avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 248 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Achiziţii publice Achiziþii publice, procedura :achiziþia directã
Discuție deschisă în Achiziţii publice

Achiziþii publice, procedura :achiziþia directã

Vă rog să mă lămuriţi, ca în cazul în care aplicăm procedura de achiziţie directă, ce fel de acte justificate trebuie să conţină dosarul de achiziţii publice?

Mulţumesc anticipat,
Cel mai recent răspuns: ContSters80329 , utilizator 10:43, 20 Februarie 2009
Achiziţa se declanşeză pe baza centralizării Referatelor de Necesitate şi Oportunitate transmise de la NOC-uri şi de la personalul nodului naţional. Acestea trebuie aprobate de către ªef Contabil şi vizate de oportunitate de către directorii de Sucursale. Aprobarea finală se va face de către Directorul General sau Directorul Adjunct.

(procedura de licitaţie, in plic închis):

Invitaţie de Participare (Cerere de Oferta), cuprinzând :
a. Preambul : necesitatea achiziţiei, sursa de finanţare, beneficiari;
b. Date privind achiziţia;
c. Caiet de Sarcini;
d. Anexe :
d.1 Declaraţie privind eligibilitatea firme i- Formularul B1, secţiunea IV;
d.2 Informaţii generale privind ofertantul - Formularul B2, secţiunea IV;
d.3 Propunere Financiara, Formular 3, Formular De Oferta;
d.4 Contract de Furnizare de Produse (forma completa, forma corespunzătoare achiziţiilor din tara).
Invitaţia se trimite la cel puţin 5 firme. In cazul in care exista o singura firma producătoare sau distribuitoare, aceasta trebuie sa emită Declaraţie de Unic Producător
Procedura de Licitaţie
a. Deschiderea plicurilor se face daca exista cel puţin doua (2) oferte. La deschidere pot participa reprezentanţii firmelor ofertante.
b. In timpul licitaţiei se întocmeşte Procesul Verbal de Deschidere (model). Acesta trebuie semnat de către:
b.1 reprezentanţii prezenţi ai firmelor ofertante.
b.2 Membrii Comisiei de Evaluare (numita la nivel de universitate)
b.3 Experţii: din partea grupului care derulează contractul/granul.
c. Comisia de Evaluare şi experţii, realizează Raportul de Adjudecare, în baza analizei comparative a ofertelor, prin care se specifica firma câştigătoare.
d. În cazul in care exista neclarităţi in oferte, se pot cere clarificări, prin documente scrise (fax) transmise firmelor in cauza. Declararea firmei câştigătoare se face numai după elucidarea neclarităţilor.
e. Rezultatul procesului de adjudecare se comunica firmei câştigătoare (Document de comunicare a rezultatului pentru firma câştigătoare) si firmelor necâştigătoare (Document de comunicare a rezultatului pentru firma necâştigătoare).
f. Soluţionarea eventualele contestaţii, se face in termen de maxim 10 zile de la desfăşurarea licitaţiei.
g. Cu firma declarata câştigătoare se încheie Contractul de Furnizare de Produse (forma completa, forma adaptată pentru achiziţiile din tara).
Scutirea de TVA (Daca este cazul)
Daca echipamentul este achiziţionat dintr-o sursa care poate beneficia de scutire de TVA , se realizează Dosarul de Scutire de TVA :
a. Certificat de Atestare Fiscala al OAO RoEduNet;
b. Cerere pentru scutire de TVA ;
c. Adresa prin care se confirma încadrarea cheltuielilor de achiziţii in bugetul contractului/grantului - Model;
d. Copie după contractul/grantul din fondurile căruia se face achiziţia;
e. Copie după fila bugetara a proiectului, cu evidenţierea capitolului bugetar din care se face achiziţia;
f. Copie după Contractul de Furnizare de produse;
g. Extras de cont recent (ultima luna) din contul contractului/grantului;
h. Cod Unic de Înregistrare fiscala (CUI) al firmei de la care se face achiziţia.
Documentele descrise la punctele b) – h) se depun la DEMPEC. Reprezentantul DEMPEC va alcătui dosarul complet si îl va depune la DFP ;
Plata achiziţiei
a. După emiterea Certificatului de scutire de TVA, firma câştigătoare eliberează factura, fără TVA (daca este cazul). Daca achiziţia nu este scutita de TVA, firma emite factura după încheierea Contractului (pct. 2g)
b. Daca achiziţia se face din fondurile OAO RoEduNet, plata facturii se realizează după s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie a Mărfii. Daca achiziţia se face din subconturi de granturi sau proiecte internaţionale, factura se poate achita si înainte ; se recomanda achitarea facturii după recepţia mărfii.
Inventarierea echipamentelor achiziţionate.
Transmiterea datelor aferente achiziţiei Serviciului Tehnic in vederea introducerii lor in baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.

