avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 716 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Achiziţii publice achizitia directa
Discuție deschisă în Achiziţii publice

achizitia directa

proceduri achizitii directe
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 16:47, 18 Mai 2012
PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

A. CUMPARAREA DIRECTA

Autoritatea contractanta va avea dreptul sa achizitioneze direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei este egala sau mai mica decat echivalentul in lei fara TVA a:

15.000 EURO pentru fie care achizitie de produse, servicii sau lucrari .
Se aplica pentru achizitiile de produse, servicii si lucrari la care valoare (fara TVA), cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 EURO.

Cumpararea directa se realizeaza pe baza de document justificativ care se constituie a fi baza legala pentru plata. (ex. : factura fiscala).

B. CEREREA DE OFERTA

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

pentru contractul de furmizare - 100.000 EURO
pentru contractul de servicii - 100.000 EURO
pentru contractul de lucrari - 750.000 EURO
Cererea de oferta se initiaza prin publicarea, in SEAP, a unei invitatii de participare.

C. LICITATIA PUBLICA DESCHISA

Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

- pentru contractul de furmizare - 100.000 EURO
- pentru contractul de servicii - 100.000 EURO
- pentru contractul de lucrari - 750.000 EURO

D. LICITATIE PUBLICA RESTRANSA

Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator econimic interesat are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.

Licitatia publica restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

- etapa de selectare a candidatilor
- etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidati

E. DIALOG COMPETITIV

Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identificate, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.

Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile :

- contractul in cauza este considerat « a fi de complexitate deosebita »;

- aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, respectiv nu se poate elabora cu precizie.

F. NEGOCIERE

Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.

Negocierea poate fi:

- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape:

- etapa de selectare a candidatilor

- etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Se aplica atunci când:

1. În urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme

2. În situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

3. Atunci când serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, îndeosebi serviciile financiare, asa cum sunt acestea prevazute în categoria 6 din anexa nr. 2A sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa natura încat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitattei deschise sau licitatiei restrânse;

4. Atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, ss numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Se aplica atunci când:

1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

2. Ca o masura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.

3. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;

4. Este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate înlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta în situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si întretinere.

5. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil;

6. Produsele pot fi achizitionate în conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îsi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

7. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urma caz, autoritatea contractanta având obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor câstigatori;

8. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care, datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, si numai daca se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restrânsa;

- valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- în anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contractele de prestarii servicii in institutile publice? Rapeanu  Mihaela Gianina Rapeanu Mihaela Gianina Contractele de prestarii servicii se fac pe baza de oferta si licitatie conform carei legi si articol. (vezi toată discuția)
Licitatie publica alimente gradinite beatrice3108 beatrice3108 Sunt administrator al unei gradinite cu program prelungit.In urma licitatiei pentru furnizare alimente,contractul a fost atribuit unei societati. Intrebarea ... (vezi toată discuția)
Licitatie eleonora craciun eleonora craciun Buna seara, Am cateva intrebari in leagtura cu participarea la licitatii... S-a semnat un contract de inchiriere spatii la politia de frontiera ... (vezi toată discuția)