avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 232 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Este sau nu dare de mita in cazul "Valiza"?
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Este sau nu dare de mita in cazul "Valiza"?

Care este statutul conducatorilor cluburilor de fotbal? Pot fi considerati functionari? Pentru ca infractiunea de dare de mita presupune ca subiectul activ sa fie functionar sau functionar public.
Cel mai recent răspuns: cipix , utilizator 01:51, 11 Aprilie 2009
Din cate stiu, Jiji este cercetat de DNA in temeiul Legii nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Art. 1. – Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane:
a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;
b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici;
c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii;
d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale;
f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie;
g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a) - f), în condiţiile prevăzute de lege.


CAPITOLUL II
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie
Art. 2. – Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

SECŢIUNEA 1
Categorii de infracţiuni
Art. 5. – (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 254 - 257 din Codul penal, la art. 61 şi 82 din prezenta lege, precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute la art. 254 - 257 din Codul penal, şi la art. 61 şi 82 din prezenta lege.
(2) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 10 - 13.
(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor menţionate la art. 17, care sunt în legătură directă cu infracţiunile de corupţie sau cu cele asimilate acestora.
(4) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene prevăzute la art. 181 - 185, prin sancţionarea cărora se asigură protecţia fondurilor şi a resurselor Comunităţilor Europene.

SECŢIUNEA a 2-a
Infracţiuni de corupţie
Art. 6. – Infracţiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţă - prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.
Multumesc pentru raspuns
Nu este dare de mita.
vezi ce ascris Veronica
Art. 1. – Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane:
a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;
b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici;
c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii;
d) care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale;
f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie;
g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a) - f), în condiţiile prevăzute de lege.

Nu implica statul.
Nu ar strica sa mai aruncati o privire pe Codul Penal. Poate s-a pus praful. Ca idee, lecturati art.147 CP.
jurista a scris:

Care este statutul conducatorilor cluburilor de fotbal? Pot fi considerati functionari? Pentru ca infractiunea de dare de mita presupune ca subiectul activ sa fie functionar sau functionar public.


infractiunea de LUARE de mita presupune ca subiectul activ sa fie functionar. Probabil va refereati la subiectul pasiv. Da, jucatorii sunt functionari.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Art 246 cod penal abuz in serviciu perta marian perta marian Lucrez la CEC Bank si am o reclamatie la politie pentru abuz in servicu , Art 246 cod penal. E corecta incadrarea tinand cont ca nu suntem functionati ... (vezi toată discuția)
Mita ilegala in sectorul privat? w0lfshad3 w0lfshad3 Stiu cu 99% siguranta ca anumite persoane dau mita, intr-o firma particulara la care am lucrat, si care m-au sicanat probabil pentru ca sa dau si eu mita ca ... (vezi toată discuția)
Un sfat anamariacelik anamariacelik paote cineva sa-mi spuna o cale de arecupera o suma data unei persoane pentru un serviciu neefectuat? mai explicit: o anume persoana angajata la pompieri s-a ... (vezi toată discuția)