Pot sa iti dau un exemplu de unde lucrez eu.Achizitiile directe se realizeaza pentru sume ce nu depasesc 10.000 euro fara tva.In baza referatelor de necesitate se intocmesc nota justificativa,nota de fundamentare si propunerea pentru efectuarea cheltuielii.Nota justificativa are in vedere articolul din lege in baza caruia se realizeaza achizitia directa (art 19 din oug 34/2006 de obicei ) si se specifica si pentru ce este necesara aceasta achizitie.Nota de fundamentare are date in legatura cu sursa de finantare,articolul contabil si codul cpv.Aceasta este vizata de catre sef contabil, director general si ordonator de credite.Propunerea este supusa controlului financiar preventiv si semnata apoi de ordonatorul de credite.Dupa achizitionarea prosdusului/serviciului se face o ordonantare care trebuie vizata de contabil, apoi se realizeaza plata(de obicei prin virament ,in contul de trezolrerie al furnizorului).
Sper ca am fost de ajutor :)
Ultima modificare: Miercuri, 14 Mai 2008
anamaria2006, utilizator
In completarea anei.......mai trebuie aplicat si un cod CPV pentru produsul , serviciul ... pe care in achizitionezi... Echivalentul la cei 10.000 de euro nu-i poti depasi pe an . Deci daca de ex . ai achizitionat sa zicem pietris de 10.000 de euro( pui cod cpv de la pietris ) in cazul in care mai ai nevoie de pietris in anul in curs nu mai poti sa-l achizitionezi prin ACHIZITIE DIRECTA trebuie inceputa procedura de cerere de oferta...licitatie deschisa...depinde de suma si cantitatea necesara. Eu de exemplu tineam un caiet cu evidenta codurilor cpv folosite pentru aceste achizitii directe...:D
ceao,
poti te rog, sa ma ajuti si pe mine !
:((

daca ai dori sa-mi trimiti si mie modele din actele care ar trebui intocmite ... toate acele Note si Fundamentari, etc.

eu am discutii cu Contabilul U.A.T. unde lucrez si as dori sa fac o procedura interna dar pentru asta trebuie sa-l conving de cine trebuie sa intocmeasca unele acte si care ar fi ordinea lor de precedenta.
#-o


precizez ca eu lucrez singur in cadrul Compartimentului Achizitii Publice. In schema organizatorica as putea fi sub Viceprimar - o varianta sau sub Primar - alta varianta
:D

nu mai spun cat de urgenta este rugamintea mea.

cu multumiri
ovidiu


p.s. adresa mea de e-mail este : slimac_ovidiu@yahoo.com

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Achizitii publice - situatii concrete ally.emilly ally.emilly O autoritate contractanta ( AC) initiaza procedura "cererii de oferta", chiar daca valoarea totala a produselor pe care doreste sa le achizitioneze este mai ... (vezi toată discuția)
Dupa o cerere de oferta se poate o achizitie directa? LILI25 LILI25 Am avut o \"cerere de oferta\" pentru mai multe produse dintr-o anumita categorie care au acelasi cod CPV pe mai multe loturi. La procedura respectiva nu au ... (vezi toată discuția)