avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 457 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... scutire impozit programatori in 2011
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

scutire impozit programatori in 2011

Doresc sa stiu daca programatorii mai beneficiaza si in 2011 de scutire de impozit la salarii?
Lucrez ca programator de 3 ani la o firma de IT si web design in Ploiesti si nu am beneficiat pana acum de aceasta scutire.
Am intrebat mai multe contabile si nimeni nu a stiut sa imi raspunda la intrebare.

Salariul meu e de 1400 RON brut si net de 1014 RON (aproximativ pt ca se mai scad si imp pe bonurile de masa).

Va rog daca se poate sa ma ajutati si cu un calcul exemplu cu salariul de mai sus ca sa inteleg si eu mai bine cum stau lucrurile.

Multumesc,
Bogdan
:)
Cel mai recent răspuns: mlc1 , utilizator 10:34, 14 Martie 2013
Ordinul 748/2004 este in continuare valabil, dar nu orice IT-ist beneficiaza de el: atat salariatul cat si angajatorul trebuie sa indeplineasca anumite conditii prevazute de actul normativ amintit. Gasiti mai jos textul actului normativ, dar luati in calcul ca intre timp codurile CAEN s-au modificat.

Art. 1
Angajaţii agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1.posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1;
2.postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
3.au diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Matematică, Cibernetică, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;
4.angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Art. 2
Prin activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se înţelege activităţile menţionate în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupaţiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:
a)actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
b)organigrama angajatorului;
c)fişa postului;
d)copie legalizată de pe diploma de absolvire;
e)carnetul de muncă sau copie de pe carnetul de muncă;
f)statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
g)comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h)balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2)Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.
(3)Statul de plată, întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de muncă.
Art. 4
Scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă.
Art. 5
Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Art. 8
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Elena Dumitru

Ministrul comunicaţiilor

şi tehnologiei informaţiei,

Dan Nica

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat


ANEXA nr. 1: LISTA cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator
Nr. crt.
Ocupaţia
Descrierea activităţii

1.
Analist
Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

2.
Programator
Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

3.
Proiectant de sistem informatic
Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau â limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

4.
Inginer/Programator de sistem informatic
Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

5.
Administrator de baze de date
Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

6.
Inginer software
Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente sau proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

7.
Manager de proiect informatic
Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor


ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând specializările
1.Automatică şi informatică industrială
2.Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
3.Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii
4.Matematică, Matematică informatică
5.Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
6.Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 29 iunie 2004
buna ziua,

as avea si eu nevoie de sfaturi. eu am terminat facultatea de contabilitate si informatica de gestiune, insa nu stiu exact daca as intra la scutirea de impozit. Facultatea respectiva nu are specializarea exact ca si denumirea ei propriu-zisa, nu a existat niciodata o asfel de specializare, desi in anexa respectiva sunt specializarile atribuite ASE-ului. In acest caz, daca angajatorul poate bifa toate cerintele Ordinului 748/2004, eu ma pot incadra in Anexa 2, 6?

multumesc
Am absolvit Facultatea de Transporturi UPB , specializarea Telecomenzi si Electronica in Transporturi in anul 2005. Anul acesta m-am angajat la o companie care respecta cerintele stipulate in aceast Ordin. In urma discutiilor cu secretariatul facultatii am obtinut 2 adeverinte de echivalare (cu stampila facultatii si semnatura Decanului) insa ambele sunt refuzate de colegii de la HR din diverse motive. In prima adeverinta obtinuta sunt stipulate urmatoarele "planul de invatamant de la specializarea telecomenzi si electronica in transporturi este echivalent cu planul de invatamant de la specializarea electronica aplicata din cadrul Facultatii de Electronica si Telecomunicatii din punct de vedere al conformitatii cu specializarile descrise in anexa 2 ..." HR-ul a obiectat ca se echivaleaza planul de invatamant si nu specializarile. In cea de-a 2a adeverinta obtinuta de la secretariat se mentioneaza ca " specializarea ... este echivalenta cu specializarile din cadrul Facultatii de ETTI din Politehnica din punct de vedere al conformitatii cu specializarile descrise in anexa 2 ..." , colegii de la HR (pe buna dreptate cred eu) mi-au spus ca adeverinta este gresita atata timp cat nu se face echivalarea cu o specilizare anume. Mentionez ca in Monitorul Oficial specializarea este incadrata la domeniul de licenta "Inginerie Electronica si Telecomunicatii" . Secretariatul facultatii mi-a confirmat ca a mai eliberat astfel de adeverinte (tip 1) si nimeni nu s-a intors pt modificari ale formei initiale! Momentan sunt in impas deoarece nu sunt 100% sigur care parte are dreptate si as dori cateva pareri avizate! Va multumesc!
Ultima modificare: Joi, 26 Aprilie 2012
dorobel, utilizator
Buna ziua,

As avea o intrebare: se poate acorda aceasta scutire de impozit unui cetatean strain angajat in Ro cu CIM, si a carui diploma ar putea fi echivalata la specializarile mai sus mentionate?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Programatori/analisti programatori fara studii de specialitate nicolebanarie nicolebanarie Un \"Bine v-am gasit!\" tuturor, in primul rand. Nelamurirea mea e simpla: vreau sa stiu in ce masura se poate angaja cineva la o companie particulara pe un ... (vezi toată discuția)
Scutire de impozit justhopes justhopes Buna!Va rog sa ma ajutati intr-o mare problema.Sunt angajat la o firma pe postul de specialist documentatii studii ,lucrez cu baze de date si as dori sa stiu ... (vezi toată discuția)
Scutire de impozit pe venit normator normator Care este actul normativ conform caruia absolventilor specializarilor de informatica si tehnologia informatiei li se asigura scutirea de impozit pe venit? (vezi toată discuția)