avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 439 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Facilitate angajare absolvent 2010
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Facilitate angajare absolvent 2010

Doresc sa angajez medic stomatolog la cabinet medical individual, absolvent 2010.Am vreo facilitate fiscala?
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 10:53, 28 Ianuarie 2011
1. Cititi Legea 76/2002, actualizata, privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, din care va redau:

Art. 80.
(1) Angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã absolvenţi ai unor instituţii de învãţãmânt sunt scutiţi, pe o perioadã de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferentã absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe aceastã perioadã, pentru fiecare absolvent:
a) o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
b) o sumã egalã cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii de învãţãmânt secundar superior sau învãţãmânt postliceal;
c) o sumã egalã cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii de învãţãmânt superior.

(2) Angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevãzute la alin. (1) pe o perioadã de 18 luni.

(3) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncã absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, pentru absolvenţii din aceastã categorie.

Art. 81. - Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 nu se acordã pe perioadele în care raporturile de muncã sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 82. - În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituţii de învãţãmânt se înţelege persoana care a obţinut o diplomã sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învãţãmânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Art. 83.
(1) Angajatorii care încadreazã absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi sã menţinã raporturile de muncã sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii.

(2) Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevãzut la alin. (1), sunt obligaţi sã restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţã a Bãncii Naţionale a României în vigoare la data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din urmãtoarele motive:
a) încetarea raportului de muncã în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999, republicatã.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã în situaţia în care încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

(4) Absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80, o singurã datã pentru fiecare formã de învãţãmânt, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.Art. 84.
(1) În perioada celor 3 ani, prevãzutã la art. 83 alin. (1), absolvenţii pot urma o formã de pregãtire profesionalã, organizatã de cãtre angajator, în condiţiile legii.

(2) Cheltuielile necesare pentru pregãtirea profesionalã prevãzutã la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj.

Art. 84.1.
(1) Angajatorii care, dupã îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 83 alin. (1), menţin raporturile de muncã sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncã sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentã contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

(2) Ajutorul financiar prevãzut la alin. (1) poate fi acordat pe o perioadã de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 83 alin. (1).

(3) Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurãri sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurãri sociale de sãnãtate şi contribuţia de asigurãri pentru şomaj.

(4) Ajutorul financiar prevãzut la alin. (1) se vireazã, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistreazã debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobãrii cererii.

Art. 84.2. - Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84.1 se aprobã prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.

Art. 84.3.
(1) Angajatorii care creeazã noi locuri de muncã şi care încadreazã în muncã, pe locurile de muncã nou - create, şomeri aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã pentru o perioadã de cel puţin 3 luni consecutive de la data înregistrãrii în evidenţa acestor agenţii beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o sumã egalã cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii în muncã, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel puţin 3 ani.

(2) Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu ale persoanelor prevãzute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligaţi sã restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã sumele încasate pentru fiecare persoanã încadratã în condiţiile alin. (1), plus dobânda de referinţã a Bãncii Naţionale a României în vigoare la data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din motivele prevãzute la art. 83 alin. (2).

(3) Nu beneficiazã de mãsura de stimulare prevãzutã la alin. (1) angajatorii care într-o perioadã de un an anterioarã datei încadrãrii în muncã în condiţiile alin. (1) au fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevãzutã la respectivul alineat.

2. Pentru amanunte mergeti la AJOFM cu care va trebui sa incheiati niste conventii.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ce beneficii primeste angajatorul daca angajeaza un somer danadaiana danadaiana Buna ziua, As vrea sa stiu daca sunt somer si am absolvit o facultate anul acesta si m-as angaja, ce fel de beneficii ar avea angajatorul de pe urma ... (vezi toată discuția)
Avantaje la angajarea unui somer cristid89 cristid89 Buna ziua, As dorii sa stiu care sunt avantajele la angajarea unui somer. Stiu ca se primeste aceal ajutor de stat de 750 de lei in primul an. In afara de ... (vezi toată discuția)
Beneficii angajare somer la ong chuupy chuupy Beneficiez de indemnizatie de somaj in calitate de absolvent din octombrie 2009. Daca ma angajez la o ONG, angajatorul poate beneficia de avantaje din partea ... (vezi toată discuția)