avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 545 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... scutire de impozit
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

scutire de impozit

Buna!Va rog sa ma ajutati intr-o mare problema.Sunt angajat la o firma pe postul de specialist documentatii studii ,lucrez cu baze de date si as dori sa stiu daca ar trebui sa beneficiez de scutirea de impozit.Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Angela D , Consultant resurse umane 17:17, 23 Octombrie 2009
In primul rind, dvoastra in calitate de salariat, nu puteti fi scutit de impozit pe profit ci numai de impozit pe salarii.
Art 55, alin 4, lit l din Codul fiscal spune ca sunt scutite "veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pt calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pt calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei sa al ministrului finantelor publice".
Nu cunosc numarul acestui Ordin care reglementeaza aceasta scutire, dar in esenta nu este suficient ca dvoastra sa aveti pregatirea necesara si sa fiti incadrat pe o functie care presupune lucru ca baze de date, ci si societatea trebuie sa se incadreze in acest profil de activitate. Sunt mentionate niste coduri caen pe care societatile trebuie sa le aiba pt a beneficia de scutire.
Multumesc pentru raspuns.Va voi da niste detalii si poate ma veti putea ajuta cu mai multe informatii.Lucrez la RTR( Renault Technologie Roumaine) pe postul mentionat in mesajul precedent.Cei de la firmanu stiu ce sa imi spuna si mi-au cerut mie sa ma interesez despre aceasta lege.Ma puteti ajuta?Va multumesc!
Ordin nr. 748 al Ministerul Finantelor Publice din 13/05/2004, privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 29/06/2004

Art. 1. - Angajaţii agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1;
2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
3. au diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Matematică, Cibernetică, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;
4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Art. 2. - Prin activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se înţelege activităţile menţionate în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupaţiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:
a) actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fişa postului;
d) copie legalizată de pe diploma de absolvire;
e) carnetul de muncă sau copie de pe carnetul de muncă;
f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.
(3) Statul de plată, întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. 4. - Scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă.

Art. 5. - Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevăzută de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator

1. Analist - Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

2. Programator - Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

3. Proiectant de sistem - Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare informatic bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

4. Inginer/Programator - Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu de sistem informatic cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

5. Administrator de baze - Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a de date asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

6. Inginer software - Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente sau proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

7. Manager de proiect - Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice informatic aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând specializările

1. Automatică şi informatică industrială
2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii
4. Matematică, Matematică informatică
5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune.

Intre timp s-au mofificat codurile caen, este posibil ca cele 2 coduri mentionate in art 1 sa fie altele. Verificati si daca acest ordin nu are modificari din 2004 pina in prezent.
Multumesc mult!
Buna Ziua ,ma ajutati si pe mine , sunt angajata cu contract de munca , am in intretinere un copil de 7 ani ,sunt unic intretinator, eu nu beneficiez de scutire la impozitul pe salar ?

Alte discuții în legătură

Programatori/analisti programatori fara studii de specialitate nicolebanarie nicolebanarie Un \"Bine v-am gasit!\" tuturor, in primul rand. Nelamurirea mea e simpla: vreau sa stiu in ce masura se poate angaja cineva la o companie particulara pe un ... (vezi toată discuția)
Scutire impozit programatori in 2011 kingcbc kingcbc Doresc sa stiu daca programatorii mai beneficiaza si in 2011 de scutire de impozit la salarii? Lucrez ca programator de 3 ani la o firma de IT si web design ... (vezi toată discuția)
Salariu neimpozabil pentru functionarii din domeniul it Gabriela Mitroi Gabriela Mitroi Buna ziua, Sunt functionar public si imi desfasor activitatea in cadrul Directiei de tehnologia Informatiei si Comunicatii.Intrebarea mea este : Personalul ... (vezi toată discuția)