avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 495 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... absente nemotivate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

absente nemotivate

Un salariat lipseste nemotivat in fiecare luna cate o zi sau doua. Cum se poate desface CIM?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:16, 4 Martie 2011
Declansati cercetare disciplinara,potrivit art.263-268 din Codul Muncii.
CAPITOLUL II
Raspunderea disciplinara

Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Art. 264. - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art. 266. - Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art. 267. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Ultima modificare: Joi, 3 Martie 2011
andymaurul, utilizator
Pentru o zi de absenta nemotivata se poate face cercetare disciplinara?
In mod cert.La a doua abatere de acest gen,se poate desface cim,din culpa angajatului.
andymaurul a scris:

In mod cert.La a doua abatere de acest gen,se poate desface cim,din culpa angajatului.


De ce nu chiar de la prima? Depinde de domeniu si de specificul activitatii angajatului respectiv. Gravitatea abaterii e relativa.
rak0770 a scris:

Pentru o zi de absenta nemotivata se poate face cercetare disciplinara?


Depinde cum aveti prevazut in Regulamentul Intern ...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sanctionare Claark Claark Am primit o sanctionare de - 10 % din salariu. Ce se intampla, daca nu semnez decizia de sanctionare ? (vezi toată discuția)
Decizie de sanctionare saftmiki saftmiki deciziile de sanctionare se inregistreaza la ITM?am un angajat care a a savarsit o abatere si i-am dat un avertisment scris in care am specificat ca i se va ... (vezi toată discuția)
Comisia de disciplina nemesisnmm nemesisnmm Buna ziua! Ce se intampla daca se schimba sanctiunea propusa de catre comisia de disciplina (ex:diminuarea salariului cu 10% pe o luna ) cu desfacerea ... (vezi toată discuția)