11) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (12) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (13) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (14) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (15) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

-------------
Alin. (16) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de catre art. 14 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008
adriannminea a scris:

stingerea obligatiilor fiscale se face conform Codului de procedura fiscala, art. 114
l-am atasat actualizat astazi 05.01.2011

(in afara de ce veti gasi mai jos va mai raspund ca se poate plati numai creanta pe care contribuabilul o doreste daca aveti executare silita pe suma respectiva, respectiv aveti titlu executoriu, adica cu el va prezentati la trezorerie si puteti plati cu "dedicatie")ati facut asa ceva?!... ca nu prea se intelege...

Ultima modificare: Miercuri, 20 Aprilie 2011
ContSters123067, utilizator
bineinteles
achit la trezorerie si prezint titlu executoriu
mi se stinge ce suma doresc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Casa de marcat obligatorie?? ionutneamtu ionutneamtu Buna ziua! am o nelamurire... am o societate comerciala in cadrul careia prestez servicii foto video evenimente. Doar atat, nimic altceva (vanzari sau altele.) ... (vezi toată discuția)
Introducere sold initial in casa de marcat camelia.zamfir camelia.zamfir Buna ziua! Am o casa de marcat Datecs MP55B. Imi poate spune cineva cum pot sa introduc soldul initial dimineata (banii pentru rest) si cum ... (vezi toată discuția)
Concediu de maternitate Aless18 Aless18 Angajatorul refuza sa plateasca concediu de maternitate, ce se poate face, de unde i-au banii?! (vezi toată discuția)